Màster Oficial - Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster d'Enginyeria de Telecomunicació és un màster professionalitzador que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació tal i com especifica el Ministeri a través de l'ordre CIN/355/2009 del 9 de febrer (BOE del 20 de febrer).

 

Temari

Primer curs
Antenes Planes per a Sistemes sense Fil
Circuits i Sistemes Integrats per a Comunicacions
Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions
Disseny de Sistemes de Comunicacions
Disseny de Sistemes Integrats Heterogenis
Disseny de Sistemes Integrats per a Processament Digital
Processament Estadístic de Senyal
Projectes de Telecomunicació
Xarxes Avançades i Seguretat
Xarxes Lineals
Segon curs
Treball de Fi de Màster
Integració de Xarxes de Sensors sense Fil: Solucions de Maquinari
Plataformes per a la Integració de Sistemes de Navegació i Posicionament
Pràctiques Professionals I
Pràctiques Professionals II
Processament en Array
Sensors i Actuadors Orientats a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Sistemes d'Identificació per Radiofreqüència (RFID)
Xarxes sense Fil de Baix Consum

Requisits

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

 

Idiomes en els quals s'imparteix

Idioma:Anglès (100%)

Durada

1 any. - Inici de curs 26/09/2016

Pràctiques

Aquest màster ofereix 2 assignatures optatives de pràctiques professionals.

Perspectives laborals

Les àrees tecnològiques en les quals els enginyers de telecomunicació desenvolupen fonamentalment la seva professió són: Gestió, planificació i operació de xarxes i serveis de telecomunicació Disseny, operació i gestió de serveis d'informació (proveïdors de serveis i aplicacions, Internet, intranet) Disseny d'equipament de telecomunicacions i de posicionament Infraestructura de telecomunicació, construcció o desplegament de xarxes de telecomunicació (cable, fibra, ràdio) Enginyeria electrònica Enginyeria telemàtica Enginyeria del programari (software) Control de sistemes i processos. Automatització industrial Producció de continguts audiovisuals Gestió, planificació i operació en àrees no especificades anteriorment (recursos humans, direcció financera, etc.) Consultoria (tecnològica, estratègica, etc.) Ensenyament Recerca

Promocions

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària. El portal inclou tots els ajuts que ofereix la UAB i a més, algunes convocatòries d'altres institucions que poden ser d'interès. 

Preu

Consulteu el preu
41,17? per crèdit (estudiants UE o residents).

Avantatges del curs

La UAB és la millor universitat de l'Estat espanyol i la 146a millor del món, segons el Times Higher Education World University Ranking

Professorat

Coordinador del màster Jose Lopez Vicario
Campus i seus: Escola d'Enginyeria (UAB)
Escola d'Enginyeria (UAB)
Edifici Q. Escola d'Enginyeria. C/ de les Sitges, s/n 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X