EducaciOnline

Curs d'Agent de Viatges

EducaciOnline

Curs
On-line
12 Mesos
2.395 €

Descripció

Com a conseqüència de la globalització, l'avenç de les tecnologies i els canvis en el sector serveis han tingut lloc grans innovacions en el món de la intermediació turística, apareixent noves formes i readaptant les ja existents.

L'objectiu principal del curs és proporcionar els coneixements i habilitats necessàries per poder desenvolupar-se en qualsevol tipus d'agència de viatges, mitjançant una adequada formació el més pràctica possible, destacant el paper professional clau que desenvolupa l'agent de viatges en l'actual entorn de revolució tecnològica i excés d'informació.

Els continguts del curs se centren en dos aspectes bàsics. El primer d'anàlisi i estudi de l'estructura de mercat, organització i comercialització dels productes turístics. El segon, se centra en la gestió mitjançant l'aplicació de sistemes globals de distribució.Perfil professional

El curs capacita el titulat per a la programació i realització de viatges combinats, així com per a la venda de serveis turístics en agències de viatges ia través d'altres unitats de distribució.

Facilita l'exercici de funcions de mediació amb els clients / proveïdors, assessorament als clients i organització de productes turístics i participació en el desenvolupament de programes de màrqueting amb l'objectiu d'assegurar la satisfacció dels clients.Competències

• Identificar els elements i les empreses que formen l'oferta turística, així com les seves relacions i participació en el sector.

• Interpretar estadístiques, informes i estudis del sector per tal de poder establir patrons de comportament del turista.

• Relacionar els factors que condicionen el comportament de la demanda turística local, nacional i internacional.

• Analitzar els diferents productes i activitats turístiques que s'ofereixen al mercat turístic.

• Identificar i relacionar les destinacions i les activitats turístiques amb els diferents productes turístics.

• Organitzar l'estructura i el funcionament d'una agència de viatge.

• Assessorar als clients de forma professional sobre destinacions, productes, serveis i tarifes, de manera que es generi confiança i es desperti interès de compra.

• Programar, organitzar, operar, controlar i vendre serveis turístics solts i viatges combinats que s'adaptin a les necessitats del client i generin ingressos i rendiments òptims per a l'empresa.

• Gestionar la prestació de serveis i l'emissió de la documentació segons les condicions establertes.

• Administrar unitats o departaments específics d'agències de viatges i participar en el desenvolupament dels seus programes comercials.

• Desenvolupar i utilitzar tècniques de distribució i promoció de vendes i de negociació, estimant la seva importància per a l'assoliment dels objectius empresarials.

Veure més

Temari del curs

Oferta i demanda turístiques
Productes i activitats turístiques
Les agències de viatge
Mitjans de transport
Serveis solts, tarifes i billetatge
Viatges combinats
Reserves aèries I
Reserves aèries II
Planificació estratègica
Màrqueting mix
La venda a les agències de viatges
Veure més

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: 4 març 2020.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Agent de viatges.

Promocions

Consulti les ajudes econòmiques.

Preu

2.395 €
Quota: 99 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Agent de Viatges

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos