Curs d'Excel 2013 VBA. L'essencial

Bit formació informàtica

Descripció

Des de la seva aparició en Excel 5, Visual Basic for Applications (VBA) s'ha convertit en el llenguatge de programació de macros de les aplicacions de Microsoft Office. El present curs està plantejat per dotar els alumnes dels conceptes bàsics del llenguatge per començar a escriure els seus propis procediments de macro. 

Temari del curs

1. Repàs de conceptes previs
1.1 Repàs a l'ús de la gravadora de macros d'Excel
1.2 Personalització de l'entorn per executar macros
1.3 Ús del VBE
2. Elements del llenguatge VBA
2.1 Variables i tipus de dades
2.2 Constants
2.3 Ús de funcions de VBA
2.4 Entrades i sortides senzilles
3.El ús d'objectes en Excel
3.1 Objectes, col·leccions, propietats i mètodes
3.2 La jerarquia d'objectes d'Excel
3.3 Ús del Examinador d'Objectes i de l'ajuda en línia
3.4 Propietats i mètodes útils de l'objecte de l'aplicació
3.5 Treball amb llibres i fulls
4. El treball amb rangs
4.1 Identificació dels rangs
4.2 Propietats i mètodes de l'objecte rang
4.3 Format
4.4 Navegació pel full
5. L'ús de procediments
5.1 Disseny del programa
5.2 Àmbit i durada de les variables i procediments
5.3 Traspàs de paràmetres a procediments
5.4 Procediments Sub i Procediments Function
5.5 Procediments d'esdeveniment
6. Eines per a la depuració del codi
6.1 Execució pas a pas
6.2 Punts d'interrupció
6.3 Finestra immediat
6.4 Finestra locals
6.5 Finestra inspecció
7. Control i gestió d'errors
7.1 Instrucció On error
7.2 La funció Error
7.3 L'objecte Err
8. Control del flux del programa
8.1 Sentències condicionals
8.2 Bucles For ... Next
8.3 Bucles Do ... Loop
8.4 Instrucció Select Case
9. La interfície d'usuari
9.1 Ús de controls en els fulls
9.2 Creació i modificació de CommandBars des del programa
9.3 Ús de procediments d'esdeveniment per configurar l'entorn desitjat
9.4 Protecció
9.5 Amagar la interfície d'Excel
Veure més

Destinataris

Usuaris avançats d'Excel 2013 que ja utilitzen la gravadora de macros per crear macros, i desitgin començar a programar les seves pròpies macros usant VBA.

 

Requisits

S'han de tenir coneixements avançats d'Excel 2013. És muyaconsejable haver realitzat prèviament el curs OF21213 (Automatització de tasques amb macros)

 

Objectius

En finalitzar el curs, els alumnes sabran:

Entendre i treballar amb la jerarquia d'objectes

Crear procediments Sub

Treballar amb objectes rang, fulla i llibre

Utilitzar les eines de depuració de codi

Controlar i gestionar els errors en els procediments

Controlar el flux del programa

Configura la interfície d'usuari

 

Preu

A consultar

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Excel 2013 VBA. L'essencial

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Excel 2013 VBA. L'essencial