Curs d'Excel 2013. L' avançat +

Curs
Presencial
entre 250 € i 500 €

Descripció

Excel és una de les eines més usades en l'actualitat en la majoria de llocs de treball de les empreses. És una aplicació d'ús molt transversal, ja que es pot utilitzar per a infinitat d'aplicacions. Molts usuaris han après a fer servir Excel d'una manera autodidacta, el que fa que es desconeguin moltes de les seves possibilitats, i que no s'utilitzi de la millor manera possible, invertint molt de temps a realitzar tasques que, amb un millor coneixement d'Excel, es podrien fer d'una manera molt més eficient i productiva.

 

Temari

1.Revisió DE CONCEPTES ESENCIALES_
1.1 Desplaçament i selecció optimitzats
1.2 Edició avançada: variants de copiar, moure, inserir i eliminar rangs
1.3 Enganxat especial: opcions i aplicacions útils
1.4 Cercar i seleccionar: opcions i aplicacions útils
1.5 Organització de finestres. Immobilitzar i dividir panells
1.6 Fórmules. Noms de rangs. Referències relatives i absolutes
1.7 Formats condicionals
1.8 Validacions
1.9 Plantilles

2. EINES D'ANÀLISI I GESTIÓ EFICIENT DE DATOS_
2.1 Organitzar l'estructura de les dades
2.2 Ordenar les dades Criteris d'ordenació. Nivells d'ordenació. Ordenació per format
2.3 Filtrar dades. Autofiltres i filtres avançats
2.4 Les taules. Concepte. Crear una taula. Formats de taula. Totals. Relacionar taules. Segmentació de dades en taules
2.5 Treure duplicats
2.6 Estructuració i resum de dades: agrupació i esquemes, subtotals
2.7 Consolidació de dades

3. FÓRMULES, FUNCIONS I GRÁFICOS_
3.1 Les condicions i les funcions lògiques SI (), i (), O (), CONTAR.SI, ...
3.2 Funcions de text
3.3 Funcions de data
3.4 Funcions de recerca i referència: BUSCARV, COINCIDIR, INDEX ...
3.5 Funcions d'error
3.6 Fórmules amb referències a altres fulls i llibres. referències 3D
3.7 Gràfics: Establir els dissenys adequats a cada cas. Els gràfics recomanats. Aplicar formats a les diferents àrees del gràfic. Filtres en gràfics

4.LES TAULES DINÁMICAS_
4.1 Definició i concepte
4.2 Creació de taules dinàmiques. Utilitza taules dinàmiques recomanades
4.3 Modificació de l'estructura d'una taula dinàmica
4.4 Actualització de dades
4.5 Filtrar i ordenar dades
4.6 Operacions de resum: tipus d'operacions, formes de mostrar els resultats
4.7 Càlculs en una taula dinàmica: Elements calculats, camps calculats
4.8 Agrupació de dades
4.9 Creació de taules dinàmiques independents no vinculades
4.10 Segmentació de dades i Escala de temps
4.11 Opcions de taula dinàmica
4.12 Gràfics dinàmics

5. AUTOMATITZACIÓ DE TASQUES: INTRODUCCIÓ A LES MACROS_
5.1 Introducció a les macros. Seguretat. Ubicació on guardar les macros
5.2 Gravar macros senzilles: macros de teclat
5.3 Administrar macros: executar, eliminar, modificar paràmetres
5.4 Mètodes d'execució de macros
5.5 Ús de referències relatives i absolutes en una macro
5.6 Assignar una macro a un botó o objecte
5.7 Presentació de l'entorn VBA

Destinataris

Persones que ja tenen coneixements d'Excel, l'utilitzen habitualment, realitzen fórmules bàsiques, i volen treure-li més rendiment.

Requisits

Cal tenir coneixements d'Excel, utilitzar-lo i manejar amb soltesa.
 

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

  • Consolidar i millorar els coneixements d'Excel, aprenent a utilitzar-lo de una forma més eficient i optimitzada
  • Descobrir una gran quantitat d'eines que proporciona Excel, que permeten simplificar processos i treure-li més rendiment
  • Conèixer i treure profit de les opcions que proporciona Excel per analitzar i gestionar dades, inclosa la creació de taules dinàmiques i les seves possibilitats
  • Aprofundir en l'ús de fórmules i funcions, i la realització de gràfics
  • Començar a conèixer les possibilitats de les macros

 

Preu

entre 250 € i 500 €
A consultar

Professorat

Bit compta amb un equip de formadors experts en la matèria. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes del curs.
Curs d'Excel 2013. L' avançat +
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X