EducaciOnline

Agent de Viatges

EducaciOnline

Curs
On-line
12 Mesos
2.395 €

Descripció

Com a conseqüència de la globalització, l'avenç de les tecnologies i els canvis en el sector serveis han tingut lloc grans innovacions en el món de la intermediació turística, apareixent noves formes i readaptant les ja existents.

L'objectiu principal del curs és proporcionar els coneixements i habilitats necessàries per poder desenvolupar-se en qualsevol tipus d'agència de viatges, mitjançant una adequada formació el més pràctica possible, destacant el paper professional clau que desenvolupa l'agent de viatges en l'actual entorn de revolució tecnològica i excés d'informació.

Els continguts del curs se centren en dos aspectes bàsics. El primer d'anàlisi i estudi de l'estructura de mercat, organització i comercialització dels productes turístics. El segon, se centra en la gestió mitjançant l'aplicació de sistemes globals de distribució.Perfil professional

El curs capacita el titulat per a la programació i realització de viatges combinats, així com per a la venda de serveis turístics en agències de viatges ia través d'altres unitats de distribució.

Facilita l'exercici de funcions de mediació amb els clients / proveïdors, assessorament als clients i organització de productes turístics i participació en el desenvolupament de programes de màrqueting amb l'objectiu d'assegurar la satisfacció dels clients.Competències

• Identificar els elements i les empreses que formen l'oferta turística, així com les seves relacions i participació en el sector.

• Interpretar estadístiques, informes i estudis del sector per tal de poder establir patrons de comportament del turista.

• Relacionar els factors que condicionen el comportament de la demanda turística local, nacional i internacional.

• Analitzar els diferents productes i activitats turístiques que s'ofereixen al mercat turístic.

• Identificar i relacionar les destinacions i les activitats turístiques amb els diferents productes turístics.

• Organitzar l'estructura i el funcionament d'una agència de viatge.

• Assessorar als clients de forma professional sobre destinacions, productes, serveis i tarifes, de manera que es generi confiança i es desperti interès de compra.

• Programar, organitzar, operar, controlar i vendre serveis turístics solts i viatges combinats que s'adaptin a les necessitats del client i generin ingressos i rendiments òptims per a l'empresa.

• Gestionar la prestació de serveis i l'emissió de la documentació segons les condicions establertes.

• Administrar unitats o departaments específics d'agències de viatges i participar en el desenvolupament dels seus programes comercials.

• Desenvolupar i utilitzar tècniques de distribució i promoció de vendes i de negociació, estimant la seva importància per a l'assoliment dels objectius empresarials.

Veure més

Temari del curs

Oferta i demanda turístiques
Productes i activitats turístiques
Les agències de viatge
Mitjans de transport
Serveis solts, tarifes i billetatge
Viatges combinats
Reserves aèries I
Reserves aèries II
Planificació estratègica
Màrqueting mix
La venda a les agències de viatges
Veure més

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: 9 d'octubre 2019

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Agent de viatges.

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

2.395 €
Quota: 99 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Agent de Viatges

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos