Curs d'Excel 2010. Anàlisi de dades amb taules i gràfics dinàmics

Curs
Presencial
8 hores
Consulteu el preu

Descripció

Excel 2010. Anàlisi de dades amb taules i gràfics dinàmics
Les taules i gràfics dinàmics constitueixen una eina imprescindible per a totes aquelles persones que treballen amb quantitats considerables de dades i necessiten sintetitzar i agrupar per a la seva anàlisi i interpretació. La potència d'aquesta eina permet obtenir resultats molt interessants d'una manera bastant simple.

Temari

1. Les taules
1.1 Concepte
1.2 Definició i creació d'una taula
1.3 Gestió i edició en les taules
1.4 Càlculs en les taules
2. Les taules dinàmiques
2.1 Definició i concepte
2.2 Creació d'una taula dinàmica
2.3 Modificació de l'estructura d'una taula dinàmica
2.4 Actualització de dades
2.5 Filtrar i ordenar dades
2.6 Subtotals i totals generals
2.7 Operacions de resum
2.7.1 Tipus d'operacions
2.7.2 Formes de mostrar els resultats
2.8 Càlculs en una taula dinàmica
2.8.1 Elements calculats
2.8.2 Camps calculats
2.9 Agrupació de dades
2.10 Format d'una taula dinàmica
2.11 Creació de TD independents no vinculades
2.12 Segmentació de dades
2.13 Opcions de taules dinàmiques

Destinataris

Usuaris d'Excel que treballin amb grans conjunts de dades i estiguin interessats en extreure i estructurar resultats a partir d'aquestes dades usant taules i gràfics dinàmics.
 

Requisits

S'han de tenir coneixements d'Excel, i manejar conjunts de dades amb agilitat. L'alumne ha de ser capaç de reconèixer els tipus de dades, aplicar formats, moure i seleccionar rangs de cel·les, ...

Objectius

En finalitzar el curs, els alumnes sabran:

Definir taules i treballar amb elles
Crear taules dinàmiques i modificar la seva estructura
Ordenar i Filtrar dades a la taula dinàmica
Realitzar càlculs i operacions a la taula dinàmica
Saber aplicar les diferents opcions d'una taula dinàmica
Crear gràfics dinàmics

Preu

Consulteu el preu
a consultar

Professorat

Comptem amb un equip d'instructors altament qualificats que combinen l'activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com a experts en el camp de les TIC. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes tècnics més abstractes.
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X