Centro de Estudios Barcelona Universitas

Expert en Atenció Sanitària Urgent en Situacions Extremes i Catàstrofes

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del curs comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Identificar i tractar inicialment les situacions de risc vital que requereixen actuació immediata segons procediments i estàndards actualitzats.

 • Identificar i establir el tractament inicial de les situacions que, sense risc vital, requereixen una actuació ràpida segons procediments i estàndards actualitzats

 • Conèixer i familiaritzar-se amb les tècniques i els procediments de salvament i rescat en entorns hostils i especials.

 • Mantenir actualitzats els coneixements per afrontar les noves situacions produïdes per les emergències en situacions extremes.

 • Observació i valoració de persones en situació crítica.

 • Aplicació de procediments i protocols bàsics en l'actuació extrahospitalària: maniobres de SVB i avançat, mobilització i immobilització de pacients, rescat de víctimes, administració de medicació per vies venosa i intraòssia.

 • Aplicar les mesures terapèutiques adients als malalts en situació crítica.

 • Maneig d'utillatge específic en els serveis d'emergències extrahospitalàries.

 • Adquirir coneixements sobre els aspectes d'organització de l'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer les principals actuacions en les situacions més prevalents dins de l'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer les implicacions legals i ètiques en l'àmbit de l'atenció extrahospitalària.

 • Conèixer els aspectes psicosocials i de comunicació que afecten a les víctimes i les famílies.

 • Adquirir aquelles actituds i habilitats que afavoreixen l'actuació dels professionals en situacions d'emergència extrahospitalària.

 • Adquirir els coneixements necessaris sobre farmacologia aplicada a les situacions d'emergència extrahospitalària.

 • Conèixer la línia integrada d'assistència extrahospitalària, urgències i UCI, realitzant el seguiment de la persona atesa.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Assistència sanitària en situacions extremes I
 • Aspectes específics de l'assistència sanitària.
 • En muntanya.
 • Mal d'altura.
 • Lesions per fred. Hipotèrmia.
 • Congelacions.
 • Estabilització i transport en muntanya.
 • Lesions per esports de muntanya.
 • Reconeixement mèdic del muntanyenc.
 • En ambients desèrtics.
 • Lesions per efecte de la calor.
 • Ressuscitació del gran cremat i tractament.
 • Metge del cremat no extens.
 • En vol.
 • Efectes fisiològics del vol.
 • Estabilització i transport en el medi aeri.
 • Reconeixement mèdic del pilot i paracaigudista.
 • Aspectes específics de l'assistència sanitària.
 • Naval i subaquàtica.
 • El mareig (mal de la mar). Cinetosis.
 • Ofegament i submersió.
 • Actuació davant un nàufrag.
 • Cambra hiperbàrica.
 • Estabilització i transport en el medi naval.
 • Lesions per esports en el medi aquàtic i el seu entorn.
 • Aspectes específics de l'assistència en campanya.
 • Assistència en ambient N.B.Q.
 • Logística sanitària.
 • Classificació i triatge.
 • Desplegament sanitari en catàstrofes.
 • Cirurgia de campanya.
 • Sanitat militar espanyola en missions internacionals.
 • Aspectes específics de l'assistència sanitària.
 • En ambient tropical.
 • Malalties produïdes per virus.
 • Lesions per bacteris.
 • Malalties produïdes per fongs.
 • Malalties produïdes per protozous.
 • Vacunacions i profilaxi.
 • Patologia del viatger.
 • Patologia de l'immigrant.
 • Introducció a la catàstrofe.
 • Aspectes teòrics sobre planificació de catàstrofes.
 • Particularitats dels accidents de trànsit.
 • Accident de múltiples víctimes.
 • Accidents a l'interior d'un túnel de carretera.
 • Preparació d'un simulacre.
Mòdul II: Assistència sanitària en situacions extremes II
 • Traumatisme cranioencefàlic.
 • Traumatisme medul·lar.
 • Traumatisme toràcic.
 • Traumatisme abdominal.
 • Patologia traumatològica del membre superior.
 • Patologia traumatològica del membre inferior.
 • Politraumatitzat.
 • Farmacologia al politraumatitzat.
 • Tècniques instrumentals d'urgència.
 • Infermeria traumatològica.
 • Intervenció psicològica en catàstrofes.
 • La percepció de risc.
 • Psiquiatria en combat.
 • Característiques metge? Legals en catàstrofes.
 • Aspectes metge? Legals en temps de guerra.
 • Les ongs.
 • Urgències en odontologia. Diagnòstic i tractament a nivell de primer esglaó sanitari.
 • Formació bàsica i continuada en sanitat en ambients extrems.
 • La telemedicina i la sanitat en ambients extrems.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
14 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Resolució de problemes.
Capacitat de treballar en equip.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat d'organització i planificació.
Presa de decisions.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat d'aplicar coneixements.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 500 hores i 20 crèdits ECTS.

Durada: 3 mesos mínim i 7 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Augmentar l'efectivitat i qualitat de l'assistència sanitària urgent extrahospitalària.

 • Aportar els coneixements generals i específics sobre pautes d'actuació i tractament del personal sanitari en urgències i emergències.

 • Avaluar els principals signes i símptomes del pacient urgent mitjançant la valoració primària del personal sanitari.

 • Incidir en la importància de l'aprenentatge en la detecció precoç dels símptomes a través de l'actualització en l'educació sanitària.

 • Ordenar eficaçment la demanda urgent mitjançant entrevista ràpida i distribució si cal segons la situació de l'estructura i organització d'Atenció Primària, l'aplicació de certes tècniques pròpies de l'exercici professional sanitari.

 • Millorar la imputació de costos, facilitar el seguiment dels processos, fer possible les comparacions intra i interhospitalàries, proporcionar una informació més real i una major adaptació al procés de decisió clínica basada en protocols.

 • Conduir a un millor i més d'hora diagnòstic i tractament que limitarà la realització de proves innecessàries i les consultes repetides a urgències i als altres especialistes.

 • Utilitzar els conceptes teòrics i el coneixement de les cures sanitàries com a base per a la presa de decisions en la pràctica sanitària de SVB / A a nivell extrahospitalari.

 • Desenvolupar habilitats i presa de decisions basades en el pensament crític, en el judici clínic i en l'adquisició d'habilitats d'actuació davant de situacions urgents.Titulació obtinguda

Titulació de d'Expert en Atenció Sanitària Urgent en Situacions Extremes i Catàstrofes per la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Unitats (VAM. 062-112) d'actuació immediata i d'urgències.
Unitats d'actuació extrahospitalària i de catàstrofes.

Preu

850 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Atenció Sanitària Urgent en Situacions Extremes i Catàstrofes

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Atenció Sanitària Urgent en Situacions Extremes i Catàstrofes