EducaciOnline

Programa Superior en Agent de Viatges, Màrqueting a Internet i e-commerce

EducaciOnline

Curs
On-line
420 Hores
3.150 €

Descripció

Internet és una gran oportunitat professional per als agents de viatges.

Posicionament en cercadors, enllaços patrocinats, màrqueting en xarxes socials, màrqueting viral, e-mail màrqueting, publicitat interactiva, comerç electrònic ... les noves tecnologies han entrat amb força en el sector turístic, que necessita professionals altamante preparats per afrontar aquesta revolució tècnica i empresarial que ja ha començat.

El curs d' Agent de Viatges, Màrqueting a Internet i e-commerce t'ofereix els coneixements necessaris per desenvolupar-se professionalment com a agent de viatges, adaptant al nou entorn i explotant amb èxit les possibilitats estratègiques i comercials que avui en dia ofereix Internet a aquest sector.

Gràcies a aquest curs i al seu complet pla d'estudis aprendràs a conèixer els nous recursos, aplicacions i eines que la revolució tecnològica ofereix al sector turístic i més concretament a l'agent de viatges: •     Estructura del mercat turístic

 •     Comercialització i venda de serveis turístics

 •     Producció de productes i serveis turístics en AAVV

 •     Gestió de reserves

 •     Màrqueting a Internet

 •     La web 2.0 i el comerç electrònicLa globalització i la revolució tecnològica obren noves oportunitats que fins fa poc eren inimaginables en el mercat turístic. Per això les empreses del sector busquen professionals capaços d'entendre i liderar els canvis que s'estan produint.

Aprèn com aprofitar les avantatges d'internet al sector turístic.

Sens dubte Internet és la gran revolució del segle XXI per a molts sectors de l'economia i, especialment, per al sector turístic. Avui dia els agents de viatges necessiten més preparació tècnica i tecnològica per adaptar-se i aprofitar les noves oportunitats de negoci que actualment ja ofereix Internet.

El curs d' Agent de Viatges, Màrqueting a Internet i e-commerce d'EducaciOnline posa la teva disposició els coneixements i tècniques necessàries per a treballar com a agent de viatges i, al mateix temps, les eines més modernes per treure el màxim el màxim partit a les grans avantatges que Internet ofereix en el camp de la intermediació turística.


Veure més

Temari del curs

 • Oferta i demanda turístiques
 • Productes i activitats turístiques
 • Les agències de viatge
 • Mitjans de transport
 • Serveis solts, tarifes i billetatge
 • Viatges combinats
 • Reserves aèries I
 • Reserves aèries II
 • Planificació estratègica
 • Màrqueting mix
 • La venda a les agències de viatges
 • Introducció al màrqueting
 • El lloc web
 • Les principals eines del màrqueting en internet orientat a resultats
 • L'entorn del nostre projecte de promoció. La web 2.0.
 • Objectius d'una web. Perfil de l'internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
 • Social media màrqueting. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital. Link building. Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. aspectes relacionats amb l'origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d'afiliació. Altres opcions de promoció
 • Màrqueting mòbil
 • Comunicació persuasiva a la web 2.0
 • Comerç electrònic
 • Aspectes crítics del comerç electrònic
 • La gestió dels clients i proveïdors per internet
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Identificar els elements i les empreses que formen l'oferta turística, així com les seves relacions i grau de participació en el sector.
Relacionar els factors que condicionen el comportament de la demanda turística local, nacional i internacional.
Analitzar els diferents productes i activitats turístiques que s'ofereixen en el mercat turístic, així com les estadístiques, informes i estudis del sector.
Identificar i relacionar les destinacions i les activitats turístiques amb els diferents productes turístics.
Organitzar l'estructura i el funcionament d'una agència de viatge.
Assessorar als clients de forma professional sobre destinacions, productes, serveis i tarifes se manera que es generi confiança i es desperti interès de compra.
Programar, organitzar, operar, controlar i vendre serveis turístics solts i viatges combinats que s'adaptin a les necessitats del client i generin ingressos i rendiments òptims per a l'empresa.
Establir un pla d'e-màrqueting per a una empresa.

Requisits

Requisits d'accés:

Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).

Una capacitat professional adequada.

Durada

Durada: 19.5 mesos

Inici: Octubre 2017

Titulació obtinguda

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies d?Agent de Viatges i Màrqueting a Internet i e-Commerce.

Diploma de Extensión Universitaria de la UOC en marketing en internet y comercio electrónico.

Perspectives laborals

El curs capacita el titulat per a la programació i gestió de viatges combinats i la venda de serveis
turístics en agències de viatges ia través d'altres unitats de distribució.
Així mateix, tenint en compte la importància del paper que exerceix internet en el sector turístic, estarà
preparat per dissenyar, planificar i gestionar les diferents eines de promoció, fidelització i venda a través
l'ús de les noves tecnologies, així com per definir i controlar una estratègia de màrqueting a internet i
desenvolupar iniciatives de negoci basades en la Xarxa

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Agent de Viatges, Màrqueting a Internet i e-commerce

Programa Superior en Agent de Viatges, Màrqueting a Internet i e-commerce