Especialització Logística integral

Curs
On-line
90 hores
1595 €

Descripció

La gestió de la logística és clau en el posicionament estratègic d'una empresa. Una cadena de subministrament ben gestionada permet respondre eficientment a la demanda, mantenint un cost competitiu. La globalització de l'economia permet major circulació de mercaderies, i les empreses tendeixen a l'estoc zero, mitjançant la contractació d'operadors logístics.

Per això, les empreses necessiten professionals amb els coneixements i les habilitats específiques en la gestió de la cadena d'aprovisionament i distribució, mitjançant una formació en gestió de magatzem, aprovisionament de mercaderies i organització del transport.

Temari

Programa:

GESTIÓ LOGÍSTICA

    
Introducció a la logística
    
Logística i distribució
    
Logística inversa

GESTIÓ LOGÍSTICA DEL MAGATZEM

    
Organització física i funcional del magatzem
    
Gestió logística del magatzem

APROVISIONAMENT I STOCKS

    
La logística d'aprovisionament
    
Organització de la producció i distribució
    
Gestió d'estocs

DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT

    
Gestió del transport
    
Disseny de rutes


Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

LOGÍSTICA INTEGRAL

La logística exerceix un paper cada vegada més important en l'empresa actual. Aquest fet es justifica per la quantitat de recursos que es dediquen a investigar i racionalitzar noves tècniques amb vista a la gestió correcta dels magatzems i les mercaderies. Per això, l'assignatura s'inicia repassant els antecedents històrics, analitzant els diferents sistemes, els àmbits d'actuació i les funcions elementals que abasta aquesta disciplina. Aprofundeix en els requisits que ha de complir un magatzem, quines són les característiques que afavoreixen l'optimització dels recursos que hi ha dins d'un magatzem (gestió i organització d'aquests recursos, ubicacions, codificacions, preparació de comandes, etc.) i quina és la millor manera de dur a terme una correcta gestió d'estocs (models, control d'existències, inventaris, etc..). Tot procés de vendes requereix un procés de distribució, de transport. Per tant, l'assignatura també s'ocupa de la gestió del transport i de les possibles rutes de distribució, aprofitant totes les possibilitats tecnològiques actuals.

Competències per a les quals et prepara el curs

Col·laborar en l'optimització de la cadena logística definint les fases i les operacions que cal desenvolupar d'acord amb els nivells de servei i qualitat establerts per l'organització. Organitzar i gestionar el magatzem d'acord amb els criteris i nivells d'activitat previstos pel que fa a la recepció, l'emmagatzematge de mercaderia i les preparacions de comandes. Calcular i aplicar indicadors i estàndards de gestió per a la millora de la qualitat en el magatzem i en l'optimització de temps i recursos humans i tècnics. Analitzar cadascuna de les fases i operacions de la cadena logística respecte a l'organització de la producció i la distribució, la gestió dels estocs i la seva valoració financera. Planificar i gestionar les operacions de transport i distribució de mercaderies, tenint en compte les característiques tècniques i les normatives requerides.

Requisits

Requisits d'accés:
Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Objectius

Conèixer què vol dir logística i la seva evolució històrica. Analitzar la importància d'aquesta disciplina en l'àmbit empresarial actual. Definir l'organització del magatzem, les condicions d'emmagatzematge, els fluxos de mercaderies i les fases essencials del procés d'emmagatzematge. Identificar les tasques, les funcions, el temps i les condicions ambientals i de treball assignats als llocs d'un magatzem, així com la manera d'optimitzar els recursos humans. Identificar les fases del procés d'aprovisionament en relació amb els programes de producció i distribució. Optimitzar la rotació de productes, la previsió d'existències i el punt de comanda en relació amb el nivell d'estoc i de servei final. Determinar el mitjà de transport més adequat per distribuir el producte, segons criteris de rendibilitat econòmica, seguretat per a la mercaderia i optimització de temps.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Logística integral.
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X