EducaciOnline

Especialització Psicologia organitzacions II

EducaciOnline

Curs
On-line
60 Hores
770 €

Descripció

Un entorn econòmic cada vegada més canviant i incert exigeix a les empreses un alt nivell de flexibilitat i d'adaptació al mercat, les noves relacions laborals i formes de producció. L'èxit en el procés dependrà de la gestió de l'equip humà i de la negociació en els conflictes que puguin sorgir.Per a una millor gestió dels recursos humans, els professionals han de conèixer els aspectes que condicionen la conducta humana en l'entorn organitzatiu, mitjançant una formació teòrica sobre els processos psicosocials, però també practica a través de l'aplicació d tècniques d'intervenció en les organitzacions .

Veure més

Temari del curs

Programa:

LES RELACIONS INTERPERSONALS

    
La comunicació interpersonal
    
La comunicació en les organitzacions
    
El conflicte en l'organització i la seva gestió

ELS GRUPS A LES ORGANITZACIONS

    
Els grups
    
El lideratge en els grups
    
La presa de decisions

L'ORGANITZACIÓ: CANVI I DESENVOLUPAMENT ORGANITZACIONAL

    
Conceptes de canvi i desenvolupament
    
Teories del canvi organitzacional
    
Àrees d'intervenció en la línia clàssica
    
Àrees d'intervenció en xarxa


Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS II

Permet una aproximació a un gran espectre de processos psicosocials que es donen en les organizaciones.Teniendo clars els conceptes individuals de la persona, desenvolupa el que li passa quan està amb altres persones en els processos comunicatius i què passa quan es produeixen conflictes; s'inclouen també tècniques de negociación.Las persones es constitueixen en grups en funció del context i situació, i sovint el seu comportament està condicionat pel grup, el que porta a analitzar tècniques de lideratge com el «coaching, mentoring» ... Finalment, determina com la presa de decisions és un procés després del qual hi ha una sèrie de mecanismes predictibles.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Aplicar diferents tipus d'intervencions en les organitzacions.
Identificar problemàtiques organitzatives relacionades amb processos grupals de comunicació, presa de decisions o lideratge.
Analitzar, seleccionar i aplicar els diferents teories de la motivació en un context de praxi.

Requisits

Requisits d'accés:


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Identificar les bases per al desenvolupament de les habilitats comunicatives interpersonals.
Capacitar per al desenvolupament les habilitats interpersonals necessàries per a la comunicació eficaç en el context laboral.
Distingir els diferents estils de comunicació de les persones, i utilitzar aquest coneixement per millorar l'eficàcia en la gestió directiva i en la gestió comercial.
Analitzar i descobrir els factors que afavoreixen o dificulten el procés de comunicació entre les persones, i detectar els efectes que això produeix en l'organització.
Reconèixer i potenciar els factors que propicien una major integració interdepartamental des del punt de vista comunicatiu.
Comprendre la importància de la comunicació organitzacional, així com la diferent tipologia de canals existents en l'actualitat.
Conèixer com s'elabora un pla de comunicació en una organització.
Assumir els conflictes com una cosa intrínseca a les organitzacions.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Psicologia organitzacions II.

Preu

770 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Psicologia organitzacions II

Especialització Psicologia organitzacions II