Explotacions Agràries Extensives

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Competències Professionals
Aquest professional serà capaç de:
Organitzar i gestionar una explotació familiar agrària.
Preparar, manejar i mantenir en ús les instal·lacions, maquinària i equips de l'explotació agrària.
Realitzar les labors/operacions de cultiu en explotacions extensives de cultius herbacis.
Realitzar les labors/operacions de cultiu en explotacions extensives de cultius arboris i arbustivos.
Realitzar les operacions de control fitosanitari, preservant el medi ambient i la sanitat dels aliments.
Realitzar operacions de maneig racional del bestiar.
Realitzar operacions de producció del bestiar per a llet, carn, llana i aprofitaments apícolas en explotacions de cultius extensius.
Llocs de treball que pot exercir

Cap d'explotació agrària.
Tractorista en el sector agrari.
Encarregat d'explotació de secà i de regadiu.
Maquinista d'equips agrícoles.
Operador de màquines i equips agrícoles.
Plaguero o aplicador de fitosanitaris.
Capatàs de reg.
Cap de taller rural.
Cap de magatzem de productes agrícoles.
Gerent de cooperatives de producció.
Gerent de societats agràries de transformació o altres associacions de productors.
Temari

Organització i gestió d'una explotació agrària familiar.
Instal·lacions agràries.
Mecanització agrària.
Cultius herbacis.
Cultius arboris i arbustivos.
Mètodes de control fitosanitari.
Maneig racional del bestiar.
Producció ramadera lligada a la terra.
Agrotecnología.
Formació i Orientació Laboral.
En empreses, en finalitzar la formació en el centre educatiu, completant-la i realitzant activitats pròpies de la professió:

Formació en Centres de Treball (F.C.T.).
Campus i seus: ECA de Gandesa
ECA de Gandesa
c. Assís Garrote, s/n 43780 Gandesa (Tarragona)
Cursos més populars
X