Curs d'Agent de Viatges

EducaciOnline

Descripció

Com a conseqüència de la globalització, l'avenç de les tecnologies i els canvis en el sector serveis han tingut lloc grans innovacions en el món de la intermediació turística, apareixent noves formes i readaptant les ja existents.
L'objectiu principal del curs és proporcionar els coneixements i habilitats necessàries per poder desenvolupar-se en qualsevol tipus d'agència de viatges, mitjançant una adequada formació el més pràctica possible, destacant el paper professional clau que desenvolupa l'agent de viatges en l'actual entorn de revolució tecnològica i excés d'informació.
Els continguts del curs se centren en dos aspectes bàsics. El primer d'anàlisi i estudi de l'estructura de mercat, organització i comercialització dels productes turístics. El segon, se centra en la gestió mitjançant l'aplicació de sistemes globals de distribució.

Perfil professional
El curs capacita el titulat per a la programació i realització de viatges combinats, així com per a la venda de serveis turístics en agències de viatges ia través d'altres unitats de distribució.
Facilita l'exercici de funcions de mediació amb els clients / proveïdors, assessorament als clients i organització de productes turístics i participació en el desenvolupament de programes de màrqueting amb l'objectiu d'assegurar la satisfacció dels clients.

Competències
• Identificar els elements i les empreses que formen l'oferta turística, així com les seves relacions i participació en el sector.
• Interpretar estadístiques, informes i estudis del sector per tal de poder establir patrons de comportament del turista.
• Relacionar els factors que condicionen el comportament de la demanda turística local, nacional i internacional.
• Analitzar els diferents productes i activitats turístiques que s'ofereixen al mercat turístic.
• Identificar i relacionar les destinacions i les activitats turístiques amb els diferents productes turístics.
• Organitzar l'estructura i el funcionament d'una agència de viatge.
• Assessorar als clients de forma professional sobre destinacions, productes, serveis i tarifes, de manera que es generi confiança i es desperti interès de compra.
• Programar, organitzar, operar, controlar i vendre serveis turístics solts i viatges combinats que s'adaptin a les necessitats del client i generin ingressos i rendiments òptims per a l'empresa.
• Gestionar la prestació de serveis i l'emissió de la documentació segons les condicions establertes.
• Administrar unitats o departaments específics d'agències de viatges i participar en el desenvolupament dels seus programes comercials.
• Desenvolupar i utilitzar tècniques de distribució i promoció de vendes i de negociació, estimant la seva importància per a l'assoliment dels objectius empresarials.

Temari

Oferta i demanda turístiques
Productes i activitats turístiques
Les agències de viatge
Mitjans de transport
Serveis solts, tarifes i billetatge
Viatges combinats
Reserves aèries I
Reserves aèries II
Planificació estratègica
Màrqueting mix
La venda a les agències de viatges

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: 4 març 2020.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Agent de viatges.

Promocions

Consulti les ajudes econòmiques.

Preu

2395 €
Quota: 99 euros / mes.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs d'Agent de Viatges
També et recomanem aquests cursos
X