Descripció

El títol de graduat en Estudis Catalans i Occitans pretén oferir als estudiants una formació específica respecte a alguns àmbits de les seues disciplines, i a la vegada de caràcter aplicat, orientada cap a la professionalització en uns sectors estratègics. Aquesta formació persegueix els objectius següents:EXPRESSIÓCapacitar els estudiants, a partir del domini dels recursos expressius propis de les llengües catalana i occitana, tant en un nivell passiu com actiu, per expressar-se amb absoluta correcció i competència oralment i per escrit, emprant la terminologia pròpia de les disciplines lingüístiques i literàries.DOCÈNCIACapacitar els estudiants per desenvolupar l'ensenyament del català i de l'occità com a llengües cooficials del territori i de les seues respectives literatures, a diferents nivells docents i a destinataris que les tinguin com llengües pròpies o segones llengües.INVESTIGACIÓCapacitar els estudiants per realitzar estudis de postgrau propis de les disciplines lingüístiques i literàries, i dur a terme futurs projectes d'investigació en aquests àmbits que condueixin a un aprofundiment del coneixement del passat i el present lingüístics i literaris tant catalans com occitans.PLANIFICACIÓ I MEDIACIÓ LINGÜÍSTICACapacitar els estudiants per realitzar processos de planificació lingüística, a partir de la comprensió de la dimensió sociolingüística tant de la història com de la realitat actual de les llengües catalana i occitana, així com de les seues connexions amb els àmbits de la política i el dret.ASSESSORAMENT LINGÜÍSTICCapacitar els estudiants per, a partir del coneixement de la normativa lingüística oficial de les llengües catalana i occitana, aplicar amb propietat les seues prescripcions en l'àmbit de l'assessorament lingüístic.GESTIÓ DEL PATRIMONI LINGÜÍSTIC I LITERARICapacitar els estudiants per a l'anàlisi i l'avaluació del patrimoni literari català i occità, tant del passat com del present, a partir del coneixement de la seua història i dels seus fonaments teòrics i crítics.SECTOR EDITORIAL I MITJANS DE COMUNICACIÓCapacitar els estudiants per assumir les feines vinculades al sector editorial i al dels mitjans de comunicació, com són la correcció, edició, redacció, traducció i assessorament lingüístic i també literari.

SORTIDES PROFESSIONALS1) Ensenyament de les Llengües Catalana i Occitana2) Ensenyament de les literatures en les Llengües Catalana i Occitana3 Realització de projectes d'investigació en el camp lingüístic i literari4) Planificació i política lingüística5) Edició i correcció de textos6) Traducció literària i de manuals i tractats cientificotècnics7) Assessorament lingüístic i literari en institucions públiques i privades, així com en empreses8) Correcció i redacció de textos en institucions públiques i privades9) Gestió del patrimoni artístic i literari10) Assessorament lingüístic i literari en mitjans de comunicació11) Tallers de creació literària12) Creació de novel·les, obres poètiques, dramàtiques i assajos13) Adaptacions cinematogràfiques i televisives d'obres literàriesPracticum

Des de la Facultat de Lletres hem potenciat les pràctiques en empresa/institució incorporant aquestes en els plans d'estudi de totes les titulacions que impartim, ja que creiem que és un primer pas dins la carrera professional que ajudarà directament o indirectament als estudiants a incorporar-se al món laboral.Així, en els últims curs del grau l'estudiant cursarà pràctiques en empreses o institucions amb l'objectiu últim de completar la seva formació amb experiències professionals que requereixen l'aplicació dels coneixements adquirits en la titulació.Aquestes pràctiques, en molts casos, suposaran per a l'estudiant el primer contacte amb l'àmbit laboral i, a més de dotar-ho de nous coneixements específics de la seva professió, li permetran enriquir-se d'una experiència que ampliarà el seu currículum i li dotarà d'una panoràmica general del món del treball.Al llarg de l'estada en pràctiques, l'estudiant tindrà assignat, d'una banda, un tutor en l'empresa o institució i, d'altra banda, un professor de la Facultat vetllarà perquè el procés d'aprenentatge es dugui a terme correctament, tot mantenint contacte amb l'estudiant i amb el tutor de l'empresa/institució regularment.Al final de l'estada en pràctiques l'estudiant haurà de lliurar una memòria i serà avaluada a partir d'aquesta i dels informes dels dos tutors.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Estudis Catalans i Occitans

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Estudis Catalans i Occitans