Especialista Universitari en Ensenyament d'Español com a Llengua Estrangera

Màster
Presencial | Semi-presencial
200 hores
Consulteu el preu

Descripció

Objectius: Facilitar als assistents elements de reflexió que els permetin orientar la seva formació cap a l'exercici professional de l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera.

Temari

Programa d'estudis Durada:
Adquisició de segones llengües 15
Metodologia de l'ensenyament d'I/LI 10
El Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües 10
Anàlisi de materials d'I/LI 15
Programació d'Unitats Didàctiques 10
La Pragmàtica en l'ensenyament d'I/LI 20
L'ensenyament de la gramàtica 20
L'ensenyament del lèxic 20
Treball de curs 50
Pràctiques externes

Destinataris

Objectius: Proporcionar als i les participants les bases teòriques i els instruments pràctics necessaris per organitzar la docència de l'espanyol com a llengua estrangera i mostrar les diferents tècniques i recuros per optimitzar el procés d'aprenentatge
Campus i seus: Facultat de Lletres (URV)
Facultat de Lletres (URV)
Avinguda Catalunya, 35 43002 Tarragona
Cursos més populars
X