CEPI-BASE

Curs Especialista en Ofimática 2013

CEPI-BASE

Curs
Presencial
Oficial / Homologat
185 Hores
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

El curs pretén preparar l'alumne en el camp de la Informàtica per treballar amb fluïdesa i eficàcia amb les eines informàtiques més comuns de l'oficina, amb la finalitat de millorar i ampliar els seus coneixements i ser un especialista d'ofimàtica.

Temari del curs

Curso Microsoft Windows 

1 - INTRODUCCIÓ

    
AMB REFERÈNCIA A AQUEST CURS
    
HARDWARE I SOFTWARE
    
COMPONENTS BÀSICS D'UN ORDINADOR
    
ON RESIDEIX LA INFORMACIÓ?
    
DE QUINA MANERA treballa un ORDINADOR?
    
WINDOWS 8
    
CONVENCIONS UTILITZADES EN CURS

2 - PRIMER CONTACTE

    
ENCENDRE L'ORDINADOR
    
L'ESCRIPTORI
    
PRIMERES PRÀCTIQUES
    
APAGAR L'ORDINADOR

3 - INTERFÍCIE MODERN UI

    
PANTALLA D'INICI
    
UTILITZAR LES BARRES DE CONTROL
    
EXERCICIS

4 - FINESTRES I ICONES

    
ELEMENTS D'UNA FINESTRA
    
TRACTAMENT SOBRE UNA FINESTRA
    
TIPUS DE ICONES
    
RESUM
    
EXERCICIS

5 - CREAR I GESTIONAR LA INFORMACIÓ

    
CREAR DOCUMENTS I CARPETES
    
OPERACIONS SENZILLES AMB ICONES
    
ELS PANELLS DE LES FINESTRES
    
LES CARPETES D'USUARI
    
MOURE I COPIAR ICONES
    
ELIMINAR ICONES
    
L'PAPERERA DE RECICLATGE
    
RESUM
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ Nº 1

6 - CLASSIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

    
L'ÍNDEX DE WINDOWS
    
CLASSIFICAR MITJANÇANT ELS ENCAPÇALATS DE COLUMNA
    
BUSCAR ARXIUS O CARPETES
    
APLICACIÓ FOTOS
    
EXERCICIS

7 - PERSONALITZACIÓ

    
PERSONALITZAR L'APARENÇA
    
EXERCICIS

Curso Internet

1 - INTRODUCCIÓ

    
INTERNET
    
QUÈ OFEREIX INTERNET
    
PROVEÏDORS D'ACCÉS A INTERNET
    
TIPUS DE CONNEXIÓ
    
CONVENCIONS USADES EN CURS

2 - COMENÇANT AMB INTERNET EXPLORER

    
EL NAVEGADOR
    
PERSONALITZAR CARACTERÍSTIQUES
    
Connexions simultànies

3 - NAVEGAR A INTERNET

    
ENTRAR A WWW
    
NAVEGACIÓ PER PESTANYES
    
ELS FAVORITS
    
L'HISTORIAL

4 - NAVEGACIÓ AVANÇADA

    
ELS CERCADORS
    
ANCORAR PÀGINES A LA BARRA DE TASQUES
    
PORTALS
    
DESCÀRREGUES
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ Nº 1

5 - CORREU ELECTRÒNIC (EMAIL)

    
VIES DE GESTIÓ DEL CORREU
    
CORREU VIA WEB
    
EXERCICIS

6 - ÚS SOCIAL D'INTERNET

    
ELS FÒRUMS
    
ELS BLOCS
    
XATS, MISSATGERIA INSTANTÀNIA
    
XARXES SOCIALS
    
EMMAGATZEMATGE A INTERNET
    
COMPRAR I VENDRE A INTERNET
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ Nº 2
    
COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC CREADES DURANT EL CURS

Curs Microsoft Outlook

1 - CONCEPTES BÀSICS

    
INTRODUCCIÓ
    
CONVENCIONS UTILITZADES EN CURS
    
DESCRIPCIÓ FINESTRA PRINCIPAL

2 - PERSONES

    
LA FINESTRA PERSONES
    
CREACIÓ I EDICIÓ D'UN CONTACTE
    
LES CATEGORIES
    
GRUPS DE CONTACTES
    
SEGUIMENT DE CONTACTES
    
EXERCICIS

3 - EL CORREU ELECTRÒNIC

    
LA FINESTRA DE CORREU
    
EL PANELL DE LECTURA
    
CREAR UN NOU MISSATGE DE CORREU ELECTRÒNIC
    
ENVIAMENT I RECEPCIÓ DELS MISSATGES
    
ENVIAMENT DE CORREU DES DELS CONTACTES
    
RESPOSTA ALS MISSATGES
    
RECERCA DELS MISSATGES
    
PERSONALITZAR LA MANERA DE VISUALITZACIÓ DELS MISSATGES
    
ORGANITZACIÓ DELS MISSATGES A CARPETES
    
MILLORAR EL DISSENY DELS MISSATGES
    
ADJUNTAR FITXERS ALS MISSATGES
    
ENVIAR I REBRE INFORMACIÓ DELS CONTACTES PER CORREU ELECTRÒNIC
    
L'ESBORRANY
    
LES SIGNATURES
    
CONFIGURACIÓ DE MISSATGES I OPCIONS DE LLIURAMENT
    
GESTIÓ DELS ELEMENTS ENVIATS
    
ARXIVAR ELS MISSATGES
    
CONFIGURACIÓ D'UN COMPTE DE CORREU
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 1


4 - EL CALENDARI

    
PRIMER CONTACTE AMB EL CALENDARI
    
PROGRAMAR CITES
    
PROGRAMAR ESDEVENIMENTS
    
VISUALITZACIÓ DEL CALENDARI
    
ESTILS D'IMPRESSIÓ DEL CALENDARI
    
PROGRAMACIÓ DE REUNIONS
    
RESPOSTA A la CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ
    
COM DEFINIR EL TEMPS DISPONIBLE
    
EXERCICIS

5 - TASQUES I NOTES

    
LA FINESTRA DE TASQUES
    
COM ORGANITZAR UNA TASCA
    
PROGRAMAR TASQUES PERIÒDIQUES
    
ASSIGNAR UNA TASCA
    
ADMINISTRACIÓ DE TASQUES
    
CONFIGURACIÓ DE LES OPCIONS DE LES TASQUES
    
LES NOTES
    
COM CREAR UNA NOTA
    
CONFIGURAR L'ASPECTE DE LES NOTES
    
ADMINISTRAR LES NOTES
    
EXERCICIS

6 - EL DIARI I ACCESSOS DIRECTES

    
ACCEDIR AL DIARI
    
ACCESSOS DIRECTES
    
EXERCICIS

EXERCICI D'AVALUACIÓ 24 - EL CALENDARI

    
PRIMER CONTACTE AMB EL CALENDARI
    
PROGRAMAR CITES
    
PROGRAMAR ESDEVENIMENTS
    
VISUALITZACIÓ DEL CALENDARI
    
ESTILS D'IMPRESSIÓ DEL CALENDARI
    
PROGRAMACIÓ DE REUNIONS
    
RESPOSTA A la CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ
    
COM DEFINIR EL TEMPS DISPONIBLE
    
EXERCICIS

5 - TASQUES I NOTES

    
LA FINESTRA DE TASQUES
    
COM ORGANITZAR UNA TASCA
    
PROGRAMAR TASQUES PERIÒDIQUES
    
ASSIGNAR UNA TASCA
    
ADMINISTRACIÓ DE TASQUES
    
CONFIGURACIÓ DE LES OPCIONS DE LES TASQUES
    
LES NOTES
    
COM CREAR UNA NOTA
    
CONFIGURAR L'ASPECTE DE LES NOTES
    
ADMINISTRAR LES NOTES
    
EXERCICIS

6 - EL DIARI I ACCESSOS DIRECTES

    
ACCEDIR AL DIARI
    
ACCESSOS DIRECTES
    
EXERCICIS

EXERCICI D'AVALUACIÓ 2

Curs Microsoft Word 2013

1 - INTRODUCCIÓ

    
QUÈ ÉS UN PROCESSADOR DE TEXTOS?
    
