Expert universitari en teràpies miofascials

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (URL)

Descripció

En la darrera dècada, les tècniques d'inducció miofascial han guanyat en fisioteràpia un camp sense precedents. Les limitacions del sistema miofascial produeixen dolor i frenen la recuperació de la funció. Hom considera que la inducció miofascial és la peça oblidada en la cadena de tractaments efectuats pels terapeutes encarregats de restaurar la funció i d'alleugerir el dolor.

Temari

El títol d'expert universitari en tècniques miofascials s'estructura en tres nivells, i cada nivell en tres o quatre seminaris:

Mòdul 1: Nivell I. Inducció miofascial i Tècniques estructurals (9 ECTS).
- Anatomia i fisiologia I
- Biomecànica I
- Fonaments del procés miofascial
- Avaluació miofascial I
- Aplicació de tractaments miofascials I

Mòdul 2: Nivell II. Inducció miofascial i Tècniques globals (8 ECTS).
- Anatomia i fisiologia II
- Biomecànica II
- Avaluació miofascial II
- Aplicació de tractaments miofascials II

Mòdul 3: Nivell III. Inducció miofascial i Tècniques integrades (8 ECTS)
- Anatomia i fisiologia III
- Biomecànica III
- Avaluació miofascial III
- Aplicació de tractaments miofascials III

Mòdul 4: Bases metodològiques de la recerca (1 ECTS)

Mòdul 5: Bioètica i Deontologia (1 ECTS)

Destinataris

Graduats i Diplomats en Fisioteràpia.

Durada

3 anys.

Objectius

Aconseguir que el participant, al llarg del desenvolupament dels seminaris, adquireixi aquelles habilitats i destreses que li permetin, en la seva activitat professional, realitzar una apropiada avaluació i tractament dels pacients afectats per la síndrome de la disfunció miofascial.

Titulació obtinguda

Expert universitari en teràpies miofascials expedit per la Universitat Ramon Llull. El crèdit europeu (ECTS) és la unitat de mesura del treball de l?alumne per assolir els objectius del programa d'estudis, integrant els ensenyaments teòrics i pràctics així com la dedicació individual.

Preu

3770 €
El preu d?aquests estudis per al curs 2014-15 - Nivell I : 1.008 euros (9 crèdits). - Nivell II: 896 euros (7 crèdits). - Nivell III: 1.120 euros (11 crèdits). Inclou els mòduls de Bioètica i de Metodologia de recerca.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Expert universitari en teràpies miofascials
També et recomanem aquests cursos
X