Rambla Instituto

Ensinistrament caní

Rambla Instituto

Curs
Presencial
 • Barcelona
1.460 €

Descripció


Aquesta formació et permetrà modificar conductes, ensenyar noves habilitats i educar mitjançant tècniques amb reforç positiu. Podràs treballar en nombrosos sectors professionals que requereixin les capacitats d'un animal ensinistrat.

Un cop finalitzada la part teòrica realitzaràs pràctiques especialitzades.Temaris adaptats al Certificat de Professionalitat.Temari del curs

Mòdul 1. Tècniques d'ensinistrament de base aplicades a gossos

Tema 1: Identificació de conductes i aplicació de principis bàsics d'aprenentatge.

Unitat didàctica 1. Comportament social i bases morfològiques de la conducta.
 • Origen i evolució; la domesticació.
 • Organització social: el territori.
 • Ordre social.
 • Etapes del desenvolupament en el gos: socialització.
 • Etnologia: origen de les races canines.
 • Morfologia: Paràmetres per a la identificació i classificació de les races canines.
 • Aptituds canines: identificació de comportaments rellevants i específics per als gossos de treball i companyia.

Unitat didàctica 2. Selecció del gos per a utilitat
 •     Mètodes per a la selecció del cadell.
 •     Mètodes per a la selecció del gos jove o adult.
 •     Identificació de conductes no desitjades en el gos.

Unitat didàctica 3. Factors bàsics modificadors de la conducta del gos
 • Biologia de la conducta.
 • Genètica de la conducta.
 • Ecologia de la conducta.
 • Els sentits del gos i la seva influència en la conducta.
 • Aprenentatge no associatiu: habituació i sensibilització.
 • Aprenentatge associatiu: condicionament clàssic i condicionament instrumental.
 • Aprenentatge social.
 • Especialitzacions adaptatives de l'aprenentatge.
 • Cognició animal: percepció, memòria i comunicació.
 • Motivació, emoció, intel·ligència, i instint.
 • Programes bàsics d'obediència, control, i desenvolupament d'habilitats i superació d'obstacles en el gos. Quadern o informes de seguiment del procés.

Unitat didàctica 4. Seguretat i autoprotecció en l'ensinistrament bàsic
 •     El material de treball.
 •     Condicions de l'entorn i infraestructures per a l'ensinistrament.
 •     Tècniques de manipulació i maneig del gos
 •     Interacció del gos amb estranys i altres animals.

Unitat 5. El benestar del gos.
 •     Lleis i normatives sobre protecció animal d'aplicació.
 •     Benestar i enriquiment ambiental.
 •     Enriquiment ambiental a gossos.
 •     Manifestacions de la manca de benestar en el gos.

Unitat formativa 2. Ensinistrament base en conducció i sorteig d'obstacles amb o sense corretja.

Unitat didàctica 1. Tècniques bàsiques per al control i ensinistrament.
 • Tipus i utilització del material per ensinistrament bàsic.
 • Utilització del llenguatge corporal i verbal en l'execució dels exercicis.
 • Programació del desenvolupament dels exercicis d'obediència bàsica, i les seves correccions:
 • Aplicació dels diferents exercicis bàsics d'ensinistrament.
 • Control d'impulsos en el gos, per a l'adequació del seu comportament en l'entorn urbà.

Unitat didàctica 2. Procés de modificació de la conducta del gos per al seu control sense l'ús de corretja.
 • Programació del desenvolupament dels exercicis d'obediència bàsica amb el gos lliure:
 • Aplicació dels exercicis sense el control de la corretja davant diferents distraccions, per a l'adequació del comportament del gos en diferents entorns.
 • Normes de seguretat per al maneig del gos en els diferents entorns de pràctiques

Unitat didàctica 3. Tècniques bàsiques per al control d'ensinistrament per a desenvolupar l'agilitat mitjançant el sorteig d'obstacles.
 • Programació del procés d'ensinistrament, i adequació de la pista d'obstacles, per desenvolupar les habilitats d'agilitat en el gos.
 • Utilització del llenguatge corporal i verbal durant en les maniobres sobre obstacles.
 • Aplicació dels exercicis bàsics d'agilitat a diferents entorns i situacions.
 • Normes de seguretat per al maneig del gos en els exercicis de superació d'obstacles.
Veure més

Metodologia

La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Perspectives laborals

Centres Veterinaris.
Residències canines, centres d'ensinistrament caní ...
Centres d'animals abandonats.
Entitats d'ensinistrament, cria, cura i activitats esportives i recreatives amb gossos.

Preu

1.460 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Ensinistrament caní