Executive en Business Artificial Intelligence

Màster
Semi-presencial
35 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'era de la digitalització ha canviat i està canviant la manera de produir, comunicar-nos i fins i tot la manera en la qual les ciutats funcionen. Els termes Intel·ligència Artificial i Machine Learning cada vegada són més presents en sectors tan diversos com el sector tecnològic, el sector salut o el sector financer. La Intel·ligència Artificial obre la porta a l'eficiència, precisió i disminució de riscos. De fet, s'estima que el sector de la intel·ligència artificial transformarà el mercat laboral creant més de 2,3 milions de noves oportunitats laborals relacionades amb aquest camp. Això implicarà que els treballadors de l'era digital s'han d'adaptar a nous reptes com donar resposta al comportament intel·ligent de les màquines, ser capaços d'entendre el seu llenguatge i comunicar-se amb xarxes de dispositius relacionats entre si.
L'Executive en Intel·ligència Artificial de Three Points permet als alumnes conèixer els conceptes i elements necessaris de la Intel·ligència Artificial per poder dur a terme amb èxit projectes en aquest àmbit. En l'Executive, els alumnes cobriran tres grans blocs. Un bloc d'iniciació, on s'entenen els elements clau de la Intel·ligència Artificial i el Machine Learning. En el segon bloc, el d'implementació, els alumnes cobriran aspectes com el Raonament, el Processament del Llenguatge Natural, les Xarxes Neuronals i els Sistemes Multi-Agent. Això els permetrà entendre el funcionament i l'aplicació de la Intel·ligència Artificial. Finalment, els alumnes cobriran un bloc d'especialització on podran escollir entre adquirir un perfil tècnic, aprofundint en tecnologies d'aplicació de la Intel·ligència Artificial o un perfil empresarial empresarial i donar una visió de negoci als coneixements adquirits en el Màster. Finalment, és important destacar que el caràcter emanentemente pràctic del programa permet a l'alumne aplicar de manera immediata els coneixements adquirits durant el Màster.

Temari

El pla d'estudis es desenvolupa en 6 mòduls començant en el mes d'octubre de cada any amb un esquema de sis mòduls obligatoris, un projecte empresarial real que s'iniciarà a finals del primer mòdul i que s'estendrà durant tot el transcurs del programa.
Els diferents mòduls d'un mes de durada s'estructuren en setmanes on l'alumne té una sèrie de metes i fites de complir i un projecte on posar en pràctica els coneixements que adquireix amb la guia i supervisió d'un mentor.
Aquests reptes o fites es focalitzen en el treball col·laboratiu, en els materials del mòdul i en l'ús d'eines tecnològiques.

Estructura del programa:
Previ a l'inici del curs acadèmic, hi ha un mòdul introductori per facilitar el maneig de la plataforma i establir un rodatge al model d'aprenentatge "on-line".
Els mòduls s'agrupen en tres blocs conductors sobre els quals pivota tot el programa, que són els següents:
• Bloc 1.- Fonaments, on es defineixen els conceptes d'Intel·ligència Artificial i Machine Learning.
• Bloc 2.- Implementació, on es presenten els conceptes i elements necessaris per poder dur a terme amb èxit projectes d'Intel·ligència Artificial.
• Bloc 3.- Aprofundiment. En aquest bloc l'alumne pot escollir assignatures tecnològiques que aprofundeixen en tècniques i conceptes específics d'Intel·ligència Artificial o assignatures de negoci que li permetran adquirir una visió gerencial i de negoci aplicada.

Projecte Empresarial.

Bloc I: Fonaments d'Intel·ligència Artificial
• Introducció a la Intel·ligència Artificial
• Introducció al Machine Learning

Bloc II: Implementació
• Raonament aproximat i raonament planificat
• Processament del Llenguatge Natural
• Xarxes Neuronals
• Deep Learning i Visió Artificial

Destinataris

Els mòduls del curs estan dissenyats per a aquells professionals de diferents sectors que aspirin a accelerar el desenvolupament de la seva carrera professional i entendre l'important paper que està adquirint la Intel·ligència Artificial:
Responsables i caps de projecte que vulguin ampliar la seva capacitat de gestió per emprendre projectes relacionats amb intel·ligència artificial.
Persones amb experiència o vocació en l'àrea de la intel·ligència artificial que vulguin avançar la seva preparació acadèmica.
Consultors i especialistes del sector de la intel·ligència artificial que vulguin preparar-se, actualitzar-se i completar el seu perfil, forjant així la seva posició competitiva en el mercat
Es recomana que els estudiants tinguin un perfil provinent dels següents camps: Ciències Informàtiques, Economia, Administració d'Empreses, Matemàtiques, o altres especialitats que incloguin un fort component analític

Durada

Data inici: Novembre 2018. Durada: 6 mesos.

Objectius

L'Executive en Business Artificial Intelligence té un doble objectiu:
D'una banda apropar els fonaments d'intel·ligència artificial a tots aquells professionals que veuen com les aplicacions en machine learning en els seus sectors estan canviant la forma de gestionar els models de negoci, adquirint els coneixements tècnics necessaris per a liderar projectes d'Intel·ligència Artificial
• Aprofundir sobre els fonaments i conceptes clau de la Intel·ligència Artificial així com dels mètodes i tècniques utilitzades per a resoldre problemes del camp.
• Conèixer els principals algoritmes i models estadístics relacionats amb el Machine Learning per ser capaç de implementar-los en la resolució de problemes en diferents àrees de la indústria.
• Entendre el concepte de raonament així com les seves tipologies (supervisat i no supervisat) per saber quines tècniques i eines utilitzar en funció aquest.
• Adquirir coneixements bàsics sobre la coordinació d'agents intel·ligents.
• Ser capaç de liderar projectes d'Intel·ligència Artificial no només des d'un punt de vista tècnic sinó també gerencial.

Perspectives laborals

En Three Points Business School apostem per la formació com a motor de canvi, de creixement i de millora tant personal com professional. L'aplicació de les competències desenvolupades al llarg de l'Executive en l'àmbit professional contribuirà al creixement i millora de les organitzacions de la mà dels valors fonamentals de Three Points Business School.
Executive en Business Artificial Intelligence
Three Points The Digital Business School
Campus i seus: Three Points The Digital Business School
Three Points
Avda. Diagonal, 662-664 08034 Barcelona
Cursos més populars
X