CONVENCIONS UTILITZADES EN CURS

2 - ELEMENTS BÀSICS DE WORD

    
L'ENTORN DE TREBALL
    
ÚS DEL MENÚ DE OFFICE
    
CINTA D'OPCIONS
    
BARRA D'ACCÉS RÀPID
    
ELS QUADRES DE DIÀLEG
    
CANVIAR CONFIGURACIÓ PER DOCUMENTS
    
ÚS DE L'AJUDA (?)
    
TANCAR WORD

3 - OPERACIONS BÀSIQUES EN DOCUMENTS

    
CREAR UN NOU DOCUMENT
    
GUARDAR UN DOCUMENT
    
ESTADÍSTIQUES DEL DOCUMENT
    
IMPRESSIÓ I VISTA PRÈVIA
    
IMPRIMIR UN DOCUMENT
    
EXERCICIS

4 - EDICIÓ DE DOCUMENTS

    
MOVIMENT DEL CURSOR
    
PRINCIPIS D'EDICIÓ
    
SELECCIONAR TEXT
    
MOURE I ENGANXAR TEXT
    
COPIAR TEXT
    
El portapapers de OFFICE
    
ESBORRAR BLOCS DE TEXT
    
DESFER I REFER ACCIONS
    
EXERCICIS

5 - FUNCIONS ortogràfiques i gramaticals

    
CORRECTOR ORTOGRÀFIC
    
REVISIÓ ORTOGRÀFICA AUTOMÀTICA
    
REVISIÓ ORTOGRÀFICA MANUAL DE DOCUMENTS
    
CORRECTOR GRAMATICAL
    
Correcció automàtica
    
DATA I HORA
    
SINÒNIMS
    
CANVIAR MAJÚSCULES / MINÚSCULES
    
BUSCAR I Substitueix TEXT
    
GUIONS
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 16 - FORMAT DE CARÀCTERS

    
FORMAT DE CARÀCTER
    
EXERCICIS

7 - FORMAT DE PARÀGRAFS

    
FORMAT DE PARÀGRAF
    
JUSTIFICACIÓ O ALINEACIÓ DE PARÀGRAFS
    
Sagnar PARÀGRAFS
    
ÚS DELS tabuladors
    
Interlineat
    
ESPAIAT ENTRE PARÀGRAFS
    
AJUSTAR MARGES
    
LLETRES CAPITALS
    
NUMERACIÓ I VINYETES
    
VORES I OMBREJATS
    
EXERCICIS

8 - TAULES

    
CREAR UNA TAULA
    
MODIFICAR UNA TAULA
    
FORMATS PER A UNA TAULA
    
EXERCICIS

9 - CREAR I COMBINAR CORRESPONDÈNCIA

    
CREAR ETIQUETES POSTALS
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 21 - TAULES AVANÇADES

    
CREAR UNA TAULA
    
MODIFICAR UNA TAULA
    
FORMATS PER A UNA TAULA
    
FER CÀLCULS PER A LES TAULES
    
EXERCICIS

2 - GRÀFICS I DIAGRAMES

    
GRÀFICS
    
DIAGRAMES Fiscal (SmartArt)
    
ORGANIGRAMES
    
EXERCICIS

3 - COLUMNES

    
CREACIÓ DE COLUMNES
    
MODIFICACIÓ DE COLUMNES
    
EXERCICIS

4 - IMATGES I DIBUIXOS

    
INSERIR IMATGES EN DOCUMENTS
    
FORMAT D'IMATGE (AJUSTAR)
    
WordArt
    
FORMES
    
Inserir captura de pantalla
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 3

5 - ESTILS I PLANTILLES

    
QUÈ SÓN ELS ESTILS?
    
