EducaciOnline

Especialització Visualització de les relacions públiques

EducaciOnline

Curs
On-line
60 Hores
770 €

Descripció

En l'actualitat, com a conseqüència de la innovació en les tecnologies de la informació, les accions públiques d'una empresa i dels seus representants tenen una visibilitat i rellevància mai aconseguida fins ara. Mai abans, el protocol i la responsabilitat social van ser tan importants en la gestió empresarial. La imatge corporativa de l'empresa pot beneficiar o patir negativament segons la repercussió del missatge transmès.Per treballar en aquest sector és imprescindible disposar dels coneixements i les habilitats necessàries per poder organitzar amb èxit qualsevol esdeveniment empresarial, mitjançant una adequada formació el més practica possible, que destaqui el paper del professional coneixedor de les normes socials i que transmeti eficàcia i serietat .

Veure més

Temari del curs

Programa:

PROTOCOL

    
Tipus de protocol
    
Elements que defineixen el protocol
    
Protocol empresarial

ESDEVENIMENTS

    
Organitzar un esdeveniment
    
Tipus d'esdeveniments
    
Esdeveniments de més d'un dia

RESPONSABILITAT SOCIAL

    
Responsabilitat social: més enllà d'una moda
    
Com implementar i comunicar un programa de RS
    
Mesura i gestió de l'RS. Accountability


Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

VISUALITZACIÓ DE LES RELACIONS PÚBLIQUES

Juntament amb la dimensió estratègica, també hi ha elements clau que tenen una major visibilitat social i són més fàcilment recognoscibles i percibidos.La assignatura facilita: Programar i organitzar un esdeveniment o la participació en altres organitzats per terceros.Planificar, aplicar i gestionar el protocol en 1 empresa.Analizar i avaluar l'estat de la responsabilitat social en una organització i crear un pla de responsabilitat social.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Les competències a assolir en aquesta assignatura per part de qui vol implementar un programa de relacions públiques són:

Organitzar correctament el protocol d'una empresa i l'aplicació de les seves normes bàsiques.
Organitzar correctament la presència d'una organització en un acte públic de diferents naturaleses.
Dissenyar i integrar en l'organització un programa de responsabilitat social.

Requisits

Requisits d'accés:


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Classificar els tipus de protocol.
Identificar els elements del protocol.
Identificar els trets característics de cada esdeveniment i els possibles punts crítics a l'hora d'organitzar-los.
Distingir entre els diferents tipus d'esdeveniments i actes públics.
Comprendre què és la responsabilitat social i analitzar el concepte.
Valorar els nivells de responsabilitat social d'una empresa.
Orientar les polítiques de responsabilitat social d'una organització en funció dels seus objectius.
Identificar els diferents instruments de mesura i gestió de la responsabilitat social.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Visualització de les relacions públiques.

Preu

770 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Visualització de les relacions públiques

Especialització Visualització de les relacions públiques