Centro de Estudios Barcelona Universitas

Expert en Atenció Integral en Salut Femenina

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del curs comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Valorar situacions canviants que poden produir-se en funció de cada patologia femenina.

 • Identificar els problemes i analitzar la necessitat de garantir la salut de la dona.

 • Planificar, dissenyar, implementar i avaluar programes de salut i gènere en diferents nivells d'intervenció i diferents contextos.

 • Treballar en equips interdisciplinaris i entendre el treball interdisciplinari com un espai per compartir i crear el coneixement per donar respostes més integrals als problemes relacionats amb la salut en la dona.

 • Identificar i avaluar els possibles escenaris en els quals pot plantejar-se la salut en la dona al nostre medi.

 • Conèixer les bases dels diferents sistemes organitzatius assistencials d'atenció especialitzada i els rols dels diferents professionals.

 • Conèixer els diferents aspectes de la gestió del coneixement científic i aplicar-ho a la pràctica professional en l'atenció especialitzada de salut femenina.

 • Elaborar hipòtesis de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals i de disseny i executar experiments i estudis observacionals.

 • Realitzar i dur a terme projectes de recerca clínica i interdisciplinària i usar les aportacions de les metodologies quantitativa i qualitativa en la comprensió dels fenòmens rebuscats des de l'òptica de l'atenció especialitzada.

 • Obtenir una base de recerca i iniciació a la investigació.


L'avaluació d'aquestes competències es durà a terme mitjançant resolució de test de resposta alternativa, test de resposta múltiple, resolució de casos pràctics clínics i problemes, desenvolupament de quadres comparatius, projecte d'investigació i recerca d'informació amb la major evidència científica possible.
Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Manual de salut en la dona actual
 •     Anatomia i fisiologia.
 •     Sistema hormonal femení.
 •     L'embaràs.
 •     El part.
 •     Menopausa.
 •     Alteracions de la funció sexual.
 •     Incontinència urinària en la dona.
 •     Les diferents edats en la dona.
 •     L'alimentació en les diferents etapes de la vida de la dona.
 •     Planificació familiar.
 •     Les malalties de transmisiónsexual.
 •     Breus nocions de sexualitat.
 •     El lesbianisme.
 •     Erotisme i pornografia.
 •     El món dels afrodisíacs.
 •     Els riscos laborals i la dona.
 •     El maltractament.
 •     La protecció jurídica de la dona davant del maltractament.

Mòdul II: Cures d'infermeria en els trastorns ginecològics
 •     Generalitats
 •     Càncer de mama
 •     Trastorns mamaris benignes
 •     Càncer endometrial i uterí
 •     Endometriosi
 •     Càncer de vulva
 •     Tumors quísticos d'ovari
 •     Mioma uterí
 •     El climateri
 •     Trastorns menstruals
 •     Inflamacions i traumatismes
 •     Fertilitat i esterilitat
 •     Anticoncepció
 •     Malalties de l'aparell genital femení
 •     Malalties de Transmissió Sexual

Mòdul III: Trastorns associats a la menopausa. alternatives terapèutiques
 •     Definicions.
 •     Menopausa.
 •     Climateri.
 •     Cicle reproductor femení.
 •     Hormones sexuals.
 •     El cicle menstrual.
 •     Canvis hormonals en el climateri.
 •     Transició a la menopausa.
 •     Perimenopausa.
 •     Postmenopausa.
 •     Trastorns associats a la menopausa.
 •     Tipus de tractament.
 •     Fertilitat en la perimenopausa.
 •     Anticoncepció en la perimenopausa.
 •     Elecció del mètode anticonceptiu.
 •     Dades sociològics i epidemiològics.


Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 •     200 Test
 •     29 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Capacitat de treballar en equip.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.


Metodologia

Material proporcionat en format llibre + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 600 hores i 24 crèdits ECTS.

Durada: 3 mesos mínim i 7 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Formar l'alumne sobre Dones i Salut per a la introducció de la perspectiva de gènere en els temes de salut.

 • Servir de nucli bàsic d'irradiació de la introducció de la perspectiva de gènere en els temes de salut.

 • Proporcionar material didàctic bàsic com a exemple de "bones pràctiques" de la introducció de la perspectiva de gènere en els temes de salut en activitats de formació.

 • Aprofundir en l'anatomia i fisiologia de la dona.

 • Desenvolupar destreses per dur a terme el propi treball professional dins d'un equip multidisciplinari de la sanitat.

 • Descriure la metodologia terapèutica necessària per al desenvolupament professional.

 • Exercitar i fomentar les capacitats com: l'observació del propi entorn laboral, la presa d'iniciatives i decisions, la creativitat, el treball en equip, l'organització i planificació del treball.

 • Desenvolupar els objectius professionals que tenen assignats amb un enfocament de gènere.

 • Facilitar a l'alumnat una orientació professional nova que facilitarà aquests en els seus àmbits d'actuació.

 • Proporcionar les bases conceptuals, actitudinals i procedimentals necessàries per a la comprensió, prevenció, detecció, avaluació i tractament en les diferents modalitats de la violència familiar.

 • Crear un espai per a la reflexió i la discussió en grup, des d'una perspectiva interdisciplinària per al disseny de projectes d'investigació-intervenció.

 • Garantir una assistència integral, personalitzada i amb qualitat adequada, segons els recursos de què disposem.Titulació obtinguda

Títol de la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat per el Conveni de la Haia.

Preu

950 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Atenció Integral en Salut Femenina

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Atenció Integral en Salut Femenina