PLANTILLES PER DOCUMENTS
    
EXERCICIS

6 - GRANS DOCUMENTS

    
SALTS DE PÀGINA
    
ENCAPÇALAT I PEU DE PÀGINA
    
NÚMEROS DE PÀGINA
    
TAULA DE CONTINGUT
    
ÍNDEX ALFABÈTIC
    
TAULA D'IL·LUSTRACIONS
    
NOTES AL PEU I AL FINAL DEL DOCUMENT
    
REORGANITZAR EL DOCUMENT MITJANÇANT LA VISTA ESQUEMA
    
ADMINISTRAR DOCUMENT MESTRE
    
EXERCICIS

7 - ADMINISTRACIÓ EN GRUP

    
COOPERACIÓ PER CREAR DOCUMENTS
    
EXERCICIS


8 - DOCUMENTS A LA WWW

    
INSERIR MARCADORS
    
INSERIR HIPERVINCLES
    
REFERÈNCIES CREUADES
    
FONS D'UN DOCUMENT
    
CREA PÀGINA WWW AMB LES DADES D'UN DOCUMENT
    
CREAR UN DOCUMENT XML
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 4

Curs Microsoft Excel 2013

1 - INTRODUCCIÓ

    
CONVENCIONS USADES EN DOSSIER

2 - Inici de EXCEL

    
ENTORN DE TREBALL
    
ÚS DEL MENÚ DE OFFICE
    
CINTA D'OPCIONS
    
BARRA D'ACCÉS RÀPID
    
ELS QUADRES DE DIÀLEG
    
CANVIAR CONFIGURACIÓ PER FULLS DE CÀLCUL
    
ÚS DE L'AJUDA (?)
    
OPERACIONS BÀSIQUES SOBRE LLIBRES DE TREBALL
    
FULLS DE CÀLCUL

3 - DADES EN EXCEL

    
UN FULL DE CÀLCUL
    
INTRODUCCIÓ I EDICIÓ DE DADES
    
MODIFICACIÓ DE LES FILES I COLUMNES DE FULL
    
AMAGAR / MOSTRAR FILES I COLUMNES
    
BLOQUEJAR o immobilitzar PANELLS
    
INTRODUCCIÓ DE SÈRIES DE DADES
    
REORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ D'UN FULL
    
REVISAR I CORREGIR DADES
    
EXERCICIS

4 - FORMAT DE LES DADES

    
EINES BÀSIQUES PER AL emfatitzat D'UN FULL
    
FORMATS I emfatitzats
    
LES VORES
    
FORMATS CONDICIONALS
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 1

5 - FÓRMULES A EXCEL

    
FÓRMULES BÀSIQUES
    
CÒPIA DE FÓRMULES
    
FUNCIONS D'EXCEL
    
ASSISTENT PER FUNCIONS
    
LA FITXA FÓRMULES
    
FUNCIONS A LA CREACIÓ DE FÓRMULES
    
CREAR FÓRMULES UTILITZANT emplenament automàtic FÓRMULA
    
CÀLCULS AUTOMÀTICS
    
CONTROL D'ERRORS
    
EXERCICIS


6 - GRÀFICS EN EXCEL

    
INTRODUCCIÓ ALS GRÀFICS
    
CREAR GRÀFICS EN EXCEL
    
Crear un gràfic mitjançant l'Eina d'Anàlisi ràpid
    
EXERCICIS

7 - IMPRESSIÓ EN EXCEL

    
EINES PRE-IMPRESSIÓ
    
IMPRESSIÓ
    
EXERCICIS

8 - TAULES DINÀMIQUES

    
CREAR PARTINT DE DADES INTERNS
    
MODIFICAR UNA TAULA DINÀMICA
    
ELIMINAR UNA TAULA DINÀMICA
    
CREACIÓ DE TAULES DINÀMIQUES MITJANÇANT ASSISTENTS
    
EXERCICIS

9 - EINES EXCEL WEB

    
HIPERVINCLES
    
GUARDAR UN LLIBRE PER publicar A LA WEB
    
COMPARTIR I GESTIONAR DOCUMENTS D'EXCEL
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 2


