Complemento Profesional

Expert en Coaching social

Complemento Profesional

Curs
On-line | Semi-presencial
  • Barcelona
300 €

Descripció

Aquesta formació proporciona eines i tècniques per a les persones que siguin introvertides i no tinguin habilitats de comunicació.

Serveix tant per a la vida professional com la personal.

La PNL té tècniques de provada eficàcia en la comunicació humana, el Coaching dirigeix per poder aconseguir els objectius i superar les limitacions que ens impedeixen arribar-hi.

Temari del curs

1. Les relacions socials avui dia.
2. Tècniques de PNL per a les habilitats de comunicació social.
3. Metodologia de Coaching.
4. Coaching social.
5. Autoestima
6. Assertivitat, empatia, tolerància.

Metodologia

Semipresencial 250 h i 12 hores pràctiques presencials o per Skype. També es pot cursar on line.

Promocions

Promoció mes d'abril: Inscriu-te sense matrícula i amb una formació intensiva de regal.

Preu

300 €
Semipresencial: 750 euros.
On line: 300 euros.

Avantatges del curs

Què distingeix a aquest curs dels altres ?. Conté tècniques especialitzades de PNL i Coaching. La possibilitat de Pràctiques per Skype facilita la flexibilitat de la formació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Coaching social

Expert en Coaching social