Curs de Flipped Learning

Curs
On-line
75 €

Descripció

El Flipped Learning, també conegut com a Classe Invertida o Flipped Classroom no és tant una metodologia sinó més aviat un model pedagògic que proposa transferir el treball de determinats processos d'aprenentatge, que habitualment es realitzen a l'aula, a altres espais, en general a casa de l'alumne, amb la finalitat d'aprofitar el temps disponible dins de l'aula per treballar aspectes en els quals és més necessària l'ajuda i experiència del docent.
Aquest model té el seu origen en l'institut Woodland Park, CO, quan, al 2007, dos dels seus professors, Jonathan Bergman i Aaron Sams van començar a gravar classes en presentacions de PowerPoint amb l'objectiu  que aquells alumnes que faltaven a les seves classes poguessin disposar igualment de les lliçons.
Combinant l'aplicació d'aquest model, juntament amb l'ús de tecnologies aplicades a l'educació, es permet que l'alumnat pugui realitzar a casa, o a qualsevol altre espai fora de l'aula, aquelles tasques que impliquen nivells cognitius d'ordre inferior. Prenent com a base la taxonomia de Bloom (revisada al s. XXI), trobem les diferents habilitats de pensament que formen part del procés d'aprenentatge: Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Avaluar i Crear. El model Flipped Learning proposa que les tres primeres categories (considerades d'ordre inferior) puguin treballar-se des de casa mitjançant eines i recursos, mentre que les tres últimes, Analitzar, Avaluar i Crear, puguin ser treballades a classe amb la guia del docent.
Finalment, cal comentar que aquest model posa a l'alumnat al centre del procés d'ensenyament – aprenentatge, tenint en compte les seves característiques a l'hora de seleccionar les tecnologies utilitzades i les metodologies que millor s'adapten a les necessitats de la nostra classe (treball per projectes, treball col·laboratiu, problem based learning, etc …)
Desenvolupant les següents habilitats:
  • Flipped Learning: com donar la volta a les classes.
  • Competència digital del docent.
  • Criteris per a la selecció de recursos digitals.
En conseqüència, l'exercici d'una professió de tan alt nivell de complexitat com és la docent, exigeix, no només la millora de les capacitats professionals docents individuals, sinó també alinear les habilitats professionals individuals per crear sinergies col·lectives que permetin avançar en la configuració de comunitats professionals d'aprenentatge, que siguin la base de les organitzacions que aprenen i que siguin els fonaments per a un desenvolupament professional docent adequat a cada context que faciliti el lideratge pedagògic requerit.
Desenvolupant les següents habilitats:
  • L'observació entre iguals.
  • Gestió del temps.
  • Reunions d'avaluació efectives.

Destinataris

La plataforma de TeachersPro es dirigeix principalment a docents i a professionals de l'educació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol i anglès.

Durada

Temps aproximat en la Plataforma (Teoria): 24h. Temps aproximat a l'Aula (Pràctica): 21h.

Titulació obtinguda

En acabar cada desafiament es rebrà un diploma de TeachersPRO i de la Càtedra Escalae d'Innovació Educativa de la Universitat de Màlaga. Els diplomes estan inclosos en el preu del desafiament. A més, recentment es va signar un acord de col·laboració amb la Finland University, que és l'organisme encarregat de la certificació de les competències docents de l'usuari que ho desitgi. Aquesta certificació està avalada pel prestigi internacional de la seva institució.
Campus i seus: TeachersPro®
TeachersPro
Calle Numància, 185 2º #8211 08023 Barcelona
Cursos més populars
X