Curs d'Ensinistrament de base i educació canina

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, a través de les diferents administracions competents, avalua i acredita una important quantitat de competències professionals.
Amb les qualificacions professionals es pretén:
• Capacitar els treballadors per a l'exercici professional.
• Promoure una oferta formativa de qualitat.
• Afavorir l'esperit emprenedor mitjançant la incorporació a l'oferta formativa d'accions que capaciten per a l'exercici d'activitats empresarials i per compte propi.
• Avaluar i acreditar oficialment la qualificació professional, sigui quina sigui la forma de adquirir-la.
• Afavorir la inversió pública i privada en la qualificació de treballadors i aprofitar de la millor manera els recursos dedicats a formació professional.
Entre les qualificacions professionals que poden ser acreditades, destaca la de Ensinistrament de Base i Educació Canina, per reconèixer oficialment la professionalitat, experiència i coneixements teòrics i pràctics en matèria de treball en aquest àmbit.
El curs s'estructura seguint les directrius establertes en el Reial Decret RD 1037/2011 de 15 de juliol.

Competències per a les quals et prepara el curs

Competència general: ensinistrar al gos amb tècniques d'aprenentatge i modificar conductes no desitjades per aconseguir la convivència social, d'acord amb el requerit pel seu propietari i / o persona responsable, així com, realitzar cures higièniques i prestar primers auxilis a aquest, tenint en compte els riscos laborals i el benestar animal.

Requisits

Tenir nacionalitat espanyola, o certificat de registre de ciutadania comunitària o ser titular d'una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya.
Tenir 20 anys complerts en el moment de realitzar la inscripció.
Tenir experiència laboral i / o formació relacionada amb les competències professionals que es vulguin acreditar:
Experiència laboral. Justificar, almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en els últims 10 anys abans de la convocatòria.
Formació. Justificar, almenys 300 hores, en els últims 10 anys transcorreguts abans de la convocatòria.
Les persones majors de 25 anys que no puguin justificar la seva experiència laboral podran sol·licitar la seva inscripció provisional en el procediment.

Metodologia

Explicació dels continguts. Tutories. Professors titulats. Classes pràctiques.

Objectius

Curs orientat a aconseguir la qualificació professional d'Ensinistrament de Base i Educació Canina.

Titulació obtinguda

En finalitzar els estudis l'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un diploma de Ensinistrador caní professional.

Promocions

Facilitats de pagament. Quotes personalitzades.
Curs d'Ensinistrament de base i educació canina
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X