Centro de Estudios Barcelona Universitas

Expert en Demència tipus Alzheimer

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realización del curso comporta la adquisición de las siguientes competencias profesionales:

 • Comunicar objetivos claros y realistas respecto al paciente con algún tipo de demencia, facilitando su cumplimiento.

 • Identificar áreas de conflicto real o potencial en pacientes geriátricos con demencias, prevenirlas y conocer las estrategias necesarias para afrontarlas.

 • Organizar reuniones planificadas del equipo multidisciplinar que atiende al paciente con algún tipo de demencia, fomentando la comunicación y participación de todos los miembros del equipo, facilitando un clima de discusión adecuado y operativo.

 • Favorecer la comunicación de los componentes del equipo interdisciplinar con el paciente con demencias y su familia, informando de los objetivos y del plan de cuidados establecidos, para que participen en el mismo.

 • Saber realizar una valoración geriátrica adaptada al paciente con demencia con el fin de pautar los objetivos y las técnicas de tratamiento que el paciente requiere en cada uno de los ámbitos de su vida.

 • Mantener y restaurar la capacidad funcional y conseguir la mayor independencia del paciente con demencia en las AVD, potenciando el autocuidado y el retorno al domicilio en caso de ancianos institucionalizados.

 • Identificar y comprender los continuos avances y retos en la investigación, analizando fenómenos relacionados con las demencias con perspectiva científica, interviniendo sobre el estado físico y psicológico del sujeto.

 • Mejorar las técnicas de intervención y tratamiento farmacológico y no farmacológico.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Malaltia d'Alzheimer i qualitat de vida
 • Concepte de salut. Qualitat de vida relacionada amb la salut. Envelliment i benestar.
 • Introducció històrica de la malaltia d'Alzheimer.
 • Etiologia.
 • Demografia de l'envelliment.
 • Presentació clínica. Simptomatologia clínica i cognitiva. Expert en demència tipus Alzheimer.
 • Valoració integral de l'ancià.
 • Valoració social i recursos socials.
 • Valoració cognitiva.
 • Diagnòstic de les demències.
 • Diagnòstic diferencial: altres demències en l'ancià.
 • Diagnòstic anatomopatològic de la malaltia d'Alzheimer.
 • Cures al pacient. Nutrició i alimentació: nocions bàsiques.
 • Cures d'infermeria. Sondatge nasogàstric.
 • Tractament: mesures generals.
 • Tractament farmacològic de la malaltia d'Alzheimer.
 • Tractament rehabilitador.
 • Tractament psicològic en l'Alzheimer.
 • Prevenció de complicacions i tractament.
 • Ajuda i suport als familiars. Guia per a familiars. Associacions i grups d'ajuda.
 • Cures domiciliaris.
 • Cures pal·liatives en el tractament integrat de les demències.
 • Cures al cuidador.
 • Preparant-se per a la cura.
 • Conseqüències de la cura en la vida del cuidador.
 • Internet i Alzheimer.
 • Aspectes ètics i legals.
 • Eutanàsia.
 • Pronòstic i expectatives.
 • Alzheimer: avenços recents.
 • Documentació i legislació: llei de dependència.
 • Directori d'associacions de malalts d'Alzheimer.
Mòdul II: Estimulació cognitiva en Alzheimer
 • Influència de l'envelliment en la memòria.
 • Introducció històrica a la malaltia d'Alzheimer.
 • Etiopatogènia.
 • Curs i simptomatologia de la demència tipus Alzheimer (dta).
 • Tractament en la malaltia d'Alzheimer.
 • Intervenció cognitiva.
 • Àrees cognitives afectades en la demència tipus Alzheimer: pautes d'estimulació.
 • Exercicis d'estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer.
Mòdul III: Cuidar els que cuiden. Què i com fer-ho
 • L'envelliment i les seves implicacions per a la cura.
 • Trastorns de la vellesa. La malaltia d'Alzheimer.
 • Sobre els cuidadors.
 • Preparant-se per a la cura.
 • Conseqüències de la cura en la vida del cuidador.
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (I).
 • La cura del cuidador: com cuidar-se millor (II).
 • Com ajudar els cuidadors. La importància del suport psicològic formal.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
120 Test
21 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Resolució de problemes.
Capacitat d'organització i planificació.
Capacitat de treballar en un context internacional.
Compromís ètic.
Coneixements generals bàsics.
Coneixements bàsics del camp d'estudi.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Aprendre les habilitats necessàries per coordinar l'equip que atén el demenciat.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 500 hores i 20 crèdits ECTS.

Durada: 3 mesos mínim i 7 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Aprendre a proporcionar cures a la gent gran amb algun tipus de demència, ja que presenten necessitats sanitàries, socials i funcionals diferents a les persones joves.

 • Millorar el procés sanitari i els resultats en les síndromes demencials geriàtrics.

 • Planificar un abordatge interdisciplinari en el pacient geriàtric amb demència per disminuir la prevalença de malalties mentals i reduir la severitat dels símptomes en pacients majors institucionalitzats.

 • Millorar el sistema sanitari i l'educació al cuidador de l'ancià dement. L'atenció interdisciplinar millora la comunicació entre els diferents professionals, amb el pacient i el cuidador, disminueix la utilització de serveis i amb això el cost sanitari.

 • Promoure la formació del personal sanitari per a la pràctica interdisciplinària per a atenció al pacient amb demències.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sanitari en les intervencions en pacients geriàtrics amb demències en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Actualitzar els conceptes relatius a les demències en l'entorn sanitari i assistencial, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmic, polític, cultural, etc.).

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre demències i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquestes disciplines.Titulació obtinguda

Títol atorgat per la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Residències de gent gran.
Hospitals geriàtrics.
Centres sociosanitaris.
Unitats de geriatria d'hospitals generals.
Centre de salut mental.
Equips d'atenció domiciliària (PADES).
Hospitals de dia, geriàtrics i per a malalts d'Alzheimer.
Centres d'atenció primària.

Preu

900 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Demència tipus Alzheimer

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Demència tipus Alzheimer