Centro de Estudios Barcelona Universitas

Expert en Infermeria Cardiovascular

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del curs comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics en el camp de la infermeria cardiovascular per tal d'oferir una atenció integral al malalt. Obtenir una base de recerca i iniciació a la investigació.

 • Conèixer les bases dels diferents sistemes organitzatius assistencials d'atenció especialitzada d'infermeria cardiovascular i els rols dels diferents professionals.

 • Dirigir, organitzar i gestionar centres, col·laborant en el procés assistencial cardiovascular.

 • Elaborar hipòtesis de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals i de disseny i executar experiments i estudis observacionals.

 • Identificar els problemes i analitzar la necessitat de garantir la seguretat del malalt cardiovascular.

 • Identificar i avaluar els possibles efectes de les intervencions d'infermeria cardiovascular.

 • Planificar, dissenyar, implementar i avaluar programes cardiovasculars en diferents nivells d'intervenció i diferents contextos.

 • Realitzar i dur a terme projectes de recerca clínica i interdisciplinària i usar les aportacions de les metodologies quantitativa i qualitativa en la comprensió dels fenòmens no habituals des de l'òptica de l'atenció especialitzada d'infermeria cardiovascular.

 • Treballar en equips interdisciplinaris i entendre el treball interdisciplinari com un espai per compartir i crear el coneixement per donar respostes més integrals als problemes relacionats amb l'àrea d'infermeria cardiovascular.

 • Valorar situacions canviants que poden produir-se en l'àrea d'infermeria cardiovascular.
L'avaluació d'aquestes competències es durà a terme mitjançant resolució de test de resposta alternativa, test de resposta múltiple, resolució de casos pràctics clínics i problemes, desenvolupament de quadres comparatius, projecte d'investigació i recerca d'informació amb la major evidència científica possible.
Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Suport vital bàsic i avançat
 • Suport vital bàsic en adults.
 • Control de la via aèria. Ventilació i oxigenació.
 • Suport circulatori.
 • Arítmies cardíaques.
 • Algorismes d'actuacion en sva.
 • Tractament elèctric de les arítmies
 • Vies d'administració de fàrmacs.
 • Farmacologia en el suport vital.
 • Situacions especials en r.c.p.
 • Cures post-reanimació.
 • Sindrome coronària aguda i fibrinòlisi.
 • Suport vital bàsic en pediatria.
 • Paper del zelador en SVB / sva.
 • Qüestions metge legals relacionades amb el suport vital.
 • Equipament en urgències.
Mòdul II: Manual d'urgències cardiovasculars
 • Dolor toràcic.
 • Insuficiència cardíaca.
 • Arítmies cardíaques.
 • Cardiopatia isquèmica: atenció d'infermeria en angina de pit i infart agut de miocardi.
 • Aturada cardiorespiratòria.
 • Edema agut de pulmó.
 • Embòlia pulmonar.
 • Urgències hipertensives.
 • Shock cardiogènic.
 • Trombosi venoses.
 • Isquèmies arterials de les extremitats.
 • Urgències de pròtesis i accessos vasculars.
 • Aneurisma d'aorta.
 • Hemorràgies.
 • Accidents cerebrovasculars.
 • Síncope.
 • Tècniques en infermeria vascular.
 Mòdul III: Infart de micoardio
 • Anatomia i fisiologia del cor.
 • Etiologia i epidemiologia de l'infart.
 • Clínica i complicacions de l'infart.
 • Diagnòstic de l'infart agut de miocardi.
 • Diagnòstics diferencials de l'infart.
 • Tractament extrahospitalari.
 • Tractament intrahospitalari.
 • Actuació d'infermeria en el tractament.
 • Activitat física, prevenció i tractament de cardiomiopaties.
Mòdul IV: Atenció especialitzada d'infermeria al pacient ingressat a C.I.
 • Introducció a les cures intensives.
 • Ressuscitació cardiopulmonar.
 • Accessos vasculars.
 • Monitorització del pacient crític.
 • Ventilació mecànica en el pacient crític.
 • Sedoanalgèsia i relaxació en U.C.I ..
 • Pacient crític cardíac.
 • Pacient politraumatitzat crític.
 • Pacient crític neurològic.
 • Intoxicacions agudes.
 • Xoc. Fallada multiorgànica.
 • Donació d'òrgans i mort cerebral.
 • Pacient crític cremat.
 • Infecció en U.C.I ..
 • Alimentació i nutrició en el pacient crític.
 • Anàlisis de laboratori i obtenció de mostres en la unitat de crítics.
 • Rehabilitació en cures intensives.
 • Auxiliar d'infermeria en la unitat de cures intensives.
 • Principis legals en les cures intensives.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
• 300 Test
• 19 Supòsits Pràctics (oberts)
 
Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs


Habilitats crítiques i autocrítiques.
Capacitat de treballar en equip.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Habilitats interpersonals.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 750 hores i 30 crèdits ECTS.

Durada: 3 mesos mínim i 7 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Fomentar la investigación y mejorar la formación en enfermería cardiológica, para profesionalizar a todas las enfermeras y los enfermeros que trabajan en cardiología.

 • Promover y mantener la salud de la población.

 • Proporcionar al profesional de enfermería conocimientos específicos que le permitan administrar cuidados enfermeros a pacientes con problemas cardíacos en el ámbito de la atención primaria, hospitalaria y extrahospitalaria.

 • Formar especialistas en el área de la enfermería cardiovascular dentro de una concepción científico-técnica y humanístico-social, con el fin de prepararlo para brindar a los usuarios y sus familias, un cuidado de enfermería integral, oportuno y eficaz que lleve a mejorar su calidad de vida.

 • Adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias de enfermería para el cuidado integral del enfermo cardiovascular.

 • Facilitar el desarrollo profesional en el ámbito cardiovascular con criterios de nivel de excelencia competencial para reforzar el acierto en el manejo de la gestión de recursos, del trato con el enfermo y del respeto a sus valores, así como del resto del equipo, y en la promoción de la propia salud.

 • Ampliar los conocimientos y las habilidades para dar una atención integral y de calidad al enfermo cardiovascular.

 • Mejorar la asistencia integral al paciente de cuidados cardiovasculares.

 • Capacitar al estudiante para realizar cuidados de alta calidad dentro del área cardiovascular y de esta forma dotarle de un mayor grado de competencia en su búsqueda de crecimiento personal y profesional.

 • Garantizar una asistencia integral, personalizada y con calidad adecuada, según los recursos de que disponemos.Titulació obtinguda

Títol per la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat pel Conveni de la Haia.

Preu

1.250 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Infermeria Cardiovascular

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Infermeria Cardiovascular