Enginyeria en Organització Industrial, orientació a l'Edificació (segon cicle) (UPC)

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) (UPC)

Descripció

Titulació de Segon Cicle  
Amb l'organització, com a disciplina, es persegueix l'ordenació eficaç i eficient dels diferents recursos d'una unitat productiva al servei d'un entorn estable.Aquestes són les premisses de la carrera d'Enginyeria d'Organització Industrial, és a dir les premisses dels estudis que es proposen en l'EPSEB.Però la novetat de la proposta es basa en que l'organització a la qual ens referim estigui orientada a un sector concret del sistema productiu: l'edificació, avui tan mancada de mètodes d'investigació que, indubtablement, cal impulsar des de la seva vessant universitària.  
Així doncs, els estudis que es proposen s'encaminen a potenciar els treballs en equips multidisciplinaris, la comunicació interpersonal efectiva, la gestió de recursos, la comprensió dels aspectes relacionats amb l'enginyeria en un context social global i la capacitat d'autoaprenentatge.Per això, el pla d'estudis es dissenya vinculat a estratègies formatives centrades, particularment, en l'estudiant i més orientades cap al treball personal i en equip que a l'aula, i més orientades cap a la resolució de problemes reals que l'estudi concret de programes de assignatures.
Veure més

Destinataris

Titulacions que donen accés directe: Primer cicle d'Enginyeria Tècnica Industrial; Enginyeria Industrial, especialitat en Electricitat, Electrònica Industrial, Mecànica, Química Industrial i Tèxtil.  

Titulacions que requereixen superar complements de formació: Arquitectura Tècnica; Diplomatura de Màquines Navals; qualsevol Enginyeria Tècnica; primer cicle d'Enginyeria de Telecomunicació; primer cicle d'Enginyeria Informàtica; primer cicle d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports; primer cicle d'Enginyeria de Mines , primer cicle d'Enginyeria Agrònoma, primer cicle d'Enginyeria de Forests; primer cicle d'Enginyeria Química; primer cicle d'Enginyeria Naval i Oceànica; primer cicle d'Enginyeria Aeronàutica.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Enginyeria en Organització Industrial, orientació a l'Edificació (segon cicle) (UPC)

Enginyeria en Organització Industrial, orientació a l'Edificació (segon cicle) (UPC)