1 - FÓRMULES AVANÇADES

    
EINES DE FÓRMULES
    
FÓRMULES CONDICIONALS I DE RECERCA
    
REALITZAR CÀLCULS ENTRE FULLES
    
MATRIUS
    
SUBTOTALS
    
FÓRMULES FINANCERES
    
TOTALS MITJANÇANT L'EINA D'ANÀLISI RÀPID
    
EXERCICIS

2 - TRACTAMENT DE DADES

    
DENOMINACIÓ DE RANGS
    
REGLA DE VALIDACIÓ
    
ORDENAR DADES
    
COMBINACIÓ DE DADES
    
EXERCICIS

3 - GRÀFICS AVANÇATS

    
MODIFICACIÓ D'UN GRÀFIC
    
MÉS OPCIONS
    
GRÀFICS DE DISPERSIÓ (XY)
    
GRÀFICS DE 3 DIMENSIONS
    
ELS mini gràfics
    
EXERCICIS

4 - IMATGES I DIBUIXOS EN EXCEL

    
INSERIR IMATGES
    
FORMES O OBJECTES GRÀFICS
    
WordArt
    
DIAGRAMES I ORGANIGRAMES (SmartArt)
    
ORGANITZACIÓ D'OBJECTES
    
EL COMANDO CAMBRA
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 3

5 - BASES DE DADES EN EXCEL

    
FILTRE DE REGISTRES
    
FUNCIONS PER BASES DE DADES
    
MICROSOFT QUERY
    
IMPORTAR O EXPORTAR FITXERS DE TEXT
    
ELIMINAR VALORS DUPLICATS
    
EINA TEXT EN COLUMNES
    
EXERCICIS

6 - EINES AVANÇADES

    
LES ETIQUETES
    
ACTIVACIÓ DE COMPLEMENTS EXCEL
    
EL HISTOGRAMA
    
ANÀLISI D'HIPÒTESIS
    
ESCENARIS
    
EXERCICIS

7 - VISUAL BASIC EN EXCEL, MACROS

    
QUÈ ÉS UNA MACRO?
    
DADES XML
    
EXERCICIS

8 - TAULES DINÀMIQUES AVANÇADES

    
DOMINAR LES TAULES DINÀMIQUES
    
DONAR FORMAT A UNA TAULA DINÀMICA
    
MODIFICAR DISSENY DE LA TAULA DINÀMICA
    
IMPORTAR DADES D'UNA TAULA DINÀMICA
    
SEGMENTACIÓ DE LES DADES DE LA TAULA DINÀMICA
    
GRÀFICS DINÀMICS
    
CREACIÓ DE TAULES DINÀMIQUES MITJANÇANT L'EINA D'ANÀLISI RÀPID
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 4

Curs Microsoft Access 2013

1 - INTRODUCCIÓ

    
CONCEPTES GENERALS SOBRE BASES DE DADES
    
QUÈ ÉS MICROSOFT ACCESS?
    
CONVENCIONS USADES EN AQUEST CURS

2 - ELEMENTS BÀSICS D'ACCESS

    
COMENÇANT AMB ACCESS
    
LA PANTALLA D'ACCESS
    
ÚS DEL MENÚ DE OFFICE
    
CINTA D'OPCIONS
    
BARRA D'ACCÉS RÀPID
    
ELS QUADRES DE DIÀLEG
    
ÚS DE L'AJUDA (?)
    
