Expert en Guió

Postgrau
On-line | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

En la indústria audiovisual, el guionista és el que proposa o idea el contingut narratiu del text audiovisual. El guió es converteix en un text en potència, un text complex per la pròpia estructura narrativa que concep el guionista i per la multitud de signes audiovisuals implícits en les seves paraules.
Aquest curs d'expert en guió es compon de dos mòduls separats en, guió cinematogràfic i guió de TV i ficció.
El sector audiovisual és una àrea en expansió i en constant desenvolupament pel que el guionista ha de comprendre l'estètica i les condicions econòmiques del mercat, la forma en que el seu treball pot ser vist en termes d'audiència i les etapes per les que passarà el guió des del desenvolupament fins a finalitzar la producció.

Temari

Guió Cinematogràfic:

1. La Idea com a Punt de Partida

2. Gènere i Sentit cinematogràfic

3. Estructura I

4. Estructura II

5. La Creació de Personatges i Espais

6. El Discurs: Transmissió, Narrativa i Guió Literari

7. Anàlisi i Millora de Guió Cinematogràfic

8. Com Vendre el teu Guió Cinematogràfic


Guió de TV i Ficció:

1. Gèneres i Formats de Ficció a TV

2. De la Idea al tema

3. L'Estructura de les Sèries. Trames i multitramas

4. Personatges. Situació i Conflicte

5. El Guió Literari

6. El Guió de Entreteniments: Monòlegs, Tira Còmica

7. Anàlisi i Millora de la Bíblia o Pilot

8. Com Vendre el teu Sèrie / Ficció TV

Titulació obtinguda

Diploma certificat per l'Escola Professional Audiovisual de MasterD.

Pràctiques

Pràctiques professionals en empreses audiovisuals de nivell.

Avantatges del curs

Classes en directe: Webinars, seminaris i classes.

Professorat

Professors Experts: Professionals amb experiència.
Expert en Guió
MasterD Escuelas Profesionales
Campus i seus: MasterD Escuelas Profesionales
MasterD Escuelas Profesionales Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Cursos més populars
X