EducaciOnline

Especialització Publicitat i planificació de mitjans

EducaciOnline

Curs
On-line
105 Hores
1.350 €

Descripció

Avui en dia, les noves tecnologies permeten l'accés de les petites i mitjanes empreses a mitjans publicitaris fins fa poc fora de les seves possibilitats econòmiques. En un nou mercat global, cada vegada més competitiu, és bàsic per a qualsevol empresa donar a conèixer el seu producte i diferenciar-se de la seva competència.Per això, les empreses necessiten professionals amb els coneixements i les habilitats per a poder desenvolupar i supervisar un pla publicitari, professionals amb formació pràctica que puguin intervenir en la planificació, execució i control de la campanya publicitària.

Veure més

Temari del curs

Programa:

PUBLICITAT

    
La publicitat com a procés de comunicació
    
Objectius de la publicitat
    
Influència de la publicitat en el consumidor
    
Models d'actuació publicitària
    
El missatge publicitari
    
Elements del missatge
    
Metodologia per elaborar missatges publicitaris
    
La realització del missatge publicitari

AGENTS I LEGISLACIÓ GENERAL DE L'ACTIVITAT PUBLICITÀRIA

    
L'agència de publicitat
    
L'agència de mitjans
    
L'anunciant
    
Legislació publicitària

EL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ DE MITJANS

    
Les campanyes de publicitat en els mitjans de comunicació
    
El briefing
    
Els pilars bàsics d'informació i coneixement
    
Els objectius de màrqueting versus els objectius de mitjans
    
Els objectius de mitjans
    
Lectura complementària

INVESTIGACIÓ DE MITJANS

    
Conceptes bàsics
    
Investigació de mitjans

PANORAMA DE MITJANS

    
Els mitjans publicitaris
    
Els mitjans impresos
    
Ràdio
    
Cinema
    
Televisió
    
Exterior
    
La publicitat en el punt de venda
    
Algunes xifres
    
Internet


Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

PUBLICITAT I PLANIFICACIÓ DE MITJANS

L'assignatura se centra en els aspectes introductòries i de caràcter més teòric. Abans d'abordar els aspectes pràctics de la planificació de mitjans és imprescindible assimilar alguns dels principals fonaments de la publicitat com a procés de comunicació, així com el panorama del sector a l'actualitat del que s'ha de conèixer i entendre el paper dels principals agents que intervenen al llarg de tot el procés publicitario.En l'àmbit específic de la planificació de mitjans, aborda de manera teòrica les fases principals de treball, així com els conceptes per desenvolupar les funcions de planificació de mitjans i el paper fonamental de la investigació de mitjans, a més de les fonts d'informació del mercat i la seva aplicación.Ofrece una visió actualitzada del panorama actual dels mitjans publicitaris per facilitar la selecció dels més adequats a fi de comunicar una marca o complir els objectius de màrqueting o comunicación.Facilita el coneixement de les diferents formes publicitàries així com de les de contractació o d'aplicació de les fonts d'informació a les necessitats de planificació.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Comprendre i aplicar els conceptes bàsics de la publicitat i el paper dels agents que en formen part: l'anunciant, l'agència de publicitat i el consumidor.
Participar en l'organització d'una agència de mitjans, concretament en la preparació, el procés i l'avaluació d'una planificació de mitjans.
Analitzar la informació extreta de les fonts de dades de planificació de mitjans.
Analitzar l'activitat publicitària des del punt de vista d'un planificador de mitjans.

Requisits

Requisits d'accés:

Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Objetius

Entendre la publicitat com a procés de comunicació i els objectius que solen anar associats a ella. Conèixer l'estructura i funcions dels principals agents involucrats en l'activitat publicitària. Abastar d'una manera teòrica el procés de planificació de mitjans. Familiaritzar-se amb una sèrie de conceptes bàsics i vocabulari propi de la planificació de mitjans, així com de les principals fonts d'informació.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Publicitat i planificació de mitjans.

Preu

1.350 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Publicitat i planificació de mitjans

Especialització Publicitat i planificació de mitjans