Descripció

El pla d'estudis està organitzat metodològicament perquè els estudiants, a més d'adquirir coneixements i saber-los aplicar, adquireixin competències i habilitats professionals.Partint d'aquesta idea, i d'acord amb Ordre CIN/351/2009, la formació dels graduats en Enginyeria Mecànica garantirà que l'estudiant hagi adquirit els coneixements necessaris per exercir les competències següents:* Capacitat per a la redacció, firma i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de: estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.

* Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'epígraf anterior.

* Coneixements en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

* Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.

* Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de tasques i altres treballs anàlegs.

* Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

* Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

* Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.

* Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.

* Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Enginyeria Mecànica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos