Descripció

Excel és una de les eines més usades en l'actualitat en la majoria de llocs de treball de les empreses. És una aplicació d'ús molt transversal, ja que es pot utilitzar per a infinitat d'aplicacions. Molts usuaris han après a fer servir Excel d'una manera autodidacta, el que fa que es desconeguin moltes de les seves possibilitats, i que no s'utilitzi de la millor manera possible, invertint molt de temps a realitzar tasques que, amb un millor coneixement d'Excel, es podrien fer d'una manera molt més eficient i productiva.

Temari del curs

1. REVISIÓ DE CONCEPTES ESSENCIALS
1.1 Desplaçament i selecció optimitzats
1.2 Edició avançada: variants de copiar, moure, inserir i eliminar rangs
1.3 Enganxat especial: opcions i aplicacions útils
1.4 Cercar i seleccionar: opcions i aplicacions útils
1.5 Organització de finestres. Copiar i moure fulles en un llibre o entre llibres
1.6 Fórmules. Noms de rangs. Referències relatives i absolutes
1.7 Condicions i funcions lògiques
1.8 Formats condicionals

 2. EINES D'ANÀLISI I GESTIÓ EFICIENT DE DADES
2.1 Organitzar l'estructura de les dades
2.2 Ordenar les dades Criteris d'ordenació. Nivells d'ordenació. Ordenació per format
2.3 Filtrar dades. Autofiltres i filtres avançats
2.4 Les taules. Concepte. Crear una taula. Formats de taula. Totals
2.5 Treure duplicats
2.6 Estructuració i resum de dades: agrupació i esquemes, subtotals
2.7 Consolidació de dades

 3. LES TAULES DINÀMIQUES
3.1 Definició i concepte
3.2 Creació de taules dinàmiques
3.3 Modificació de l'estructura d'una taula dinàmica
3.4 Actualització de dades
3.5 Filtrar i ordenar dades
3.6 Operacions de resum: tipus d'operacions, formes de mostrar els resultats
3.7 Càlculs en una taula dinàmica: Elements calculats, camps calculats
3.8 Agrupació de dades
3.9 Creació de taules dinàmiques independents no vinculades
3.10 Segmentació de dades
3.11 Opcions de taula dinàmica
3.12 Gràfics dinàmics

 4. AUTOMATITZACIÓ DE TASQUES: INTRODUCCIÓ A LES MACROS_
4.1 Introducció a les macros. seguretat
4.2 Gravar macros senzilles: macros de teclat
4.3 Administrar macros: executar, eliminar, modificar paràmetres
4.4 Mètodes d'execució de macros
4.5 Ús de referències relatives i absolutes en una macro
4.6 Assignar una macro a un botó o objecte
4.7 Presentació de l'entorn VBA
Veure més

Destinataris

Persones que ja tenen coneixements d'Excel, l'utilitzen habitualment, realitzen fórmules bàsiques, i volen treure-li més rendiment.

Requisits

Cal tenir coneixements d'Excel, i manejar amb fluïdesa. 

Durada

Data d'inici a consultar


Objectius


  • Consolidar i millorar els coneixements d'Excel, aprenent a utilitzar-lo de una forma més eficient i optimitzada

  • Descobrir una gran quantitat d'eines que proporciona Excel, que permeten simplificar processos i treure-li més rendiment

  • Conèixer i treure profit de les opcions que proporciona Excel per analitzar i gestionar dades, inclosa la creació de taules dinàmiques i les seves possibilitats

  • Començar a conèixer les possibilitats de les macrosSí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Excel 2010 avançat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Excel 2010 avançat