Rambla Instituto

Encarregat de bar i restaurant. Direcció

Rambla Instituto

Curs
Presencial
 • Barcelona
1.080 €

Descripció

Aquest curs està pensat per a un professional encarregat de dirigir i gestionar les activitats pròpies del restaurant, unitat de producció o servei d'aliments.

Estaràs capacitat per definir, supervisar i optimitzar els recursos materials, i de personal per aconseguir el millor rendiment

Amb aquest curs aprendrem tasques pròpies de l'encarregat de bar i restaurant.Temaris adaptats al certificat de professionalitat.

Temari del curs

Tema 1. Gestió, planificació i viabilitat d'un restaurant:
 • Viabilitat del projecte d'obertura d'un negoci de restauració.
 • Instal·lacions i equipament.
 • Anàlisi economicofinancera.
 • Planificació empresarial.
Tema 2. Direcció i recursos humans:
 • Organització.
 • Selecció de personal.
 • Tècniques de direcció.
Tema 3. Encarregat de compres i sistemes d'aprovisionament. Mise en Place
 • El restaurant.
 • Aprovisionament intern.
 • Recepció i emmagatzematge.
 • Mise en Place.
Tema 4. Servei i atenció al client
 • Servei al restaurant.
 • Atenció al client.
 • Comunicació.
 • La venda.
Tema 5. Facturació i tancament
 • Facturació.
 • Tancaments de servei.
 • Post-servei.
Tema 6. Qualitat, seguretat i protecció mediambiental:
 • Gestió de qualitat.
 • Normatives d'higiene.
 • Prevenció de riscos laborals.
Tema 7. Anglès professional per a restauració
 • Prestació d'informació gastronòmica.
 • Atenció al client.
 • Terminologia específica en restauració.
Veure més

Metodologia

La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Encarregat de bar i restaurant. Direcció

Encarregat de bar i restaurant. Direcció