Implika Barcelona

Curs d'Emergències Sanitàries + Certificat oficial de Professionalitat de Transport Sanitari

Implika Barcelona

Curs
Presencial
  • Barcelona

Descripció

Amb aquest curs aprendràs tot el relacionat amb la mobilitat de pacients amb seguretat, així com a aplicar-los les cures inicials necessaris per al seu trasllat a centres sanitaris ja que aquesta professió consisteix a prestar atenció sanitària bàsica, ajuda avançada i psicològica en l'entorn prehospitalari, així com fer el trasllat al centre sanitari en funció de la seva gravetat, col·laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència.

Temari del curs

Protocols d'actuació del tècnic d'emergències sanitàries. no assistencials
• Seguretat viària
• Dotació sanitària del vehicle
• Tele emergències
• Logística sanitària
• Plans d'emergència
• Suport psicològic en situacions de crisi
Protocols d'actuació del tècnic d'emergències sanitàries. assistencials
• Evacuació i trasllat de pacients
• Atenció sanitària a emergències col·lectives i catàstrofes
• Atenció sanitària a emergències limitades
Valoració inicial del pacient a urgències o emergències sanitàries
• Assistència prehospotalaria a urgències o emergències sanitàries
o Epidemiologia de l'assistència prehospitalària
o Cadena de supervivència
o Decàleg prehospitlario
o Urgències i emergència sanitària
o Sistema integral d'urgències i emergències
• Bases anatòmiques i funcionals dels principals òrgans, aparells i sistemes del cos
o humà aplicats a la valoració inicial del pacient en situació d'urgència o emergència sanitària
o Fonaments de topografia anatòmica
o Òrgans, aparells i sistemes del cos humà
? Patologies més freqüents que requereixen tractament d'urgència
• Diagnosi inicial del pacient en situacions d'emergència sanitària
o Constants vitals
o Signes de gravetat
o Valoració de l'estat neurològic
o Valoració de la permeabilitat de la via aèria
o Valoració de la ventilació
o Valoració de la circulació
o Valoració del pacient pediàtric
o Valoració inicial de l'ancià
o Valoració especial de la gestant
Manual pràctic del tècnic en emergències sanitàries en SVB
Tècniques aplicables per l'TES
Medicació administrable pel TES
primers auxilis
• L'atenció sanitària i els primers auxilis
• Avaluació de l'estat de la víctima
• El suport vital bàsic
• La desfibril·lació
• Hemorràgies i ferides
• Contusions, fractures i luxacions
• Cossos estranys i asfíxia
• Lesions per calor, fred i electricitat
• Traumatismes químics i biològics
• Patologies orgàniques urgents
• Procediments d'immobilització i mobilització
• Suport psicològic en primers auxilis
Educació sanitària i promoció de la salut
• Salut i malaltia
• Malalties transmissibles i no transmissibles
• La vigilància de la salut publica
• Prevenció en atenció primària i Promoció de la salut
• Epidemiologia
• Demografia i estudis de població
• Mesures de freqüència i indicadors de salut de la comunitat
• Factors de risc
• El medi ambient social i la salut
• Investigació social
• Educació sanitària
• Comunicació i motivació en educació sanitària
• Intervenció educativa en educació sanitària
• Aplicacions informàtiques
Transport sanitari:
 
Operacions de manteniment preventiu del vehicle i control de la seva dotació material.
• Organització de l'entorn de treball en transport sanitari.
• Diagnosi preventiva del vehicle i manteniment de la seva dotació material.
Tècniques de suport vital bàsic i de suport al suport vital avançat.
• Valoració inicial del pacient a urgències o emergències sanitàries.
• Suport vital bàsic.
• Suport al suport vital avançat.
Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del pacient.
• Assegurament de l'entorn de treball per a l'equip assistencial i el pacient.
• Trasllat del pacient al centre sanitari.
Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi.
Veure més

Objetius

• Aprendre a evacuar el pacient

• Donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en situacions de crisi i emergències sanitàries.

• Atendre la demanda d'assistència sanitària rebuda en els centres gestors de teleoperació i teleassistència.

• Ajudar al personal mèdic i d'infermeria en situacions d'emergència sanitària.

Perspectives laborals

Teleassistència.
Centres de Coordinació d'Urgències i Emergències.
Transport Sanitari: ambulàncies de classe A1 i A2.
Treballar en el sector sanitari relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d'atenció sanitària i psicològica inicial.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Emergències Sanitàries + Certificat oficial de Professionalitat de Transport Sanitari

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Emergències Sanitàries + Certificat oficial de Professionalitat de Transport Sanitari