Centro de Estudios Barcelona Universitas

Expert en Endocrinologia i Metabolisme

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realización del curso comporta la adquisición de las siguientes competencias profesionales:

 • Proporcionar una capacitación específica para desarrollar de forma eficaz actividades en diferentes áreas relacionadas con la nutrición y su entorno, tanto en el ámbito profesional como investigador.

 • Dotar a los alumnos/as de la formación especializada necesaria para poder desarrollar una actividad investigadora o académica, sobre temas de alimentación y salud.

 • Formar profesionales capaces de integrarse en un equipo multidisciplinar, con espíritu crítico para la búsqueda bibliográfica, el análisis estadístico de los resultados y el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.

 • Introducir al alumno-a en la utilización de recursos y técnicas punteras en la gestión de la investigación, así como actualización en temas de nutrición y salud.

 • Promover una formación para desarrollar aptitudes críticas en la aplicación del método científico.

 • Perfeccionar los conocimientos del alumno-a de forma que amplíen sus posibilidades de trabajo en el campo de la investigación, así como en empresas, asesorías, universidades, laboratorios y centros de investigación relacionados con la alimentación y la salud.

 • Capacitar investigadores para la correcta utilización de las herramientas necesarias para el diseño de un proyecto de investigación en nutrición básica y aplicada, llevarla a cabo, ser capaces de dirigirla, interpretar los resultados y escribirlos de acuerdo con la literatura científica, y ser capaces de publicarlos y difundirlos para contribuir así al conocimiento científico y al avance de la ciencia en general.


La evaluación de estas competencias se llevará a cabo mediante resolución de test de respuesta alternativa, test de respuesta múltiple, resolución de casos prácticos clínicos y problemas, desarrollo de cuadros comparativos, proyecto de investigación y búsqueda de información con la mayor evidencia científica posible.

 
Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Urgències endocrí-metabòliques
 • Diabetis mellitus.
 • Trastorns en el pacient diabètic.
 • Cetoacidosis diabètica.
 • Crisi hiperglucèmica hiperosmolar no cetòsica.
 • Glàndula tiroide.
 • Crisi tirotóxica.
 • Coma mixedematoso.
 • Glàndules suprarenals.
 • Insuficiència suprarenal.
 • Feocromocitona.
 • alteracions de l'equilibri hidroelectrolític.
 • Trastorns del sodi.
 • Trastorns del metabolisme del calci.
 • Alteracions del potassi.
 • Trastorns de l'equilibri àcid-base.
 • Acidosi metabòlica.
 • Alcalosi metabòlica.
 • Acidosi respiratòria.
 • Alcalosi respiratòria
 • Trastorns mixtos.
 • Apoplexia hipofisària
Mòdul II: Endocrinologia infantil
 • El creixement i els seus trastorns
 • Retard de creixement no orgànic
 • Adenohipòfisi
 • Neurohipòfisi
 • Tiroide
 • Paratiroides
 • Suprarenals
 • Gònades i patologia relacionada
 • Errors congènits del metabolisme
 • Hiperlipidèmies
 • Obesitat
 • Diabetis mellitus
 • Trastorns del comportament alimentari
 • Glàndula pineal
Mòdul III: Novetats en diabetis. Atenció integral i tractament
 • Diabetis mellitus: concepte, classificació i diagnòstic
 • Tractament dietètic
 • Antidiabètics orals
 • Tractament amb insulina
 • Diabetis mellitus infantojuvenil
 • Hipertensió arterial i altres factors de risc cardiovascular en diabetis mellitus
 • Complicacions agudes
 • Complicacions cròniques
 • Educació en diabetis
 • Cures del diabètic en situacions especials
 • Legislació i diabetis
 • Recursos d'internet
Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
• 200 Test
• 20 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Capacitat de treballar en equip.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Col·laborar en el control de revisió de monitorització en assaigs clínics.
Correlació histopatològica i revisió relacionades amb patologies dermatològiques.
Realitzar recerques bibliogràfiques.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 625 hores i 25 crèdits ECTS.

Durada: 3 mesos mínim i 7 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer les actualitzacions en endocrinologia pediàtrica teòrica i pràctica, aspectes clínics, metodològics, eines d'anàlisi de la informació i coneixement de l'evolució i desenvolupament físic de l'ésser humà.

 • Formar en els efectes dels nutrients sobre l'organisme i proporcionar, al mateix temps, coneixements sobre la salut de les persones.

 • Planificar amb eficàcia programes i activitats d'educació per a la salut, en l'àmbit individual, familiar, grupal i comunitari.

 • Identificar les principals dimensions i factors que han de ser objecte d'atenció en educació i promoció de la salut.

 • Formar investigadors capacitats per desenvolupar i avaluar projectes d'investigació en nutrició clínica.

 • Donar una sòlida base formativa als tècnics i especialistes en nutrició de la indústria alimentària, per cobrir un sector que fins ara ha gaudit de poques opcions formatives.

 • Cobrir un camp de gran importància en l'àmbit de la salut que permeti formar professionals per impulsar el coneixement en la nutrició i el metabolisme, amb la finalitat última de lluitar contra les malalties cròniques més prevalents en la societat moderna.

 • Capacitar els titulats per a l'autoaprenentatge, la innovació i la presa autònoma de decisions, en l'àmbit de la recerca en nutrició i metabolisme.

 • Aprofundir en els fonaments científics de la nutrició i el metabolisme humans, així com en la seva aplicació en el maneig de les malalties més prevalents, tant en l'adult com en el nen.Titulació obtinguda

Títol per la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat pel Conveni de la Haia.

Preu

995 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Endocrinologia i Metabolisme

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Endocrinologia i Metabolisme