Escuela abierta de negocios - EANE

Curs d'Expert en el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades GDPR-RGPD (online)

Escuela abierta de negocios - EANE

Curs
On-line | Distància
80 Hores
consultar preu

Descripció

Curs online d'Expert en el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades GDPR-RGPD.

Temari del curs

Mòdul 1. Orígens de la protecció de dades de caràcter personal.
1. Antecedents Històrics de la Protecció de Dades.
2. Evolució normativa.
3. El Dret Fonamental a la Protecció de Dades.

Mòdul 2. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei. Principis de protecció de dades.
1. Definicions.
2. Objecte.
3. Àmbit d'Aplicació.
4. Principis de la Protecció de Dades.

Mòdul 3. Categories Especials i Tractaments concrets.
1. Categories Especials de Dades Personals.
2. Disposicions Aplicables a Tractaments concrets.

Mòdul 4. Drets de les Persones i el seu Exercici.
1. Introducció.
2. Dret d'Accés.
3. Dret de Rectificació.
4. Dret de Supressió.
5. Dret a la Limitació del Tractament.
6. Dret a la Portabilitat de les Dades.
7. Dret d'Oposició.
8. Decisions Individuals Automatizadas, Incloses l'Elaboració de Perfils.

Mòdul 5. El responsable del tractament i mesures de seguretat Proactiva I.
1. Responsabilitat del Responsable de Tractament.
2. Registre de les Activitats de Tractament.
3. Mesures de Protecció de Dades des del Disseny i per defecte.
4. Anàlisi de Riscos.
5. Mesures de Seguretat Adequades.

Mòdul 6. Responsable del Tractament i mesures de seguretat Proactiva II.
1. Avaluacions d'Impacte Relativa a la Protecció de Dades (EIPD).
2. autorització prèvia o Consultes Prèvies amb l'Autoritat de Control.
3. Delegat de Protecció de Dades (DPD).
4. Notificació d'infracció de Seguretat.

Mòdul 7. Encarregat del Tractament. Obligacions i Contractes.
1. Responsabilitat de l'Encarregat del Tractament.
2. Contractes entre Responsables i Encarregats de Tractament.

Mòdul 8. Codis de conducta i certificació. Transferències internacionals de dades.

Mòdul 9. Autoritats de protecció de dades. L'AEPD i les autoritats autonòmiques.

Mòdul 10. Procediments en cas de vulneració de la normativa i règim sancionador.
Veure més

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua: Exercicis pràctics al llarg del curs.

Objetius

• Conèixer els secrets de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, des d'un doble punt de vista teòric-pràctic, de manera que en finalitzar el curs el / la alumne / a sàpiga configurar i implementar una protecció de dades eficaç i garantista en qualsevol organització, independentment de la seva naturalesa, mida o composició.

• Aprendre i integrar una política de privacitat en tots els procés d'una organització i en tots els seus canals, tant convencionals com digitals.

• Conèixer els canvis introduïts pel nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, interpretar-los i atorgar solucions pràctiques a la seva organització.

• Capacitar l'alumne / a per conèixer els riscos implícits a tot tractament de protecció de dades i ajudar-lo a identificar-los i solucionar-los amb eficàcia i de conformitat amb la legislació vigent.

• Com que la nova normativa exigeix ??el nomenament d'un delegat de Protecció de dades, la presència d'aquest Data Protection Officer (DPO) en no poques organitzacions suposa una gran oportunitat laboral per als professionals dedicats a la protecció de dades. Amb aquest curs, els / les alumnes seran capaços d'exercir les funcions d'aquest tipus de responsable amb eficàcia i amb solvència, i pot suposar una nova sortida professional en un sector incipient del mercat laboral.

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs, l'alumne rebrà el diploma acreditatiu del centre.

Perspectives laborals

Llicenciats en Dret, Informàtica, Direcció i Administració d'Empreses, Econòmiques, o qualsevol altre sector relacionat amb la matèria, que desitgin iniciar una carrera professional de futur.
Treballadors per compte propi (autònoms) que vulguin especialitzar-se en una matèria que presenta una gran demanda de professionals en gairebé tots els sectors empresarials. Grans possibilitats de formació per a aquells professionals interessats en aquest nou i demandat perfil de Delegat de Protecció de Dades (DPO).
Responsables de Protecció de Dades, de Seguretat, Qualitat, Directors de Tecnologies de la Informació que desitgin actualitzar-se en el que als seus coneixements en matèria de protecció de dades es refereix.
Desenvolupadors de pàgines web i plataformes de comerç electrònic (e-commerce).
Empreses que desitgin formar els seus treballadors i actualitzar-los en els seus drets i obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Promocions

Possibilitat de finançament.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Expert en el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades GDPR-RGPD (online)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Expert en el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades GDPR-RGPD (online)