Màster Executive en Administració i Direcció d'Empreses (EMBA)

Màster
Presencial
18 mesos
26900 €

Descripció

El Màster en Administració i Direcció d'Empreses (EMBA) respon als cada vegada majors nivells d'exigència que els directius i empresaris troben en el seu dia a dia.
Aspectes com ara la creació de valor afegit, la resposta a l'entorn globalitzat, la diferenciació a través de la cultura empresarial, la responsabilitat social corporativa, la gestió del coneixement, l'enfocament dels grups d'interès (stakeholders) i la perspectiva estratègica de la direcció de persones, entre molts altres, ens obliguen a l'aprenentatge permanent si volem ser eficaços i eficients en l'acompliment de les nostres responsabilitats.

Temari

• Entorn i empresa (direcció estratègica).
• Finances.
• Màrqueting i direcció comercial.
• Operacions i innovació.
• Sistemes d'informació per a la direcció.
• Direcció de persones.
• Àmbit internacional.
• Desenvolupament de competències directives.
• Iniciativa emprenedora i gestió de projectes empresarials.

Competències per a les quals et prepara el curs

Perfil de sortida: Professionals que no només comprenen i dominen els conceptes empresarials fonamentals sinó que estan preparats per manejar situacions complexes de manera creativa i sistemàtica. Persones amb criteri que prenen decisions considerant valors ètics i humans i que poden operar en diferents sectors en un món totalment global i digitalitzat.

Destinataris

Els participants de l'EMBA són persones proactives disposades a potenciar una carrera professional directiva, amb l'objectiu d'accedir a la direcció d'una empresa, d'una divisió dins de la mateixa, o d'un àmbit d'actuació caracteritzat per la presa de decisions i el maneig de recursos en condicions assimilables a alta direcció.

Metodologia

La metodologia del programa està centrada en l'aprenentatge de l'alumne mitjançant la combinació d'un adequat esforç individual i l'habilitat i implicació demostrades en el treball en equip. Tutors, mentors i professors faciliten el procés de comprensió i aplicació del coneixement i de la transmissió d'habilitats. El propòsit de la metodologia és crear un cercle virtuós d'acció - feedback - anàlisi - acció en els participants del nostre programa. L'estratègia està basada en els següents tres principis: desenvolupament de pensament crític, foment de l'aprenentatge independent i propocionar orientació i suport professional i acadèmic. Sessions orientades a la presa de decisions amb un adequat balanç teoricopràctic. Exigència individual en base a avaluacions, casos, exercicis, avaluacions, casos i exercicis. Defensa mitjançant presentació en equip de casos d'empresa de complexitat incremental. Preparació, presentació i defensa en grups.

Durada

Properes convocatòries: 14 abril.

Promocions

Beques i finançament sense interessos disponibles.

Avantatges del curs

Els MBAs d'ESIC entre els millors a nivell internacional.

Professorat

El claustre de professors està format per professionals en actiu, altament qualificats i amb contrastades habilitats pedagògiques i de comunicació, que aporten un enfocament pràctic a les sessions i una visió del mercat, tant nacional com internacional.
Màster Executive en Administració i Direcció d'Empreses (EMBA)
ESIC, Business & Marketing School
Campus i seus: ESIC, Business & Marketing School
Campus Posgrado Barcelona
Santalo, 36-38 Edif. "Las Américas" 08021 Barcelona
Cursos més populars
X