Postgrau Superior en Direcció de vendes PSDV (Blended Learning)

Postgrau
Semi-presencial
6 mesos
6800 €

Descripció

Formar directius comercials capaços de enfrontar-se amb èxit a la cada vegada major exigència dels mercats.
La direcció dels equips comercials acapara el protagonisme de la gestió. El resultat del seu treball és el que incideix, en major mesura, en els comptes de resultats de les companyies. La direcció comercial ha d'innovar, planificar, organitzar, supervisar i dirigir l'activitat de la força de vendes, per aconseguir els objectius empresarials que garanteixen la projecció de la companyia a mitjà i llarg termini.
El PSDV respon amb garanties a les exigències de mercats més competitius i dinàmics, i de la creixent demanda de directius comercials.
El (PSDV) està dissenyat per a qualificar a professionals que responguin amb garanties a les exigències dels mercats més competitius i de la creixent demanda de directius comercials, basant-se en: competències estratègiques i directives / Lideratge d'equips / Organització àgil i flexible d'estructures comercials. Integració dels nous perfils / Incorporació transversal del component digital, estratègic i operatiu / Gestió de clients a través de fidelització i creació de valor / Capacitació en anàlisi i presa de decisions econòmic-financeres.
Característiques:
• Format Blended Learning, amb formació presencial en horari de cap de setmana i formació on-line a través de l'Aula Virtual d'ESIC, el que permet la conciliació personal i professional.
• Aporta una visió global de la direcció de vendes, forma als assistents per al desenvolupament d'equips de venda, elaborar plans de venda, gestionar els elements clau i potenciar el seu rol directiu.
• El programa inclou el desenvolupament d'un pla de vendes a presentar davant un tribunal d'avaluació.

Temari

Mòdul 1: L'àrea comercial a l'organització de l'empresa.
Mòdul 2: La integració dels canals digitals en l'estratègia comercial.
Mòdul 3: La gestió economicofinancera de la direcció de vendes.
Mòdul 4: La direcció de l'equip de vendes.
Mòdul 5: Previsió de vendes i determinació d'objectius.
Mòdul 6: Organització de vendes. Sistemes, models i canals de vendes.
Mòdul 7: Gestió estratègica i operativa de la cartera clients.
Mòdul 8: Competències i habilitats del director de vendes.
Mòdul 9: Pla de vendes.

Destinataris

Els alumnes que opten per cursar el Programa Superior de Direcció de Vendes (PSDV) són professionals comercials i gestors de negocis amb capacitat analítica i de gestió. Recomanem un nivell de coneixement i experiència en el tracte amb clients així com haver desenvolupat estratègies empresarials i tenir experiència en camps com la planificació i comunicació empresarial.
El Programa Superior de Direcció de Vendes (PSDV) està dirigit a gestors i responsables comercials amb alt potencial, que desenvolupen la seva activitat en:
La gestió d'un territori, zona o regió.
Canals directes o indirectes.
La gestió de clients en mercats de consum, serveis o industrials.
Grans comptes, PIMES o mercats residencials.
Serveis postvenda.

Metodologia

Formació Blended Learning: El programa es desenvolupa en la modalitat Blended Learning, que conjuga la metodologia presencial i on-line, destinant un terç de les hores lectives a l'autoestudi, facilitant així la conciliació de la vida personal i professional amb la realització del programa. Per al seu desenvolupament es compta amb l'Aula Virtual d'ESIC, un espai exclusiu i personalitzat que dóna accés als materials didàctics del programa, comunicació contínua amb el professorat i amb la resta d'assistents, consulta del calendari d'activitats i avaluacions, sessions de tutoria on-line de casos pràctics i projecte final, participació en fòrums, xat i, en definitiva, accés a totes les funcionalitats necessàries per a un total aprofitament de la formació. El mètode integra aportacions teòriques, resolució d'exercicis i casos pràctics, sessions d'autoestudi i de tutoria on-line, exposicions i anàlisi d'experiències empresarials reals

Durada

Inici: A consultar.

Pràctiques

Convenis amb més de 2.000 empreses per pràctiques.

Perspectives laborals

Desenvolupament de carreres professionals.

Avantatges del curs

Experiència: Més de 170 edicions i més de 3.000 alumnes a nivell nacional des de l'any 2004. Metodologia: pràctica de forta aportació conceptual desenvolupada a través d'exercicis, simulacions, casos pràctics reals d'actualitat i realització d'un projecte final. Ponents: Professorat especialitzat en la direcció comercial i de vendes, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional, que sempre aporta un enfocament pràctic a les sessions i una visió del mercat tant nacional com internacional. Projecció laboral: convenis amb més de 2.000 empreses per pràctiques i desenvolupament de carreres professionals.

Professorat

Professorat especialitzat en la direcció comercial i de vendes, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional, que sempre aporta un enfocament pràctic a les sessions i una visió del mercat tant nacional com internacional.

Horari

Divendres i dissabtes.
Postgrau Superior en Direcció de vendes PSDV (Blended Learning)
ESIC, Business & Marketing School
Campus i seus: ESIC, Business & Marketing School
Campus Posgrado Barcelona
Santalo, 36-38 Edif. "Las Américas" 08021 Barcelona
Cursos més populars
X