EducaciOnline

Especialització en Internacionalització de les empreses i els mercats

EducaciOnline

Postgrau
On-line
105 Hores
1.350 €

Descripció

L'economia de la globalització ha donat pas a un nou model econòmic basat en la demanda local, on les grans multinacionals readapten la seva grandària i descentralitzen el procés de presa de decisions.

L'èxit de les pimes en la internacionalització depèn en gran mesura de comptar amb professionals que prenguin les decisions correctes i implementin les estratègies de màrqueting internacional adequades.

Professionals capaços d'identificar un avantatge competitiu en la internacionalització de l'empresa. Professionals del màrqueting amb una formació teòrica i pràctica que els permeti adaptar els plans de màrqueting a les necessitats i preferències dels clients que tenen diferents poders adquisitius, així com als diferents entorns, idiomes i cultures.

Temari del curs

Programa:

La decisió de internacionalizar-se
1. Màrqueting internacional de la empresa
2. Iniciació de la internacionalización
3. Teories sobre la internacionalización
4. Desenvolupament de la competitivitat internacional de la empresa

Decisión sobre els mercats en què entrar
1. Recerca del màrqueting internacional Negociacions multiculturales
2. L'entorn polític i económico
3. L'entorn sociocultural
4. El procés de selecció de mercats internacionales

Estrategias d'entrada als mercats
1. Alguns enfocaments sobre l'elecció de la manera de entrada
2. Maneres de exportación
3. Maneres d'entrada intermedios
4. Maneres jerárquicos
5. Decisions sobre proveïment internacional i el paper del subproveedor.

Pla d'estudis:
Taller virtual
El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.
La internacionalització de les empreses i els mercats

Començarem l'assignatura constatant que ens trobem en un mercat global, en el marc del qual la PIME ha de prendre una primera decisió sobre si s'internacionalitza o no la seva activitat. L'entrada en els mercats internacionals és una tasca tremendament cara, tant pel que fa a diners com a, especialment, el temps i el compromís de l'alta direcció. Donat el seu elevat cost, l'entrada en els mercats internacionals ha de generar un valor afegit per a l'empresa que vagi més enllà de les vendes addicionals. En altres paraules, l'empresa ha d'aconseguir un avantatge competitiu a l'internacionalitzar-se.

Presa la decisió, passarem a conceptualitzar alguns aspectes a tenir en compte a l'hora de prendre la decisió sobre que mercats entrar. Així mateix, analitzarem diferents estratègies d'entrada als mercats. La tasca de la direcció de màrqueting internacional és prou complexa quan l'empresa té activitats en un mercat nacional i estranger, però resulta molt més complexa quan inicia activitats en diversos països. En aquestes situacions cal preparar els plans de màrqueting adequats a les necessitats i preferències dels clients que tenen diferents poders adquisitius, així com als diferents entorns, idiomes i cultures. A més, haurem de tenir en compte que els patrons de la competència i els mètodes de fer negoci difereixen a cada país i, de vegades, també entre les regions d'un mateix país.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Analitzar les competències i estratègies de màrqueting internacional des de la perspectiva de la cadena de valor.
Analitzar i entendre les principals motivacions que té una empresa per internacionalitzar-se.
Conèixer les teories que expliquen els processos d'internacionalització de les empreses.
Analitzar el concepte de "competitivitat internacional" des d'una perspectiva macro fins a una perspectiva micro.
Conèixer les eines de la investigació del màrqueting internacional per analitzar l'entorn intern i extern.
Analitzar els factors de l'entorn econòmic i polític.
Analitzar els factors socioculturals.
Conèixer el procés de selecció de mercats internacionals.
Analitzar els diferents criteris de decisió de maneres d'entrada.
Conèixer les maneres d'exportació.
Conèixer les maneres d'entrada intermedis.
Conèixer les maneres d'entrada jeràrquics.
Analitzar com el procés d'internacionalització es pot veure condicionat pels clients i per les decisions

Requisits

Requisits d'accés:

Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Objetius

Identificar les forces per a la "integració global" i la "capacitat de resposta al mercat". Conèixer el paper del màrqueting internacional en l'empresa des d'una perspectiva holística. Identificar i discutir diferents formes d'internacionalitzar la cadena de valor. Analitzar els factors desencadenants de la iniciació a l'exportació. Analitzar les principals barreres a l'exportació. Analitzar i comparar les tres teories que expliquen el procés d'internacionalització d'una empresa. Conèixer les diferents formes de dirigir una aliança d'empreses / aliança estratègica. Descriure els principals modes jeràrquics: representants al mercat nacional; representants de vendes residents en el mercat de destí; filial de vendes estrangera; filial de producció i vendes; centres regionals Comparar i diferenciar entre dues alternatives d'inversió: adquisició o nova creació.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Internacionalització de les empreses i els mercats.

Preu

1.350 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització en Internacionalització de les empreses i els mercats

Especialització en Internacionalització de les empreses i els mercats