Expert Universitari en Cooperació al Desenvolupament i Transformació Global. Actors i agendess, Gestió de Projectes i Noves Tecnologies

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)

Descripció

Amb el postgrau Expert Universitari en Cooperació al Desenvolupament i Transformació Global. Actors i agendess, Gestió de Projectes i Noves Tecnologies, analitzaràs el sistema de cooperació internacional, els seus actors i les diferents agendes; integraràs l'enfocament comunitari, que afavoreix una cooperació horitzontal; seràs capaç d'identificar, dissenyar i avaluar projectes de cooperació al desenvolupament, i faràs una aproximació a les noves tecnologies i el seu paper transformador.

Temari

EXPERT UNIVERSITARI EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I TRANSFORMACIÓ GLOBAL: ACTORS I AGENDES, GESTIÓ DE PROJECTES I NOVES TECNOLOGIES (15 ECTS)

 • 3.1.- Actors i agendes de cooperació al desenvolupament (6 ECTS)
 • 3.2. El sistema de cooperació des de l'acció comunitària: aspectes psicosocials i participació (3 ECTS)
 • 3.3.- Identificació, planificació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament (3 ECTS)
 • 3.4.- Noves tecnologies com a instrument pel canvi social: de la bretxa digital als social media (3 ECTS)

Requisits

 • 1 fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport.
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Original o fotocòpia compulsada del títol universitari que dóna accés a la formació de màster (la compulsa del títol la pots realitzar al Servei d'Atenció als Estudiants presentant l'original).
 • Fotocòpia del document en el qual consti el número d'afiliació a la Seguretat Social només per a menors de 28 anys (no és la targeta sanitària). Pots sol·licitar-la a qualsevol oficina de la Seguretat Social o bé fotocopiar la capçalera d'una nòmina o vida laboral.
 • Fotocòpia de la llibreta bancària o document en el qual consti el número de compte bancari i el(s) titular(s) del compte, per fer la domiciliació dels rebuts.
 • Comprovant de l'abonament de la taxa de preinscripció (no retornable).

Metodologia

Participació proactiva a les sessions presencials. Presentacions i dinàmiques proposades pel professorat, treballs en seminaris sobre cursos pràctics, lectures i material audiovisual de referència. El màster inclou la implicació d?experts reconeguts en l?àmbit de la cooperació al desenvolupament i l?acció comunitària, així com l?intercanvi d?experiències amb diferents organitzacions del camp per tractar sortides professionals en l'àmbit. També té una àmplia oferta de pràctiques a entitats de cooperació per al desenvolupament tant nacionals com a diversos països de l?estranger.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellano

Durada

Duració: 3 mesos, 15 crèditos. Matrícula: A partir del 2 de maig de 2020. Dates d'impartició: De març a maig 2021.

Objectius

 • Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament, com ara :
  • a) la cooperació no governamental i el paper de les ONGD en el context de crisi; 
  • b) els organismes internacionals com les Nacions Unides i la Unió Europea, així com les seves agendes vinculades a la reducció de la pobresa i les desigualtats; 
  • c) els nous actors i dinàmiques en la cooperació al desenvolupament, com són la cooperació descentralitzada i la cooperació Sud-Sud i triangular, i 
  • d) el paper de les xarxes internacionals de solidaritat i els moviments socials globals amb la seva agenda de justícia global.
 • Aproximar-se a la cooperació des de l'acció comunitària, en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comunitats en els processos de transformació social.
 • Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d'eines com l'Enfocament del Marc Lògic o la Teoria del Canvi.
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument pel canvi social i poder analitzar des les dificultats d'accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament, fins a l'impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.

Titulació obtinguda

Títol propi d'Expert Universitari en Cooperació en el Desenvolupament i Transformació Global.

Pràctiques

No hi ha pràctiques

Perspectives laborals

Administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, etc.): Tècnics de cooperació Gestors de projectes (avaluació, gestió, direcció) Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament: Consultors Tècnics de cooperació ONGD i d?altres organitzacions de la societat civil: Gestors i personal de l?organització en organitzacions no lucratives especialitzades Interventors comunitaris Assessors en organitzacions com a experts temàtics Sector privat i àmbit de la consultoria: Gestors de projectes Instituts de recerca i àmbit universitari: Investigadors en l?àmbit de la cooperació al desenvolupament, migracions, diversitat cultural, drets humans, etc.

Promocions

 • Matrícula abans del 13/07/2020: 5% de descompte
 • Matrícula abans del 14/09/2020: 2,5% de descompte.

Aquests dos descomptes són acumulables amb:

 • Exalumnes en el primer any després de finalitzar estudis de grau: 25% de descompte.
 • Si ets alumni de la Facultat: 15% de descompte
 • Membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte.
 • Responsables de pràctiques: consulteu els descomptes.

Els postgraus són bonificables per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

*Consulteu els col·legis professionals amb conveni

Preu

entre 2500 € i 5000 €
125 euros / ECTS + 100 euros preinscripció + 90 euros taxes de matrícula

Professorat

Direcció: Aina Labèrnia Romagosa. Quadre docent: Davinia de Ramon Íñigo Macias José Mansilla Pere Mora Ticó Txus Morata García Ivan Navarro Abel Sampériz Esther Vivas
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Expert Universitari en Cooperació al Desenvolupament i Transformació Global. Actors i agendess, Gestió de Projectes i Noves Tecnologies
També et recomanem aquests cursos
X