IL3 - Universitat de Barcelona

Expert en Tractament Dietètic del Sobrepès i l'Obesitat

IL3 - Universitat de Barcelona

Curs
On-line
500 Hores
1.970 €

Descripció

El sobrepès i l'obesitat formen un dels principals problemes sanitaris en la nostra societat. Aquesta problemàtica és, per tant, habitual en les consultes dels Dietistes- nutricionistes. Com a professional en aquest àmbit, has d'estar preparat per dur a terme el tractament adequat d'aquests pacients.El curs Expert en Tractament Dietètic del Sobrepès i l'Obesitat, respon als reptes professionals en aquest àmbit. Està dissenyat i impartit per experts en nutrició humana i dietètica i en medicina del món professional i universitari.El programa et prepara per identificar el quadre clínic i metabòlic del pacient, valorar l'estat nutricional i establir protocols d'actuació, així com fer recomanacions nutricionals i dietètiques i proposar altres eines per al tractament (educació alimentària i activitat física). En definitiva, et prepara perquè puguis oferir el tractament adequat als pacients amb sobrepès i obesitat.

Veure més

Temari del curs

1. Etiologia i fisiopatologia de l'obesitat
1.1. Aspectes generals de l'obesitat.
1.2. El teixit adipós.
1.3. Regulació de la fam i la sacietat.
1.4. Etiologia i fisiopatologia.
1.5. Comorbiditats associades a l'obesitat i el risc que comporten.

2. Valoració del pacient obès
2.1. Avaluació de l'adipositat i composició corporal en el pacient obès.
2.2. Valoració psicosocial del pacient amb obesitat i aspectes pràctics en la presa de contacte amb el pacient amb sobrepès i obesitat.
2.3. Avaluació de la ingesta alimentària i de les necessitats energètiques i nutricionals.
2.4. Avaluació del pacient obès, criteris d'intervenció terapèutica i eines per al tractament de l'obesitat i les seves comorbiditats.

3. Dietes per a l'obesitat
3.1. Dieta per a la prevenció de l'obesitat.
3.2. Planificació dietètica.
3.3. Dietes hipocalòriques: tipus, ús terapèutic i maneig durant la pèrdua de pes.
3.4. Altres aspectes del tractament dietètic de l'obesitat.
3.5. Definició i característiques dels substitutius de menjars.
3.6. Evidència científica en la utilització dels substitutius de menjars per a dietes. Avantatges i inconvenients del seu ús en els programes de pèrdua de pes.
3.7. Protocol d'pautat de substitutius de menjars en les dietes d'aprimament.
3.8. Alteracions nutricionals associades a la cirurgia bariàtrica.
3.9. Pautes alimentàries i dietètiques en la cirurgia bariàtrica.

4. Altres pilars en el tractament de l'obesitat: educació alimentària i activitat física
4.1. Aspectes generals de l'educació alimentària.
4.2. L'educació alimentària com a part del tractament per marcar pautes al pacient obès.
4.3. Programes d'educació alimentària per a la prevenció i el tractament del sobrepès i l'obesitat.
4.4. Activitat i exercici físic en l'obesitat: aspectes bàsics.
4.5. Exercici físic en el tractament de l'obesitat.

5. Projecte final i casos clínics
5.1. Presentació presencial del Projecte Final.
Veure més

Destinataris

Dirigit a dietistes-nutricionistes. Es requereix la Diplomatura o el Grau en Nutrició Humana i Dietètica.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 04-nov-15.
Fi: 19-jul-16.

Objetius

Descriure de forma general l'etiologia i fisiopatologia de l'obesitat i les malalties de risc associades amb la finalitat d'ajudar a identificar el quadre clínic i metabòlic dels pacients amb sobrepès i obesitat des de la consulta del dietista-nutricionista ja sigui hospitalària, extrahospitalària o privada .
Analitzar els mètodes de valoració de l'estat nutricional del pacient amb sobrepès i obesitat, establir protocols d'actuació des de la consulta per valorar el pacient obès en totes les seves dimensions: aspectes psicosocials, estudi de la composició corporal, establiment de les necessitats energètiques, valoració qualitativa i quantitativa de la ingesta alimentària, història clínica i antecedents familiars, paràmetres bioquímics i teràpia farmacològica.
Definir les recomanacions nutricionals i dietètiques per a una dieta d'aprimament com estratègia en el tractament dietètic del sobrepès i l'obesitat.

Titulació obtinguda

Expert en Tractament Dietètic del Sobrepès i l'Obesitat per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 20 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

1.970 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-:
Formació exclusiva per dietistes-nutricionistes en un dels principals problemes sanitaris de la nostra societat.
Adquiriràs les habilitats, els coneixements i les actituds necessàries per a la teva activitat professional.
6a edició del curs, impartit per experts del món professional i universitari.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Tractament Dietètic del Sobrepès i l'Obesitat

També et recomanem aquests cursos

Expert en Tractament Dietètic del Sobrepès i l'Obesitat