IL3 - Universitat de Barcelona

Expert en Prevenció en Addiccions Comportamentals a la Infància i l'Adolescència

IL3 - Universitat de Barcelona

Curs
On-line
15 Crèdits
1.670 €

Descripció

En els darrers anys, les addiccions comportamentals han experimentat un gran augment, fins al punt que aquests trastorns són considerats un dels més característics de la societat actual.La prevenció durant la infància i l'adolescència és fonamental per evitar que el mal ús de les noves tecnologies, acompanyat d'un conjunt de factors de risc individuals, acabi comportant l'aparició de dependències comportamentals com l'addicció a Internet, als videojocs en línia o a les xarxes socials.També han augmentat significativament el nombre de casos de manipulació psicològica entre joves, a una banda juvenil violenta, a un grup escolar que exerceix maltractament psicològic (bullying) o per situacions de dependència emocional.L'Expert en Prevenció d'Addiccions Comportamentals en la Infància i Adolescència de l'IL3-UB et prepara per prevenir i educar en aquest tipus de trastorns no només en la teoria, sinó també en la pràctica, a través d'exemples clínics i educatius.
Veure més

Temari del curs

1. Addiccions comportamentals i altres formes de dependència
1.1. Definició i conceptes bàsics: addicció conductual, ús-abús-dependència, ús excessiu-problemàtic-patològic, tolerància, abstinència, impulsivitat, obsessivitat, compulsivitat...
1.2. Criteris diagnòstics adaptats d'altres trastorns, segons la CIE-10, el DSM-IV, el DSM-V i altres criteris)
1.3. Classificació de les addiccions conductuals
1.4. Epidemiologia i aspectes diferencials segons l'edat i el sexe
1.5. Similituds i diferències respecte a les drogoaddiccions
1.6. Factors de risc de la persona, de l'entorn i de la conducta addictiva
1.7. Models etiològics: processos psicològics. Mecanismes neurobiològics (hipòtesi de la desinhibició conductual i hipòtesis de dèficit en el sistema de recompensa). Genètica de les addiccions
1.8. Comorbiditat i característiques clíniques
1.9. Intervencions preventives i terapèutiques. Característiques generals
1.10. Aspectes socioètics i legals

2. Detecció i prevenció de les conductes addictives en la infància i adolescència
2.1. Aspectes diferencials de les conductes addictives en la infància i l'adolescència: el desenvolupament del cervell, el paper de la supervisió paterna, tipologies més freqüents, la manca de consciència, la hostilitat vers els pares, comorbiditats subjacents, el paper del fracàs acadèmic, la baixa autoestima i el rebuig social com a factors de risc
2.2. Prevalença i gravetat del problema
2.3. Estratègies i instruments per a la detecció precoç, el diagnòstic i l'avaluació dels factors de risc associats i la comorbiditat: entrevistes, qüestionaris i autoregistres per al nen o adolescent i per a la família
2.4. La prevenció i l'atenció precoç a l'escola i altres espais educatius
2.5. Altres formes de manipulació psicològica i de dependència social: bullyng i bandes juvenils.

3. Addiccions relacionades amb les noves tecnologies en joves i adults
3.1. Què són les noves tecnologies o les TIC?
3.2. Addiccions a les TIC vs. addiccions a través de les TIC?
3.3. Característiques de les TIC que afavoreixen comportaments addictius: disponibilitat elevada, comunicació ràpida i fàcil, dissociació, distorsió temporal, gratificació immediata, reforçaments múltiples, novetat contínua, anonimat...
3.4. Prevalença i gravetat del problema
3.5. Per què els nens i els adolescents s'enganxen més fàcilment a les TIC?
3.6. L'addicció a Internet i les seves aplicacions
3.7. L'addicció als videojocs i als jocs on-line
3.8. L'addicció al telèfon, al mòbil i les seves aplicacions (xats, missatgeria)
3.9. L'addicció a la TV: dibuixos animats, sèries juvenils, concursos, publicitat, reality-shows, "tele-basura"…
3.10. L'addicció als xats i a les xarxes socials
3.11. Són útils els recursos preventius i terapèutics on-line?
3.12. El treball amb les famílies
Veure més

Destinataris

A diplomats i/o llicenciats de l'àmbit socioeducatiu o sociosanitari, especialment a titulats en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Magisteri, Educació Social, Sociologia, Treball Social, Antropologia, Terapeutes Ocupacionals, Infermeria, Medicina, Pediatria i Psiquiatria.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 5 novembre 2015.
Final curs: 15 març 2016.

Objectius

L'objectiu principal del programa és formar experts en la prevenció d'addiccions conductuals i manipulació psicològica en la infància i l'adolescència. Per aconseguir-ho, el programa et prepara perquè siguis capaç de:


Comprendre de manera integral les addiccions comportamentals i la manipulació psicològica.
Dominar el vocabulari afí de les persones afectades, segons les tipologies.
Disposar de les estratègies necessàries per aplicar programes d'intervenció amb assessorament psicològic, en el cas dels professionals amb un perfil professional orientat a la prevenció i educació.
Realitzar un seguiment i avaluació de les intervencions realitzades per psicòlegs.
Realitzar tasques d'orientació tant a famílies com a altres professionals.
Dissenyar i implementar accions de prevenció.

Titulació obtinguda

Expert en Prevenció d'Addiccions Comportamentals en la Infància i l'Adolescència per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 15 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

1.670 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-lo:
Aprofundiràs en l?efecte que tenen les noves tecnologies en les addiccions comportamentals, tant en les noves com en les clàssiques.
Disposaràs de les estratègies necessàries per aplicar programes d'intervenció amb assessorament psicològic.
Compartiràs aula amb psicòlegs i psiquiatres que a la seva activitat diària es dediquen a la prevenció i intervenció de trastorns conductuals. Enfocament multidisciplinari.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Prevenció en Addiccions Comportamentals a la Infància i l'Adolescència

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Prevenció en Addiccions Comportamentals a la Infància i l'Adolescència