UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Curs d'Expert en Gestió per a la Protecció Mediambiental

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Curs
On-line
15 Crèdits
1.245 €

Descripció

La realització del Curs d'Expert en Gestió per a la protecció Mediambiental habilita per responsabilitzar-se del disseny, implantació i manteniment d'un sistema de gestió mediambiental en empreses, actuar com a representant de la direcció i com a auditor intern del sistema de gestió mediambiental.

Temari del curs

(5197) Marc jurídic i fonaments de la Protecció Ambiental (6 ECTS)
• Coherència ecològica global.
• Ecosistemes.
• Contaminació atmosfèrica.
• Contaminació de l'aigua.
• Contaminació del sòl.
• Avaluació i control de la contaminació.
• Gestió dels residus.
• Anàlisi de riscos. Prevenció de la contaminació i protecció dels recursos.
• Responsabilitat de l'organització.
• Responsabilitat de l'organització.
• Dret ambiental sectorial.

(5198) Sistemes de Gestió Mediambiental. ISO 14001. (6 ECTS).
• Nocions generals de gestió ambiental.
• Implantació d'un sistema de gestió ambiental.
• ISO 14001: Objecte, camp d'aplicació i definicions.
• ISO 14001: Planificació.
• ISO 14001: Implementació i operació.
• ISO 14001: Verificació.

(5199) Auditoria de Gestió Mediambiental (3 ECTS).
• Introducció al procés d'auditoria.
• El perfil de l'auditor.
• La norma ISO 19011. Estructura i característiques bàsiques.
• La documentació del procés d'auditoria.
• La certificació del sistema de gestió ambiental
Veure més

Destinataris

Titulats universitaris, o persones amb un nivell de formació o experiència equivalent, que necessiten conèixer amb claredat i rigor els conceptes, metodologia i eines que un Sistema de Gestió de Medi Ambient implica.

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu.

El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. Els pesos percentuals establerts per avaluar les activitats de cada assignatura seran descrits en detall en la fitxa de cada mòdul o assignatura continguda en la planificació de l'ensenyament i s'establiran a partir dels màxims i mínims establerts.
Per a l'obtenció del diploma acreditatiu dels estudiants han de superar totes les proves d'avaluació proposades durant el període acadèmic i superar un examen final presencial, per al qual disposarà de dues convocatòries.

L'examen presencial es realitzés en cap de setmana.

Durada

Inici: 12 de febrer 2018.
Durada: 6 mesos.

Preu

1.245 €
L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

Material didàctic:
El material didàctic que s'entrega ha estat redactat pel Centre d'Iniciatives Professionals (CIP), comptant amb les aportacions d'experts professionals en les diferents àrees de formació. La seva acurada elaboració i la seva permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina per a l'alumne durant el període de desenvolupament de l'acció formativa i en la seva posterior activitat professional.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Expert en Gestió per a la Protecció Mediambiental

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Expert en Gestió per a la Protecció Mediambiental