TANCAR ACCESS

3 - CREACIÓ D'UNA BASE DE DADES

    
CREACIÓ D'UNA BASE DE DADES
    
CREACIÓ D'UNA TAULA
    
ALTRES FORMES DE CREAR TAULES
    
ELIMINACIÓ D'UNA TAULA
    
EXERCICIS

4 - TREBALL AMB TAULES

    
TREBALLAR AMB ELS REGISTRES
    
COLUMNES
    
PROPIETATS DELS CAMPS
    
EXERCICIS

5 - CONSULTES

    
TIPUS DE CONSULTES
    
CREACIÓ D'UNA CONSULTA
    
ESTABLIR CRITERIS
    
UTILITZAR EL ASSISTENT PER A CONSULTES
    
CANVIS EN EL RESULTAT
    
CANVIAR EL NOM DELS CAMPS A LA TAULA
    
CREAR CAMPS CALCULATS
    
UTILITZAR PARÀMETRES
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 1


6 - CONSULTES AVANÇADES, FILTRES

    
UTILITZAR EL GENERADOR D'EXPRESSIONS
    
ALTRES TIPUS DE CONSULTES
    
AGRUPACIÓ DE REGISTRES I TOTALS
    
FILTRES

7 - FORMULARIS

    
CREAR UN FORMULARI AMB EL ASSISTENT PER FORMULARIS
    
GUARDAR / OBRIR UN FORMULARI
    
IMPRIMIR UN FORMULARI
    
AFEGIR / ESBORRAR / MODIFICAR DADES
    
MODIFICAR EL FORMULARI
    
EXERCICIS

8 - INFORMES

    
TIPUS D'INFORMES
    
CREAR INFORMES AMB EL ASSISTENT PER A INFORMES
    
VISTA PRELIMINAR
    
MODIFICAR EL DISSENY DE L'INFORME
    
CREAR GRUPS I TOTALS
    
CREAR GRÀFICS
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 2

1 - GESTIÓ AVANÇADA DE FORMULARIS

    
EINES DISSENY FORMULARI
    
UTILITZAR EL CONTROL PERSONALITZAT MONTHVIEW
    
UTILITZAR LA FUNCIÓ DBÚSQ
    
UTILITZAR LA FUNCIÓ SIINM
    
EXERCICIS

2 - GESTIÓ D'UNA BASE DE DADES

    
CREAR UN PANELL DE CONTROL
    
PANTALLA D'INICI
    
SEGURETAT A LES BASES DE DADES
    
DIVISIÓ D'UNA BASE DE DADES
    
MANTENIMENT DE L'APLICACIÓ
    
EXERCICIS

3 - PLANTILLES

    
PLANTILLES

4 - IMPORTAR I EXPORTAR DADES

    
IMPORTAR I EXPORTAR A EXCEL
    
EXPORTAR I IMPORTAR UN ARXIU DE TEXT
    
IMPORTAR UN OBJECTE D'ACCESS
    
VINCULAR TAULES
    
TREBALLAR AMB LLOCS SHAREPOINT
    
IMPORTAR I EXPORTAR ARXIUS HTML
    
IMPORTAR I EXPORTAR ARXIUS XML
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 3

5 - RELACIONS ENTRE TAULES

    
TIPUS DE RELACIONS
    
CREAR UNA RELACIÓ
    
FER CONSULTES AMB DIVERSES TAULES
    
MODIFICAR UNA RELACIÓ
    
ELIMINAR UNA RELACIÓ
    
TIPUS DE COMBINACIONS
    
RECERCA DE NO COINCIDENTS
    
CREAR FORMULARIS PER TAULES RELACIONADES
    
USAR ELS ANALITZADORS
    
EXERCICIS


6 - TREBALLAR AMB SQL

    
QUÈ ÉS EL SQL?
    
ESCRIURE INSTRUCCIONS SQL
    
CONSULTES ESPECÍFIQUES DE SQL
    
EXERCICIS

7 - MACROS

    
QUÈ ÉS UNA MACRO?
    
