EducaciOnline

Especialització PRL. Implantació de sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball

EducaciOnline

Curs
On-line
105 Hores
1.190 €

Descripció

La llei obliga les empreses a sotmetre periòdicament a una auditoria del sistema de gestió per a la prevenció de riscos laborals. És una eina bàsica per a la millora dels resultats i l'eliminació d'incidents.Per això, cal que els professionals tinguin els coneixements per a la correcta implantació de sistemes de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i la salut en el treball, mitjançant una formació el més pràctica possible sobre les normes ISO 9001: 2008 i la OHSAS 18001: 2007 i que situï en el centre de la gestió al professional en prevenció en riscos laborals.Descriu de forma breu el curs pensa que és el primer que veurà l'usuari. Ideal: 500 - 1000 caràcters. Aprofita per explicar de forma breu de què va el curs, els objectius, a qui va dirigit etc. No posis molta informació, disposes d'altres camps a la fitxa per completar la informació descriptiva del curs.

Veure més

Temari del curs

Programa:

CONCEPTES GENERALS DE L'AUDITORIA DELS SISTEMES DE GESTIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL
  •     Introducció a l'auditoria de sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut en el treball
  •     Legislació aplicable a la realització de les auditories dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals
  •     L'auditoria com a element integrant dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals
  •     Integració de sistemes
  •     Classificació d'auditories
  •     Perfil, competències i qualificació de l'auditor
  •     Les responsabilitats legals dels auditors de sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals

 

EL PROCÉS D'AUDITORIA DELS SISTEMES DE GESTIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL

  •     Diagnòstic inicial previ per a l'auditoria dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut en el treball
  •     El procés d'auditoria

 
IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ INTEGRATS PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL, DE LA QUALITAT I AMBIENTALS

    
Integració de sistemes de gestió: definició, característiques, avantatges i dificultats per a la integració
    
Metodologies per a la integració de sistemes de gestió: la gestió per processos i la millora contínuaPla d'estudis:

taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

L'AUDITORIA DE SISTEMES DE GESTIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

L'assignatura permet conèixer detalladament l'auditoria com a eina de gestió i la prevenció com a activitat amb objectius concrets.

Analitza els controls interns i externs i l'auditoria com a instrument que avalua el compliment de la legislació, així com les responsabilitats jurídiques.

GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL i atenció al client

Analitza la necessitat d'identificar i gestionar conjuntament els processos per tal d'aconseguir una estructura documental més senzilla en els aspectes estratègic, tàctic i operatiu, en un cicle constant de millora contínua que ha de conduir a les organitzacions al compliment dels seus objectius.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Entendre el concepte d'auditoria i el seu abast en relació amb els sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i els sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
Conèixer el perfil desitjable, les competències i la necessària qualificació de l'auditor de sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i dels sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
Comprendre el desenvolupament del procés general d'auditoria, les seves fases, les seves característiques i les diferències entre les diferents classes d'auditories.
Aprendre quines són les tècniques per a la realització d'auditories de sistemes de gestió en general, i en particular, dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i els sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.

Requisits

Requisits d'accés:


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Determinar l'abast del concepte d'auditoria en el marc dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i els sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
Definir quines característiques específiques ha de tenir un auditor per a la realització d'una anàlisi crítica correcte d'un sistema de gestió per a la prevenció de riscos laborals i / o un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
Estructurar adequadament la realització del procés d'auditoria en fases que permetin avaluar eficientment tant un sistema de gestió per a la prevenció de riscos laborals, com un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
Saber quines tècniques auditores específiques s'han d'aplicar en cadascuna de les fases del procés d'auditoria d'un sistema de gestió per a la prevenció de riscos laborals i / o un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC.

Preu

1.190 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització PRL. Implantació de sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball

Especialització PRL. Implantació de sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball