EducaciOnline

Especialització Relacions públiques: elements estratègics

EducaciOnline

Curs
On-line
150 Hores
1.675 €

Descripció

Un mercat cada vegada més globalitzat i una comunicació cada vegada més propera als diferents públics obliguen a empreses i organitzacions a diferenciar-se i potenciar la seva imatge de marca. Per això, les relacions públiques juguen un paper essencial en aquest nou procés de comunicació.Les empreses necessiten professionals amb els coneixements i les habilitats necessàries per liderar els processos de comunicació externa de l'organització i saber gestionar la reputació, tant en un entorn convencional com en el digital, mitjançant una formació teòrica i pràctica que destaqui el paper del professional en un entorn amb excés d'informació.

Veure més

Temari del curs

Programa:

LES RELACIONS PÚBLIQUES EN LES ORGANITZACIONS

    
Què entenem per organització?
    
Què entenem per comunicació?
    
La comunicació en les organitzacions

EVOLUCIÓ DE LES RELACIONS PÚBLIQUES

    
L'origen de les relacions públiques
    
Consolidació de les relacions públiques
    
Noves tendències

RELACIONS PÚBLIQUES I MITJANS DE COMUNICACIÓ

    
Com mantenir una bona relació amb els mitjans de comunicació?
    
Com funcionen els mitjans de comunicació?
    
Instruments per a les relacions amb els mitjans

REPUTACIÓ CORPORATIVA

    
Què entenem per reputació corporativa?
    
Gestió de la reputació corporativa
    
Reputació corporativa en línia

LOBBY I PUBLIC AFFAIRS

    
El lobby no és pecat
    
Anem a fer lobby
    
Lobby 2.0 i advocacy

COMUNICACIÓ INTERNA

    
Comunicació interna i gestió de persones
    
Eines de la comunicació interna
    
Planificació de la comunicació interna

COMUNICACIÓ DE CRISI

    
Principis clau de la comunicació de crisi
    
Com gestionar eficaçment la comunicació de crisi
    
Gestió de crisi i mitjans de comunicacióPla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

RELACIONS PÚBLIQUES: UNA EINA ESTRATÈGICA

Les relacions públiques afegeixen valor i són un factor de diferenciació en el que la decisió de compra obeeix més a raons emotives que a decisions racionales.En aquest context, els mitjans de comunicació es revelen com una arma de creació d'opinió que pot ser positiva o contraria.La assignatura facilita definir la missió, la visió i els valors d'una organització, identificar els diferents agents que intervenen en el procés de comunicació, classificar les diferents tècniques utilitzades amb losmedios de comunicació, redactar.

ELEMENTS ESTRATÈGICS DE LES RELACIONS PÚBLIQUES

Dins de les diferents disciplines de relacions públiques, hi ha algunes considerades com a estratègiques, ja que poden influir decisivament en la sostenibilitat i la permanència d'una empresa.La assignatura facilita distingir els elements que configuren la reputació corporativa per gestionar-la i mejorarla.Del la mateixa manera, permet adquirir els coneixements fonamentals per a programar una actuació de lobby, identificar els actors clau i triar l'estratègia més apropiada, així com per crear i implementar un Pla de Comunicació Interna i preparar un manual i un gabinet de crisi, la seva aplicació pràctica i la seva gestió davant d'una crisi existent.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Definir la missió, la visió i els valors d'una organització.
Ser capaç de millorar la imatge pública de la comunicació de l'empresa a partir de definir cada un dels elements que intervenen en el procés de comunicació.
Avaluar i planejar un programa de relacions amb els mitjans de comunicació.
Ser capaços d'analitzar i interpretar la reputació corporativa de l'empresa.
Programar una actuació de lobby, identificant els actors clau i triant l'estratègia més apropiada.
Ser capaços de redactar un position paper.
Ser capaços de planejar i avaluar un pla de comunicació interna, sabent escollir les eines que millor s'ajustin a les vostres necessitats.
Definir un manual i un gabinet de crisi, la seva aplicació i gestió davant d'una crisi que hi hagi realment.

Requisits

Requisits d'accés:


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Comprendre la importància de les relacions públiques i la comunicació en les organitzacions.
Interpretar la missió, la visió i els valors amb les actuacions de relacions públiques i la seva influència sobre la reputació.
Entendre el paradigma de la comunicació segons Laswell i identificar cada element amb la comunicació a les nostres organitzacions.
Conèixer l'entorn en què sorgeixen les relacions públiques i la seva posterior evolució.
Identificar els elements de la consolidació de les relacions públiques.
Valorar les noves tendències en comunicació.
Diferenciar entre canal o mitjà i suport, i com podem visualitzar-los en la pràctica.
Distingir entre els objectius compartits i diferències entre les relacions públiques, la publicitat i la propaganda.
Identificar els àmbits d'actuació dels professionals de les relacions públiques.
Classificar les diferents tècniques utilitzades amb els mitjans de comunicació.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC.

Preu

1.675 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Relacions públiques: elements estratègics

Especialització Relacions públiques: elements estratègics