Especialització en traducció médica d' Anglés a espanyol

Curs
On-line
3 mesos
300 €

Descripció

L'especialització en traducció mèdica és una de les més demandades en el mercat actual causa de l'increment diari de publicacions , assaigs , articles d'investigació i avenços en tecnologies mèdic - sanitàries que requereixen de traductors professionals experimentats per transvasar el contingut d'anglès a espanyol per a la audiència hispana . Així mateix , la traducció de documentació per a pacients , manuals i prospectes ve sent des de sempre molt sol · licitada tant per particulars com per empreses . La necessitat de traductors especialitzats en aquesta branca de la traducció ha augmentat notablement en aquests darrers anys en què la ciència avança a passos de gegant . L'alumne coneixerà de primera mà els diferents gèneres textuals més sol · licitats en traducció com els textos divulgatius , d'investigació , resums o abstracts així com textos d'informació per a pacients i documentació de manuals mèdics especialitzats .

Dirigit a estudiants de traducció i interpretació ja traductors que vulguin començar el seu camí com a traductors mèdics i ampliar els seus coneixements i / o competències en un dels camps més demandats en l'actualitat . Aquest camp d'especialització requereix una capacitació específica , ja sigui per exercir com a traductor professional autònom o com a traductor en plantilla d'una agència de serveis lingüístics .
 

    
Conèixer la situació actual de la traducció mèdica i el mercat professional
    
Endinsar-se al coneixement del llenguatge científic , especialment el llenguatge mèdic -sanitari
    
Aprendre a utilitzar un ampli ventall de recursos específics de la traducció mèdica
    
Aprendre a resoldre problemes terminològics i problemes específics de traducció mèdica
    
Aprendre a confeccionar glossaris especialitzats de textos mèdics ia manejar fonts documentals fiables per al traductor mèdic
    
Familiaritzar-se amb els diferents gèneres i tipus textuals en traducció mèdica
    
Conèixer les variants d'ús de l'anglès britànic i americà en la traducció mèdica
    
Realitzar més de 30 exercicis pràctics amb l'objectiu d'aconseguir seguretat per enfrontar-se a textos mèdics especialitzats

És imprescindible matricular-se abans del dia 25 del mes anterior al que vols començar el curs .

Requisits previs :

    
Tenir formació específica en traducció , com estudis de traducció i interpretació , filologia , etc .
    
Estar familiaritzat amb les TIC , bàsicament amb l'ús d'Internet , processador de textos, correu electrònic , maneig de fitxers i directoris , etc .
    
No cal tenir coneixements sobre la matèria en concret , però sí un domini excel · lent de l'espanyol com a llengua materna i de l'anglès com a llengua B.

Requisits tècnics :

    
Un ordinador connectat a Internet .
    
Un navegador ( per exemple Google Chrome , Internet Explorer , etc . ) .
    
Adobe Acrobat Reader .

Temari

UNITAT 1 . INTRODUCCIÓ - CARACTERÍSTIQUES DE LA COMUNICACIÓ MÈDICA AL SEGLE XXI
1.1 Cap a un llenguatge internacional en medicina
1.2 L'anglès , lingua franca de la ciència i la medicina
1.3 L'anglès en la traducció de textos mèdics
1.4 . L'espanyol com a llengua meta en la comunicació mèdica internacional

UNITAT 2 . EL LLENGUATGE CIENTÍFIC : APROXIMACIÓ AL LLENGUATGE MÈDIC I LA SEVA TERMINOLOGIA
2.1 . La traducció cientificotècnica
2.2 Principals característiques del llenguatge cientificotècnic
2.3 Principals característiques del llenguatge mèdic

UNITAT 3 . PRINCIPALS DIFICULTATS traductològiques DELS TEXTOS METGES
3.1 . Elements terminològics que plantegen problemes
3.1.1 . la sinonímia
3.1.2 . La homonímia i la polisèmia
3.1.3 . les metàfores
3.1.4 . els epònims
3.1.5 . les sigles
3.2 . Alguns errors freqüents en traducció mèdica
3.3 . Altres errors comuns en traducció mèdica

UNITAT 4 . LA TRADUCCIÓ MÈDICA AL MERCAT LABORAL : QUÈ ES TRADUEIX I PER A QUI
4.1 El mercat laboral en traducció mèdica
4.2 Els principals gèneres textuals en medicina

UNITAT 5 . FONTS DOCUMENTALS PER A LA TRADUCCIÓ MÈDICA
5.1 Els diccionaris mèdics fonamentals
5.2 Fonts de documentació en línia
5.3 Altres fonts documentals

UNITAT 6 . ALTRES QÜESTIONS IMPORTANTS ABANS DE POSAR A TRADUIR
6.1 Variacions entre l'anglès britànic i l'americà en temes medicosanitaris
6.2 Alguns consells per millorar la redacció i traducció de textos mèdics
6.3 Bibliografia bàsica

UNITAT 7 . BLOC PRÀCTIC DE TRADUCCIÓ MÈDICA
7.1 La traducció de textos mèdics de divulgació
7.2 La traducció de textos d'informació per a pacients
7.3 La traducció de textos de manuals
7.4 La traducció de resums / abstracts
7.5 La traducció d'articles d'investigació
7.6 La traducció de prospectes
ANNEXOS
Annex I. Associacions i llocs d'interès per a traductors mèdics
Annex II . La formació constant i especialitzada del traductor mèdic
Annex III . Màrqueting i branding personal per traductor mèdic
Annex IV . Articles i blocs d'interès per al traductor mèdic
Campus i seus: Tragorá formación
Tragorá formació
18004 (Granada)
Cursos més populars
X