CREAR UNA MACRO
    
EXECUTAR UNA MACRO
    
MODIFICAR UNA MACRO
    
ASSOCIAR UNA MACRO A UN BOTÓ
    
ASSIGNAR MACROS A ESDEVENIMENTS
    
APLICAR FILTRES PER MITJÀ MACROS
    
MACRO AUTOEXEC
    
TREBALLAR AMB GRUPS DE MACROS
    
CREAR SUBMACROS
    
MACRO AUTOKEYS
    
CREAR MACROS QUE PRENEN DECISIONS
    
EXERCICIS

8 -mòduls

    
QUÈ ÉS UN MÒDUL?
    
CONCEPTES BÀSICS DE PROGRAMACIÓ
    
CREACIÓ D'UN MÒDUL
    
UTILITZAR UNA FUNCIÓ DE MÒDUL
    
EXERCICIS
    
EXERCICI D'AVALUACIÓ 4

Curs Microsoft PowerPoint 2013

1 - INTRODUCCIÓ

    
¿QUE ÉS POWERPOINT?
    
CONVENCIONS USADES EN DOSSIER

2 - ENTORN DE TREBALL

    
COMENÇAR AMB POWERPOINT
    
ÚS DEL MENÚ DE OFFICE
    
CINTA D'OPCIONS
    
BARRA D'ACCÉS RÀPID
    
ELS QUADRES DE DIÀLEG
    
TANCAR UNA PRESENTACIÓ I SORTIR DE POWERPOINT
    
OBRIR UNA PRESENTACIÓ
    
COMPATIBILITAT AMB ALTRES VERSIONS
    
GUARDAR PRESENTACIONS
    
FINESTRES
    
PANELLS PRINCIPALS D'UNA PRESENTACIÓ
    
VISTA NORMAL
    
VISTA ESQUEMA
    
MIDA DE VISTA
    
VISTA PRESENTACIÓ AMB DIAPOSITIVES
    
VISTA DE LECTURA
    
VISTA PÀGINA DE NOTES
    
VISTA CLASSIFICADOR DE DIAPOSITIVES
    
REGLA LÍNIES D'QUADRÍCULA I GUIES
    
ÚS DE L'AJUDA (?)
    
EXERCICIS

3 - TREBALLAR AMB PRESENTACIONS

    
CREAR UNA PRESENTACIÓ
    
ELIMINAR PRESENTACIONS
    
OPERACIONS AMB DIAPOSITIVES
    
DESFER I REFER ACCIONS
    
INCLOURE TEXT EN LES DIAPOSITIVES
    
IMPORTAR DIAPOSITIVES
    
COMPRIMIR IMATGES
    
ORGANITZACIÓ D'UNA PRESENTACIÓ
    
EXERCICIS

4 - TREBALLAR AMB TEXT

    
INSERIR ESQUEMES
    
TREBALLAR A L'ESTRUCTURA DE L'ESQUEMA
    
APLICAR Sagnats ALS TEXTOS
    
Emfatitzar TEXTOS
    
COPIAR FORMATS DES DE LA VISTA NORMAL
    
INSERIR OBJECTES DE TEXT AL PANELL DIAPOSITIVES
    
OPCIONS DE TEXT
    
ALINEACIÓ i interlineat DELS TEXTOS
    
ACCIONS SOBRE CONTENIDORS DE TEXT
    
EXPORTAR ESQUEMES A MICROSOFT WORD
    
EXERCICIS
    
EXERCICIS D'AVALUACIÓ Nº 1

5 - FUNCIONS DE CORRECCIÓ I ORGANITZACIÓ

    
BUSCAR I Substitueix TEXT I FONTS I SELECCIONAR
    
REVISIÓ I IDIOMA D'UNA PRESENTACIÓ
    
PROPIETATS D'UNA PRESENTACIÓ
    
LES SECCIONS
    
EXERCICIS

6 - PROPIETATS DEL FONS I OBJECTES

    
AGREGAR FONS A les DIAPOSITIVES
    
GUIES I QUADRÍCULA (LÍNIES DE DIVISIÓ)
    
