Anna Ravell
Curs
Presencial
  • Barcelona

Descripció

L'ESO és una etapa de l'ensenyament obligatori, estructurada en 4 anys, que pretén una formació bàsica i integradora  per a tots els alumnes, per tal de garantir una bona orientació i preparació per al seu futur.A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris, els nois i les noies han d'aprendre a integrar tots aquests recursos per assolir fites personals i esdevenir persones responsables, autònomes i compromeses socialment, per incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d'adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar aprenentatges permanents al llarg de la vida.La nostra prioritat al llarg de l'etapa és acompanyar l'alumnat en el seu progrés personal i en el seu procés d'aprenentatge, adaptant-nos als diferents ritmes, estils i capacitats. Les eines per aconseguir-ho són:    Acció Tutorial - entrevistes personals amb l'alumne, activitats amb el grup classe, viatges i sortides, orientació vocacional, atenció als nouvinguts,…

    Aprenentatges significatius i vivencials - agrupaments flexibles en matèries instrumentals com llengua i matemàtiques, desdoblaments en anglès o en classes pràctiques (laboratori, taller de tecnologia,…), suport en grups reduïts,…

    Departament d'orientació psicopedagògica (DOP) -  seguiment d'alumnes amb dificultats, orientació i assessorament a professors i pares,…

    Llengües estrangeres - Completem el currículum de Llengües estrangeres i incorporem l'aprenentatge del FRANCÈS com a segona llengua. Tots els alumnes cursen anglès i francès durant els quatre cursos de l'etapa. Competències Bàsiques relacionades amb totes les matèries que constitueixen el currículum de l'etapa són:Les competències comunicatives:1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

2. Competències artística i culturalLes competències metodològiques:3. Tractament de la informació i competència digital

4. Competència matemàtica

5. Competència d'aprendre a aprendreCompetències específiques centrades en conviure i habitar el món:7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

8. Competència social i ciutadana
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

ESO

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos