Especialista en correcció ortotipogràfica en llengua espanyola

Tragorá formación

Descripció

La professió del corrector ortotipogràfic requereix d'uns coneixements , destreses , habilitats i aptituds que són imprescindibles per poder desenvolupar les seves funcions amb total garantia per als seus clients . En aquest curs et formem per poder dedicar-te a la correcció ortotipogràfica a nivell professional , ja sigui treballant en plantilla o de manera autònoma . Un cop finalitzat el curs , que dura dos mesos , hauràs pogut practicar i aplicar els coneixements adquirits gràcies a la gran quantitat d'exercicis que et proposem basats en casos reals i hauràs après a manejar les eines i recursos del corrector ortotipogràfic per donar-li al teu treball la qualitat que es mereix . A més , el curs es completa amb un mòdul de màrqueting en línia per correctors ortotipogràfics en què aprendràs tot el necessari per saltar a la web 2.0 totalment preparat / a .

Dirigit a traductors professionals , professors de llengües estrangeres , correctors i editors , professors d'espanyol ia qualsevol persona interessada que vulgui ampliar els seus coneixements sobre aquesta matèria .
 

    
Adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar la funció de corrector ortotipogràfic a nivell professional .
    
Aprendre a manejar les eines que requereix la professió mitjançant una gran quantitat d'exercicis pràctics .
    
Desenvolupar les habilitats i destreses pròpies del corrector ortotipogràfic .
    
Conèixer i aplicar les normes ortotipogràfiques actualitzades .
    
Conèixer les possibilitats del màrqueting en línia com a mitjà de promoció a Internet com a corrector .

És imprescindible matricular-se abans del dia 25 del mes anterior al que vols començar el curs .

Aquest és un curs amb un ritme intensiu de treball concentrat en dos mesos de durada .
Requisits previs :

    
Tenir formació específica en traducció , com estudis de traducció i interpretació , filologia , etc .
    
Estar familiaritzat amb les TIC , bàsicament amb l'ús d'Internet , processador de textos, correu electrònic , maneig de fitxers i directoris , etc .
    
No cal tenir coneixements sobre la matèria en concret , però sí un domini excel · lent de l'espanyol com a llengua materna .

Requisits tècnics :

    
Un ordinador connectat a Internet .
    
Un navegador ( per exemple Google Chrome , Internet Explorer , etc . ) .
    
Adobe Acrobat Reader .

Temari

UNITAT 1 . L' ortotipografia i el corrector ortotipogràfic
1.1 . Introducció
1.2 . La Ortotipografia : definició i finalitat
1.3 . Coneixements , habilitats i destreses del corrector ortotipogràfic
1.4 . Tipus de correcció
1.5 . Un nou tipus de lectura
1.6 . La tasca del corrector a fons I
1.7 . La tasca del corrector a fons II

UNITAT 2 . La correcció editorial i la correcció per a empreses
2.1 . La correcció editorial de llibres
2.2 . El procés editorial d'un llibre
2.3 . Novetats : el llibre electrònic
2.4 . Més enllà de la correcció de llibres
2.5 . La correcció per a altres empreses

UNITAT 3 . Formats de correcció
3.1 . La Correcció en paper
3.2 . La correcció en Ms Word
3.3 . La correcció en PDF
3.4 . La correcció en maqueta : conceptes bàsics

UNITAT 4 . L'ortografia
4.1 . Principis generals de l'ortografia espanyola
4.2 . Ús de diverses lletres en particular
4.3 . majúscules
4.4 . l'accent
4.5 . L'accent diacrític
4.6 . la negreta
4.7 . les abreviatures
4.8 . puntuació
4.9 . les cursives
4.10 . novetats

UNITAT 5 . El llibre i les seves parts
5.1 . Parts del llibre
5.2 . Correcció de bibliografies
5.3 . Correcció d'índexs
5.4 . Correcció de notes

UNITAT 6 . Apunts sobre tipografia i gramàtica
6.1 . Tipografia : conceptes
6.2 . Ortografia : conceptes
6.3 . Gramàtica : conceptes
UNITAT 7. Mercat laboral i màrqueting professional
7.1 . El pressupost de correcció
7.2 . La importància del màrqueting en línia
7.3 . Anem per parts
7.4 . El web del corrector
7.5 . El bloc del corrector
7.6 . Les xarxes socials per al corrector
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Especialista en correcció ortotipogràfica en llengua espanyola
També et recomanem aquests cursos
X