Finances per a no financers

Descripció

Curs presencial a Barcelona de Finances per a no financers.

Temari

1.      Estats comptables: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria econòmica.
2.      Pla general de comptes: principis comptables, codificació comptable, implicacions del nou pla.
3.      Metodologia comptable: doble partida, els assentaments, cicle comptable.
4.      Pressupost: pla de tresoreria.

Destinataris

Professionals o persones interessades en la comptabilitat i la fiscalitat bàsica.

Metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d?exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Durada

20, 21, 27 i 28 de maig de 2016.

Objectius

-Conèixer i aprendre els conceptes i principis de la comptabilitat i la fiscalitat, que permetin l?elaboració dels documents bàsics de control econòmic.
-Aprendre a interpretar els documents de control econòmic, per conèixer i controlar la situació econòmica -financera de la nostra entitat i per prendre les decisions oportunes.

Titulació obtinguda

Certificat acreditatiu de la Fundació Pere Tarrés.

Professorat

Alícia Artiaga Porcar Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, responsable d´administració i finances d´Amnistia Internacional Catalunya i membre del Patronat de la Fundació Comtal del Casc Antic de Barcelona. Professora del Departament de Gestió de la Fundació Pere Tarrés.

Lloc on s'imparteix el curs

Formació,Consultoria i Estudis Carolines, 10 08012 Barcelona
Finances per a no financers
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Campus i seus: Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
c/Carolines 10 08012 Barcelona
Cursos més populars
X