Especialista en psicoterapia centrada en la persona

Curs
Presencial
200 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'enfocament centrat en la persona condueix a un procés de presa de consciència de l'experiència real i reestructuració del propi jo, a través de l'establiment d'una sòlida aliança amb el terapeuta o facilitador, i de l'escolta matisada dels significats profunds de la seva experiència.
C. Rogers (1902-1987) i els seus col·laboradors van desenvolupar els constructos centrals de l'enfocament, partint de la seva experiència clínica i basant-se en el mètode científic.
Considerat dins de la Psicologia Humanística o Tercera Via, comparteix amb ella la concepció positiva i dinàmica de la persona, dóna primacia al caràcter subjectiu de la seva existència, i defensa valors tan essencialment humans com la llibertat, la responsabilitat i la consciència com a base en el creixement personal i del canvi terapèutic.
Dos dels seus pressupostos bàsics són:

* l'ésser humà té una tendència inherent cap al creixement.
* la relació que es crea entre el terapeuta i el client és determinant en el procés terapèutic.

I així, en l'enfocament centrat en la persona, l'objectiu és que s'aconsegueixi recuperar el contacte amb la naturalesa orgànica, amb el Jo real; per a això, el terapeuta o facilitador per mitjà de l'actitud de l'empatia, l'acceptació incondicional i la congruència (expressades a través de la tècnica) estableix unes relació de seguretat psicològica amb la persona, que li permetrà l'entrada progressiva al seu món intern, l'avanç cap a la presa de consciència de l'experiència negada, la trobada amb nous significats de la seva experiència i l'avanç cap al procés progressiu de reorganització de la seva Jo.

OBJECTIUS

1. Proporcionar una experiència que faciliti el treball de desenvolupament personal imprescindible per a la pràctica psicoterapéutica
2. Dotar a l'alumne d'eines metodològiques i tècniques de cara a la pràctica professional dins del camp de la psicologia clínica (psicoterapia individual o de grup), així com per a altres aplicacions dins del camp educatiu, social o sanitari.

Destinataris

Titulats en Psicologia o Medicina.

Durada

1 cursos acadèmic (format intensiu)
Campus i seus: Instituto de Interacción
Instituto de Interacción
Carrer de Casanova, 55-57, 7è 1a 08011 Barcelona
Cursos més populars
X