EINES DE DIBUIX
    
EINES PER DISTRIBUIR, alinear I APILAR OBJECTES
    
CONNECTAR FORMES
    
EXERCICIS

7 - TREBALLAR AMB IMATGES

    
LES IMATGES
    
FORMAT DE LES IMATGES
    
EINA DE RETALLADA
    
ESTILS DE LA IMATGE
    
AJUSTOS DE LA IMATGE
    
EXERCICIS

8 - IMPRIMIR PRESENTACIONS

    
IMPRIMIR
    
EXERCICIS
    
EXERCICIS D'AVALUACIÓ Nº 2
1 - MULTIMEDIA I TRANSICIONS

    
CONFIGURAR ELS INTERVALS DE LA DIAPOSITIVA
    
MODIFICAR ELS INTERVALS DE LES DIAPOSITIVES
    
AFEGIR EFECTES DE TRANSICIÓ
    
ELS ARXIUS D'ÀUDIO
    
ELS ARXIUS DE VIDEO
    
PROGRAMES PER A POWERPOINT
    
EXERCICIS

2 - PATRONS, TEMES I PLANTILLES

    
PATRONS TEMES I PLANTILLES
    
DISSENYS DE DIAPOSITIVES I PATRONS DE DISSENYS
    
LES PLANTILLES
    
ELS TEMES
    
EXERCICIS

3 - INSERIR I VINCULAR OBJECTES

    
INSERIR OBJECTES
    
INSERIR GRÀFICS DE POWERPOINT
    
MODIFICAR I DONAR FORMAT A UN GRÀFIC
    
EXERCICIS

4 - WordArt, SmartArt I TAULES

    
ELS OBJECTES WordArt
    
GRÀFICS SmartArt
    
TAULES EN POWERPOINT
    
EXERCICIS
    
EXERCICIS D'AVALUACIÓ Nº 3

5 - ANIMACIÓ I INTERACCIÓ

    
ASSIGNAR I TREURE EFECTES D'ANIMACIÓ
    
MODIFICAR LES PROPIETATS D'ANIMACIÓ
    
CREAR OBJECTES INTERACTIUS
    
DIAPOSITIVES DE RESUM I MENÚS
    
EXERCICIS


6 - PRESENTACIÓ DE DIAPOSITIVES

    
AMAGAR DIAPOSITIVES A LA PRESENTACIÓ
    
PRESENTACIONS PERSONALITZADES
    
PRESENTACIONS I PROJECCIONS INTERACTIVES
    
EINES DE PRESENTACIÓ
    
PRESENTACIONS autoexecutables
    
GUARDAR DOCUMENTS EN PDF
    
EXERCICIS

7 - REVISAR I ACABAR PRESENTACIONS

    
COL·LABORAR EN PRESENTACIONS
    
PROTEGIR PRESENTACIONS AMB PAS
    
COMENTARIS DE REVISIÓ
    
ENVIAR UNA PRESENTACIÓ PER A LA SEVA REVISIÓ
    
UTILITZAR UNA ÀREA DE TREBALL DE DOCUMENT
    
L'INSPECTOR DE DOCUMENTS
    
ADJUNTAR UNA FIRMA DIGITAL (ID)
    
PRESENTACIONS ORALS
    
PERSONALITZAR POWERPOINT
    
EXERCICIS
    
EXERCICIS D'AVALUACIÓ Nº 4
Veure més

Destinataris

Formació laboral per a treballs administratius, com compaginació i informes combinats amb textos, estadístiques avançades, càlculs, treballs amb bases de dades, preparació de presentacions per a reunions i informes, així com la gestió del correu electrònic, recerques per internet, etc ....

Requisits

Sense coneixements previs d'informàtica.


Metodologia


Tots els nostres cursos fan servir una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups.

Horari/Torn

Totalment flexibles, modificant segons les seves necessitats.

Durada

Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari.

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:

  • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.

  • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.


Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Especialista en Ofimática 2013

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Especialista en Ofimática 2013