Curs d'Excel 2010 avançat +

Bit formació informàtica

Descripció

Excel és una de les eines més usades en l'actualitat en la majoria de llocs de treball de les empreses. És una aplicació d'ús molt transversal, ja que es pot utilitzar per a infinitat d'aplicacions. En ocasions, aquesta eina no s'utilitza de la millor manera possible, invertint molt de temps a realitzar tasques que, amb un millor coneixement d'Excel, es podrien fer d'una manera molt més eficient.

Temari del curs

1.Revisió DE CONCEPTES ESSENCIALS
1.1 Desplaçament i selecció optimitzats
1.2 Edició avançada: variants de copiar, moure, inserir i eliminar rangs
1.3 Enganxat especial: opcions
1.4 Cercar i seleccionar: opcions
1.5 Organització de finestres. Immobilitzar i dividir panells
1.6 Fórmules. Noms de rangs. Referències relatives i absolutes
1.7 Formats condicionals
1.8 Validacions
1.9 Plantilles
2.Herramientas D'ANÀLISI I GESTIÓ EFICIENT DE DADES
2.1 Organitzar l'estructura de les dades
2.2 Ordenar les dades Criteris d'ordenació. Nivells d'ordenació. Ordenació per format
2.3 Filtrar dades. Autofiltres i filtres avançats
2.4 Les taules. Concepte. Crear una taula. Formats de taula. Totals. treure duplicats
2.5 Estructuració i resum de dades: agrupació i esquemes, subtotals
2.6 Consolidació de dades
3.FÓRMULAS, FUNCIONS I GRÀFICS
3.1 Les condicions i les funcions lògiques SI (), i (), O (), CONTAR.SI, ...
3.2 Funcions de text
3.3 Funcions de data
3.4 Funcions de recerca i referència: BUSCARV, COINCIDIR, INDEX ...
3.5 Funcions d'error
3.6 Fórmules amb referències a altres fulls i llibres. referències 3D
3.7 Gràfics: Establir els dissenys adequats a cada cas. Aplicar formats a les diferents àrees del gràfic
4.LES TAULES DINÀMIQUES
4.1 Definició i concepte
4.2 Creació de taules dinàmiques
4.3 Modificació de l'estructura d'una taula dinàmica
4.4 Actualització de dades
4.5 Filtrar i ordenar dades
4.6 Operacions de resum: tipus d'operacions, formes de mostrar els resultats
4.7 Càlculs en una taula dinàmica: Elements calculats, camps calculats
4.8 Agrupació de dades
4.9 Creació de taules dinàmiques independents no vinculades
4.10 Segmentació de dades
4.11 Opcions de taula dinàmica
4.12 Gràfics dinàmics
5.AUTOMATIZACIÓN DE TASQUES: INTRODUCCIÓ A LES MACROS
5.1 Introducció a les macros. seguretat
5.2 Gravar macros senzilles: macros de teclat
5.3 Administrar macros: executar, eliminar, modificar paràmetres
5.4 Mètodes d'execució de macros
5.5 Ús de referències relatives i absolutes en una macro
5.6 Assignar una macro a un botó o objecte
5.7 Presentació de l'entorn VBA
 
Veure més

Destinataris

Persones que ja tenen coneixements d'Excel, l'utilitzen habitualment, i volen treure-li més rendiment.

Requisits

Cal tenir coneixements d'Excel, i manejar amb agilitat.

Objectius

Consolidar i millorar els coneixements d'Excel, aprenent a utilitzar-lo de una forma més eficient i optimitzada

Descobrir una gran quantitat d'eines que proporciona Excel, que permeten simplificar processos i treure-li més rendiment

Conèixer i treure profit de les opcions que proporciona Excel per analitzar i gestionar dades, inclosa la creació de taules dinàmiques i les seves possibilitats

Aprofundir en l'ús de fórmules i funcions, i la realització de gràfics

Començar a conèixer les possibilitats de les macros

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Excel 2010 avançat +

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Excel 2010 avançat +