Curs Especialitzat de Customer Relationship Management

Curs
Presencial
2 mesos
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

Aprendràs a desenvolupar i optimitzar la gestió de la relació amb els clients aplicant les noves tecnologies, nous processos i nous models d'organització
 
Al llarg d'aquest curs aprendràs a optimitzar la gestió del client per aconseguir un major rendiment i vinculació a la teva marca, a través de la re-orientació de l'empresa cap al client com a individu.
Sota un enfocament estratègic de negoci i no de "programari", obtindràs la capacitació suficient per detectar les àrees de millora i els factors que més afecten la gestió dels teus clients, des de com analitzar la teva situació actual respecte a la relació del client, a com pots millorar aquests factors per optimitzar les àrees que més impacte tenen en la gestió i la "experiència del client", com ara els processos de l'empresa, recursos humans i possiblement els sistemes d'informació.
En definitiva, aprendràs a planificar, implantar i desenvolupar una gestió de CRM dins de l'empresa.
Al llarg del Curs Especialitzat Online, el Tutor del curs amb el suport del Consell d'Experts t'ajudarà i t'acompanyarà durant tot el programa a través de l'Aula Virtual, a través del qual tindràs accés a tota la documentació i recursos necessaris per a l'aprenentatge a distància.
 
Amb una durada de 2 mesos, els Cursos Especialitzats de l'Institut de l'Economia Digital (ICEMD) tenen una metodologia basada en un aprenentatge pràctic i d'aplicabilitat real. Sota la direcció d'un Tutor responsable de la coordinació del programa, aprendràs de professionals especialistes en actiu i líders del sector, que comparteixen els seus coneixements amb els alumnes per mitjà de casos, exemples i exercicis durant les sessions del curs.
 
Com alumne del Curs Especialitzat, comptaràs en tot moment amb el suport d'un Aula Virtual, a través del qual tindràs accés a recursos d'ajuda per a un millor aprofitament del curs: documentació extensa, vídeos, fòrums, possibilitat de preguntar als ponents més enllà l'aula física ...

Temari

Abast i marc referencial del CRM
La reorientació al CRM
El client com a actiu
La quota de vida de client
Identificació del valor del client
El coneixement del client
La satisfacció com a base de la relació
La demanda de la relació personalitzada
La fidelització, objectius econòmics
Les accions de màrqueting relacional
Consolidació del CRM, concepte i abast
L'Estratègia i el valor del CRM
Tendències estratègiques del CRM
Orientació de l'organització al CRM
Reenginyeria de processos
Alineament dels sistemes
Posada en valor del client en l'estructura empresarial
Els models CRM, construcció del "motor" CRM
El CRM relacional / col·laboratiu
El CRM Tecnològic / Operacional
El CRM Analític / Bussines Inteligence
Com implementar el CRM
La tecnologia al servei del CRM
 
El procés i la tecnologia orientades al negoci i al client
Arquitectura CRM de tecnologies de la informació (IT)
Mapa de sistemes orientat a la CRM
Datawarehousing al servei del CRM
Màrqueting de Base de Dades
La gesión del Business Inteligent
Els objectiu del customer analysis
Models organitzatius del Bussines Inteligent (internaliación, externalització i / o clau en mà)
Principals eines de modelització
Tipus de models
Procés de desenvolupament de models
Principals models analítics per a la consecució d'objectius CRM
El suport de l'anàlisi als principals objectius de CRM
Tècniques de segmentació, identificació de clons i reducció de variables
BI en Valor del Client
BI en el cicle de vida del client
BI en les accions de Add-on selling
BI al churn rate (contenció i retenció de clients)
La gestió del CRM relacional
El valor de la relació a través de la interacció i la personalització
El govern dels moments de la veritat amb el client
La gestió i optimització de canals, CRM Col·laboratiu
L'automatització de la gestió relacional
Implantació d'un CRM
Definició de l'estratègia
El procés de canvi de cultura organitzativa cap al CRM
Disseny de la implantació
Factors clau d'èxit d'una implantació CRM
Implantació del CRM a l'àrea de Màrqueting
Implantació del CRM a l'àrea de Vendes
Implantació del CRM a l'àrea d'Atenció al Client
Gestió i seguiment de la gestió CRM
Definició d'un projecte CRM
Planificació temporal d'un projecte CRM
Planificació econòmica d'un projecte CRM; el ROI
Construcció dels quadre de gestió en base als indicadors clau de CRM
Nous entorns i evolució del CRM
¿Estem davant un e-CRM?
Que integrar de les Xarxes Socials dins d'una estratègia CRM?
La tendència és del Mobile Màrqueting a el Mobile CRM?
¿Hem de parlar de la substitució del CRM pel CEM (Customer experience managment)?
Nota: Programa subjecte a possibles modificacions.

Destinataris

Aquest Curs Especialitzat està especialment concebut per als grups següents:
 
Professionals o futurs professionals del màrqueting, comunicació, publicitat i / o venda.
Responsables de CRM.
Responsables de Gestió de Clients.
Responsables de desenvolupament de negoci.
Responsables de fidelització.
Professionals d'agències de màrqueting relacional, directe i interactiu.
Professionals de consultores tecnològiques, estratègiques i de RRHH.
Professionals pertanyents a departaments de màrqueting, comunicació, vendes i CRM.

Objectius

L'objectiu fonamental del Curs és dotar els alumnes dels coneixements i metodologia necessaris per definir, planificar i implementar un programa de CRM a la companyia.
Al llarg del curs estudiaràs els aspectes més fonamentals per abordar el CRM amb una visió global en l'organització, com una forma de re-orientar l'empresa cap al client com a individu, ja sigui aquest client final, distribuïdor / partner o empleat. Així, aprendràs a:
Aprofundir en aquelles àrees en què un programa CRM contribueix a assolir de manera més eficient els objectius de negoci: CRM aplicat a la gestió de la informació, a les vendes, al màrqueting ia l'atenció al client. Comprendre les consideracions estratègiques per definir, planificar i implementar un programa CRM en l'organització, tant en un entorn B2B com B2C.

Promocions

promocions:
Matrícula: 300?
Programa: 2.400?
Facilitats de pagament:
Abans de començar el programa hauràs d'abonar el pagament de la Matrícula: 300?.
Per abonar l'import de la resta del programa el podràs fer de les següents maneres:
Pagament fraccionat: Es realitzen 2 pagaments durant el transcurs del programa per import de 1,200? euros cada un.
Finançat fins a 36 mesos. Amb finançament directe ICEMD.
Campus i seus: Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo ICEMD
Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo -ICEMD- Barcelona
C/Marià Cubí, 124 08021 Barcelona
Cursos més populars
X