F.P. Grau Mitjà

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Requisits per accedir a Grau Mitjà

Per accedir a aquestes titulacions és necessari haver completat l'ESO Els alumnes amb estudis realitzats en altres països, hauran de tramitar l'homologació corresponent amb el sistema educatiu espanyol.

També poden accedir a la formació professional de grau mitjà aquelles persobas que estiguin en possessió d'alguna de les següents titulacions o estudis:

? Títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar.
? Segon curs de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
? Segon curs del primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans.
? Dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
? Altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.
En cas que no es posseir cap dels requisits anteriorment esmentats, els aspirants podran realitzar una prova d'accés que serà convocada per les distintes administracions educatives de les comunitats autònomes, i la superació tindrà validesa en tot el territori nacional. Per accedir per aquesta via als cicles formatius de grau mitjà, es requerirà tenir, com a mínim, disset anys complerts l'any de realització de la prova.

A més, es permet cursar un cicle formatiu de grau mitjà quedant exempts de prova a aquells aspirants que hagin superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Els Cicles de Formatius de Grau Mitjà disponibles CEV són el grau mitjà en Laboratori d'Imatge i el Grau Mitjà en Caracterització. Cada un té una durada de 2000 hores lectives, que es cursen en dos anys acadèmics, de les quals 380 hores del segon cicle es desenvolupen dins de les empreses al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

L'empresa per a la realització de la FCT serà elegida per l'alumne orientat pels seus professors i el número d'ordre per a aquesta elecció estarà determinat pel seu expedient acadèmic personal.

TÈCNIC EN LABORATORI D'IMATGE AMB ACCÉS A GRAU SUPERIOR El curs de Grau Mitjà en Laboratori d'Imatge està destinat a la formació de professionals experts en el terreny de la imatge digital, fotografia digital, realització, producció i postproducció d'audiovisuals. Amb un programa actualitzat a les demandes del mercat d'avui dia, s'imparteixen els coneixements per crear un perfil professional qualificant apte per exercir-se en diversos càrrecs de les empreses del sector audiovisual. TÈCNIC EN CARACTERITZACIÓ AMB ACCÉS A TÈCNIC SUPERIOR EN ASSESSORIA D'IMATGE El curs de Grau Mitjà en Tècnic en Caracterització i Maquillatge està destinat a la formació de professionals experts en la creació de personatges a través de l'estilisme i el domini de tècniques de perruqueria i maquillatge. Es crea un perfil professional qualificant per a exercir en productores audiovisuals, de televisió, teatre, salons de perruqueria, maquillatge i estètica i maquillatge de serveis funeraris.
F.P. Grau Mitjà
CEV Escuela Superior de Comunicación Imagen y Sonido
Campus i seus: CEV Escuela Superior de Comunicación Imagen y Sonido
CEV Escuela Superior de Comunicación Imagen y Sonido
CALLE DE GAZTAMBIDE, 65 28015 Madrid
Cursos més populars
X