Curs d'Excel 2010. Anàlisi de dades amb taules i gràfics dinàmics

Bit formació informàtica

Descripció

Excel 2010. Anàlisi de dades amb taules i gràfics dinàmics

Les taules i gràfics dinàmics constitueixen una eina imprescindible per a totes aquelles persones que treballen amb quantitats considerables de dades i necessiten sintetitzar i agrupar per a la seva anàlisi i interpretació. La potència d'aquesta eina permet obtenir resultats molt interessants d'una manera bastant simple.

Temari del curs

1. Les taules
1.1 Concepte
1.2 Definició i creació d'una taula
1.3 Gestió i edició en les taules
1.4 Càlculs en les taules
2. Les taules dinàmiques
2.1 Definició i concepte
2.2 Creació d'una taula dinàmica
2.3 Modificació de l'estructura d'una taula dinàmica
2.4 Actualització de dades
2.5 Filtrar i ordenar dades
2.6 Subtotals i totals generals
2.7 Operacions de resum
2.7.1 Tipus d'operacions
2.7.2 Formes de mostrar els resultats
2.8 Càlculs en una taula dinàmica
2.8.1 Elements calculats
2.8.2 Camps calculats
2.9 Agrupació de dades
2.10 Format d'una taula dinàmica
2.11 Creació de TD independents no vinculades
2.12 Segmentació de dades
2.13 Opcions de taules dinàmiques

Destinataris

Usuaris d'Excel que treballin amb grans conjunts de dades i estiguin interessats en extreure i estructurar resultats a partir d'aquestes dades usant taules i gràfics dinàmics.

 

Requisits

S'han de tenir coneixements d'Excel, i manejar conjunts de dades amb agilitat. L'alumne ha de ser capaç de reconèixer els tipus de dades, aplicar formats, moure i seleccionar rangs de cel·les, ...

Objectius

En finalitzar el curs, els alumnes sabran:Definir taules i treballar amb elles

Crear taules dinàmiques i modificar la seva estructura

Ordenar i Filtrar dades a la taula dinàmica

Realitzar càlculs i operacions a la taula dinàmica

Saber aplicar les diferents opcions d'una taula dinàmica

Crear gràfics dinàmics

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Excel 2010. Anàlisi de dades amb taules i gràfics dinàmics

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Excel 2010. Anàlisi de dades amb taules i gràfics dinàmics