Implika Barcelona

Curs d'Emergències Sanitàries + Certificat oficial de Professionalitat de Transport Sanitari

Implika Barcelona

Descripció

Amb aquest curs aprendràs tot el relacionat amb la mobilitat de pacients amb seguretat, així com a aplicar-los les cures inicials necessaris per al seu trasllat a centres sanitaris ja que aquesta professió consisteix a prestar atenció sanitària bàsica, ajuda avançada i psicològica en l'entorn prehospitalari, així com fer el trasllat al centre sanitari en funció de la seva gravetat, col·laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència.

Temari del curs

Protocols d'actuació del tècnic d'emergències sanitàries. no assistencials
• Seguretat viària
• Dotació sanitària del vehicle
• Tele emergències
• Logística sanitària
• Plans d'emergència
• Suport psicològic en situacions de crisi
Protocols d'actuació del tècnic d'emergències sanitàries. assistencials
• Evacuació i trasllat de pacients
• Atenció sanitària a emergències col·lectives i catàstrofes
• Atenció sanitària a emergències limitades
Valoració inicial del pacient a urgències o emergències sanitàries
• Assistència prehospotalaria a urgències o emergències sanitàries
o Epidemiologia de l'assistència prehospitalària
o Cadena de supervivència
o Decàleg prehospitlario
o Urgències i emergència sanitària
o Sistema integral d'urgències i emergències
• Bases anatòmiques i funcionals dels principals òrgans, aparells i sistemes del cos
o humà aplicats a la valoració inicial del pacient en situació d'urgència o emergència sanitària
o Fonaments de topografia anatòmica
o Òrgans, aparells i sistemes del cos humà
? Patologies més freqüents que requereixen tractament d'urgència
• Diagnosi inicial del pacient en situacions d'emergència sanitària
o Constants vitals
o Signes de gravetat
o Valoració de l'estat neurològic
o Valoració de la permeabilitat de la via aèria
o Valoració de la ventilació
o Valoració de la circulació
o Valoració del pacient pediàtric
o Valoració inicial de l'ancià
o Valoració especial de la gestant
Manual pràctic del tècnic en emergències sanitàries en SVB
Tècniques aplicables per l'TES
Medicació administrable pel TES
primers auxilis
• L'atenció sanitària i els primers auxilis
• Avaluació de l'estat de la víctima
• El suport vital bàsic
• La desfibril·lació
• Hemorràgies i ferides
• Contusions, fractures i luxacions
• Cossos estranys i asfíxia
• Lesions per calor, fred i electricitat
• Traumatismes químics i biològics
• Patologies orgàniques urgents
• Procediments d'immobilització i mobilització
• Suport psicològic en primers auxilis
Educació sanitària i promoció de la salut
• Salut i malaltia
• Malalties transmissibles i no transmissibles
• La vigilància de la salut publica
• Prevenció en atenció primària i Promoció de la salut
• Epidemiologia
• Demografia i estudis de població
• Mesures de freqüència i indicadors de salut de la comunitat
• Factors de risc
• El medi ambient social i la salut
• Investigació social
• Educació sanitària
• Comunicació i motivació en educació sanitària
• Intervenció educativa en educació sanitària
• Aplicacions informàtiques
Transport sanitari:
 
Operacions de manteniment preventiu del vehicle i control de la seva dotació material.
• Organització de l'entorn de treball en transport sanitari.
• Diagnosi preventiva del vehicle i manteniment de la seva dotació material.
Tècniques de suport vital bàsic i de suport al suport vital avançat.
• Valoració inicial del pacient a urgències o emergències sanitàries.
• Suport vital bàsic.
• Suport al suport vital avançat.
Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del pacient.
• Assegurament de l'entorn de treball per a l'equip assistencial i el pacient.
• Trasllat del pacient al centre sanitari.
Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi.
Veure més

Objectius

• Aprendre a evacuar el pacient

• Donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en situacions de crisi i emergències sanitàries.

• Atendre la demanda d'assistència sanitària rebuda en els centres gestors de teleoperació i teleassistència.

• Ajudar al personal mèdic i d'infermeria en situacions d'emergència sanitària.

Perspectives laborals

Teleassistència.
Centres de Coordinació d'Urgències i Emergències.
Transport Sanitari: ambulàncies de classe A1 i A2.
Treballar en el sector sanitari relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d'atenció sanitària i psicològica inicial.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Emergències Sanitàries + Certificat oficial de Professionalitat de Transport Sanitari

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Emergències Sanitàries + Certificat oficial de Professionalitat de Transport Sanitari