Curs d'Especialització Logística i transport internacional. gestió duanera

Curs
On-line
150 hores
1510 €

Descripció

EN L'ACTUAL SITUACIÓ D'INESTABILITAT EN L'ECONOMIA DOMÈSTICA, LES EMPRESES S'HAN BOLCAT ...
... cap als mercats exteriors, per obrir noves vies comercials i vendre els productes que no tenen sortida en el mercat interior. En aquest procés la logística és un element estratègic.
Per treballar en el sector cal disposar d'uns coneixements i habilitats que ens permetin conèixer tots els costos associats al transport, la gestió duanera, els temps i terminis de lliurament, una formació teòrica i pràctica que destaqui el paper fonamental del responsable en logística, en un entorn cada vegada més dinàmic i tecnològic.

Competències per a les quals et prepara el curs

? Avaluar les diferents regles dels incoterms 2010 de la Cambra de Comerç Internacional. ? Usar els incoterms per efectuar els càlculs de costos en les exportacions. ? Analitzar els diferents mitjans de transport per poder triar el més adequat i les vies de comunicació per on ha de passar. ? Entendre les diferents activitats clau de la logística i la seva aplicació en les operacions d'exportació i importació. ? Decidir la logística més adequada per a cada enviament. ? Calcular la previsió del temps de les diferents activitats involucrades en les operacions de comerç exterior. ? Desenvolupar-se en els diferents mitjans de transport per decidir quin d'ells és l'idoni per a la nostra mercaderia. ? Calcular els factors d'estiba de cada mitjà de transport per calcular correctament els costos de transport i optimitzar-los. ? Aplicar els conceptes bàsics de la gestió duanera.

Requisits

REQUISITS D'ACCÉS: - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2) - Una capacitat professional adequada en l'àmbit del curs.

Objectius

? Distingir els aspectes principals dels incoterms 2010. ? Aplicar en tot moment l'incoterm que hem d'escollir en funció de la classe de mercaderia i el mitjà de transport. ? Identificar i seleccionar el mitjà de transport que considerem més apropiat per a l'enviament de les nostres mercaderies. ? Identificar els mitjans de transport més adequats en funció de la rapidesa del medi. ? Reconèixer tots els documents inherents al transport: CMR, B / L, CIM, AWB i els diferents documents FIATA FCR, FCT, F BL, SDT. ? Analitzar les diferents tarifes de les companyies a fi d'escollir la més apropiada per a l'enviament d'aquestes. ? Identificar els conceptes bàsics del comerç internacional. ? Aplicar la normativa legal referida al comerç exterior, basada en els principis bàsics de la UE. ? Identificar el funcionament d'un mercat global internacional. ? Valorar les implicacions de la llibertat de comerç donin

Titulació obtinguda

- Certificat d'EducaciOnline en Logística i transport internacional. - Certificat d'EducaciOnline en Gestió duanera
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X