Descripció

Curs presencial a Barcelona de Finances per a no financers.

Temari

1.      Estats comptables: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria econòmica.
2.      Pla general de comptes: principis comptables, codificació comptable, implicacions del nou pla.
3.      Metodologia comptable: doble partida, els assentaments, cicle comptable.
4.      Pressupost: pla de tresoreria.

Destinataris

Professionals o persones interessades en la comptabilitat i la fiscalitat bàsica.

Metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d?exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Durada

20, 21, 27 i 28 de maig de 2016.

Objectius

-Conèixer i aprendre els conceptes i principis de la comptabilitat i la fiscalitat, que permetin l?elaboració dels documents bàsics de control econòmic.
-Aprendre a interpretar els documents de control econòmic, per conèixer i controlar la situació econòmica -financera de la nostra entitat i per prendre les decisions oportunes.

Titulació obtinguda

Certificat acreditatiu de la Fundació Pere Tarrés.

Professorat

Alícia Artiaga Porcar Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, responsable d´administració i finances d´Amnistia Internacional Catalunya i membre del Patronat de la Fundació Comtal del Casc Antic de Barcelona. Professora del Departament de Gestió de la Fundació Pere Tarrés.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Finances per a no financers
També et recomanem aquests cursos
X